Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ


Всеукраїнський фестиваль науки.
IV Міжнародна наукова конференція молодих вчених
«Перспективи розвитку підприємництва в міжнародному контексті»
(14-17 травня 2019 року, м. Лодзь, Польща, м. Львів, Україна)

14-17 травня 2019 року у м. Лодзі та м. Львові в рамках Всеукраїнського фестивалю науки відбулася IV Міжнародна наукова конференція молодих вчених «Перспективи розвитку підприємництва в міжнародному контексті». Головними організаторами конференції виступили: факультет менеджменту Лодзького університету, Державна установа «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України».

Від Інституту регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України до складу наукового та організаційного комітету конференції були залучені: д.е.н., проф. Сторонянська І. З., д.е.н., проф. Світлана Іщук, д.е.н., проф. Мар’яна Мельник, к.ф.-м.н., с.н.с. Демченко В. В., к.е.н., н.с. Мульска О. П., м.н.с. Мищишин І. Р.

Робота конференції розпочалася 14 травня на факультеті менеджменту Лодзького університету. Представником ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» була виголошена on-line доповідь к.е.н. Любомиром Созанським на тему «Import-dependence of Ukrainian economy: comparison with EU countries»

17 травня 2019 р. в ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» було проведено три сесії: «Бізнес-середовище регіону – сучасні тенденції та виклики» (модератори: д.е.н., проф. Світлана Іщук, проф. Ярослав Ропенга), «Конкурентоспроможність регіонів в європейському економічному просторі» (модератори: д.е.н., проф. Мар’яна Мельник, проф. Рената Лісовска) та «Jean Monnet – 30 years of excellence in European studies» (мoдератор: д.е.н., проф. Ірина Сторонянська), у роботі яких взяли активну участь молоді вчені Інституту, а також молоді науковці із Лодзького та Шяуляйського університетів.

Зокрема, на сесії «Бізнес-середовище регіону – сучасні тенденції та виклики» було заслухано доповіді молодих науковців:

 1. dr hab., prof. Jarosław Ropęgа (Uniwersytet Łódzki) Efektuacja w procesie przedsiębiorczym
 2. к.е.н. Христина Патицька (ДУ «ІРД НАН України») Формування фінансово-економічного потенціалу територіальних громад в умовах реалізації реформи місцевого самоврядування
 3. к.соц.н. Anna Maksymenko (ДУ «ІРД НАН України») Supporting business development inamalgamated territorial communities
 4. к.е.н. Ірина Лещух (ДУ «ІРД НАН України») Інноваційний вимір структурних трансформацій економіки великих міст України
 5. к.е.н. Ольга Мульска (ДУ «ІРД НАН України») Ринок інформаційних технологій в умовах міграційної активності населення України
 6. Patrycja Chojnacka (Uniwersytet Łódzki) Content marketing and its influence on building the company’s image in region

На сесії «Конкурентоспроможність регіонів в європейському економічному просторі» виступили:

 1. dr hab., prof. Renata Lisowska, mgr. Anna Piotrowska (Uniwersytet Łódzki) Główne aspekty i uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw w regionie
 2. к.е.н. Ольга Левицька (ДУ «ІРД НАН України») Конкурентоспроможність регіональних ринків праці в умовах міграційної активності населення
 3. Олександр Махонюк (ДУ «ІРД НАН України») Проблеми формування ринку міграційних послуг
 4. Roberta Dubosaitė-Lepeškevičė, Doc. dr. Rasa Balvočiūtė (Šiauliai University) Review of research on the assessment of ecosystem services in urban teritories
 5. Patrycja Chojnacka, Natalia Voloshchuk (Uniwersytet Łódzki) Disruptive innovations in automotive industry
 6. Medina Rzayeva (Uniwersytet Łódzki) Creation of high performance teams in regional business organizations

На інформаційній сесії «Jean Monnet – 30 years of excellence in European studies» було представлено два проекти Jean Monnet:

 1. д.е.н. Христина Притула (ДУ «ІРД НАН України») «Boosting Local Economic Growth in Border Regions in the Process of EU Integration:Best Practices of Eastern Partnership (EaP) Countries» (№ 599948-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-SUPPA);
 2. к.е.н., доц. Василь Зеленко (Львівський національний університет імені І. Франка) «The Economy in European Integration: Internal Challenges and External Dimensions» (№ 575241-EPP-1-2016-1-UA-EPPJMO-MODULE).
Веб-майстер П. Попадюк