Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ


Застосування методів стратегічного аналізу в наукових дослідженнях

Науково-методичний семінар «Застосування методів стратегічного аналізу в наукових дослідженнях»
(12 березня 2019 року, м. Львів, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»)

12 березня 2019 року Радою молодих вчених Інституту було проведено науково-методичний семінар на тему «Застосування методів стратегічного аналізу в наукових дослідженнях», доповідачем якого була к.е.н., старший науковий співробітник відділу проблем соціально-гуманітарного розвитку регіонів О. О. Левицька.

На семінарі були присутні голова Ради молодих вчених к.е.н., н.с. Мульска О. П., працівники Інституту – д.е.н., проф. Васильців Т. Г., к.держ.упр., с.н.с. Біль М. М., к.е.н., с.н.с. Гринчишин І. М., к.е.н., н.с. Лещух І. В., к.соціол.н., н.с. Максименко А. О., к.е.н., н.с. Патицька Х. О., провідн. інж. Махонюк О. В.,провідн. інж. Бараняк І. Є.

Під час семінару доповідач ознайомила учасників зі змістом, об’єктом і завданнями стратегічного аналізу як різновиду економічного аналізу і як функції стратегічного управління. Наголосила на тому, що стратегічний аналіз, на відміну від поточного чи ретроспективного, використовує інформацію, яка характеризується високим ступенем невизначеності і визначає потребу у застосуванні спеціальних методів дослідження. О. Левицька представила широкий спектр методів, що використовуються у стратегічному аналізі (SWOT, SPACE, PIMS, PEST, TEMPLES, EFAS, метод «5 сил» Портера, матриця можливостей І. Ансоффа, SNW, LOTS, MOST, матриці BCG, General Electric / McKinsey, ADL), окреслила особливості їх застосування у наукових дослідженнях, а також поінформувала про наявність програмних продуктів для такого виду аналізу. Лектор зосередила увагу на групі портфельних методів, навівши приклад використання матриці BCG у дослідженні проблем зайнятості в об’єднаних територіальних громадах Карпатського регіону. Наочно представила результати позиціонування громад регіону за рівнем активізації зайнятості населення та розміром надходжень від податку на доходи фізичних осіб. Можливості методу дозволили виокремити проблемні групи громад та обґрунтувати стратегічні рішення для активізації економічної активності на рівні адміністративно-територіальних одиниць базового рівня.

Велика кількість поставлених запитань та жвава дискусія підтвердили зацікавлення учасників у застосуванні спеціальних методів стратегічного аналізу для розв’язання широкого кола завдань і проблем.

Підготували І. В. Лещух, О. О. Левицька


Веб-майстер П. Попадюк