Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ


Територіальний розвиток і регіональна політика:
сучасний стан та орієнтири подальших реформ

ІV Міжнародна науково-практична конференція «Територіальний розвиток і регіональна політика: сучасний стан та орієнтири подальших реформ»
(5-7 червня 2019 року, с. Світязь, Волинська область)

5-7 червня 2019 року у спортивно-оздоровчому таборі «Гарт» Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (с. Світязь, Волинська область) відбулася ІV Міжнародна науково-практична конференція «Територіальний розвиток і регіональна політика: сучасний стан та орієнтири подальших реформ». За ініціативою Відділення економіки НАН України такі конференції відбуваються щорічно в рамках Економічних дискусій на Світязі.

Головним організатором конференції вже традиційно виступила Державна установа «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» (м. Львів), основним співорганізатором – Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки (м. Луцьк).

Метою конференції було обговорення сучасних проблем територіального розвитку та реалізації регіональної політики в Україні, вироблення науково обґрунтованих рекомендацій щодо забезпечення соціально-економічного розвитку регіонів України в контексті сучасних реформ та євроінтеграційних процесів. Особлива увага у доповідях та виступах була приділена питанням сучасних викликів для розвитку регіонів України, а також проблемам формування та розвитку об’єднаних територіальних громад в контексті процесів децентралізації.

У конференції взяли участь біля 40 науковців та практиків з різних регіонів України, зокрема з Києва, Одеси, Львова, Луцька, представники органів місцевого самоврядування Львівської та Волинської областей, а також іноземні вчені з Польщі (Варшави, Кракова, Білостока, Ярослава).

У конференції взяли участь біля 40 науковців та практиків з різних регіонів України, зокрема з Києва, Одеси, Львова, Луцька, представники органів місцевого самоврядування Львівської та Волинської обласей, а також іноземні вчені з Польщі (Варшави, Кракова, Білостока, Ярослава). Зокрема, участь у конференції взяли 4 академіки та 2 члени-кореспонденти НАН України: віце-президент Національної академії наук України, академік НАН України С. І. Пирожков; академік-секретар Відділення економіки НАН України, директор Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України, академік НАН України Лібанова Е. М.; директор Інституту економіки промисловості НАН України, академік НАН України Амоша О. І.; директор Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, академік НАН України Буркинський Б. В.; директор Інституту економіко-правових досліджень НАН України, член-кореспондент НАН України Устименко В. А.;заступник директора Інституту економіки промисловості НАН України з наукової роботи, член-кореспондент НАН України Залознова Ю. С.

Відкрив конференцію директор ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», д.е.н., професор В. С. Кравців. З вітальним словом до учасників конференції звернулися:

 • віце-президент Національної академії наук України, академік НАН України С. І. Пирожков;
 • проректор Східноєвропейського національного університету імені Лесі України, д.е.н., проф. Н. В. Павліха.

У рамках конференції було проведено два тематичні пленарні засідання.


На першому пленарному засіданні «Економіка регіонів України: зміни та вектори розвитку» (модератор – академік НАН України С. І. Пирожков) було заслухано такі доповіді:

 • «Сучасні тенденції розвитку регіонів України» (доповідач – д.е.н., професор Іщук С. О., завідувач відділу проблем реального сектора економіки регіонів України ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»);
 • «Сучасні виклики для регіонального розвитку України» (доповідач – д.е.н. Романюк С. А., директор Інституту «Вища школа державного управління» Національної академії державного управління при Президентові України);
 • «Регіональна політика як інструмент соціального розвитку» (доповідач – д-р габ. Сорис С., професор Папського Університету Івана Павла ІІ у Кракові (Польща));
 • «Перспективи модернізації вугільних регіонів України» (доповідач – академік НАН України Амоша О. І., директор Інституту економіки промисловості НАН України);
 • «Економічні аспекти реінтеграції Донбасу» (доповідач – член-кореспондент НАН України Залознова Ю. С., заступник директора Інституту економіки промисловості НАН України з наукової роботи).

У обговоренні доповідей, зокрема, виступили:

 • Лібанова Е. М. – академік-секретар Відділення економіки НАН України, директор Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України, академік НАН України;
 • Буркинський Б. В., директор Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України;
 • Устименко В. А. – директор Інституту економіко-правових досліджень НАН України, член-кореспондент НАН України;
 • Кравців В. С. – директор ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», д.е.н., професор;
 • Сторонянська І. З., заступник директора з наукової роботи ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», д.е.н., професор;
 • Заблодська І. В., директор Луганської філії Інституту економіко-правових досліджень НАН України, д.е.н., професор;
 • Прокопюк А., ректор Вищої економічної школи у Білостоку (Польща), д.е.н.;
 • та ін.


На другому пленарному тематичному засіданні «Об’єднані територіальні громади: досвід функціонування, уроки на перспективу» (модератор – доктор політичних наук, професор В. Я. Малиновський) було заслухано доповіді:

 • «Об’єднані територіальні громади Карпатського та Центрального регіонів України: порівняльні оцінки» (доповідач – д.е.н., професор Сторонянська І. З., заступник директора з наукової роботи ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»);
 • «Соціальні виклики та ризики децентралізації» (доповідач – академік НАН України Лібанова Е. М., академік-секретар Відділення економіки НАН України, директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України);
 • «Досвід формування ОТГ у Волинській області та перспективи їх розвитку» (доповідач: доктор політичних наук Малиновський В. Я., професор кафедри політології та державного управління Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки);
 • «Особливості формування та розвитку ОТГ, наближених до зони конфлікту на Сході України: емпіричний аспект» (доповідач: доктор економічних наук, професор Заблодська І. В., директор Луганської філії Інституту економіко-правових досліджень НАН України);
 • «Роль місцевого самоврядування у соціально-економічному розвитку територій: досвід Польщі» (доповідач: д-р. габ, професор Федан Р., завідувач кафедри економіки та управління Державної вищої технічно-економічної школи у Ярославі (Польща));
 • «Особливості реформи адміністративно-територіальної децентралізації та її значення для ефективності управління у Львівській області» (доповідач – Сірик З. О., експерт Львівського центру місцевого самоврядування);

За результатами виголошених доповідей проведено плідне обговорення та дискусію. У обговоренні доповідей, зокрема, виступили:

 • Сидор Р. Я. – голова Розвадівської ОТГ Миколаївського району Львівської області;
 • Цевух Л. С. – в.о. голови Шацької ОТГ Волинської області;
 • Крижук В. В. – голова Рівненської ОТГ Любомльського району Волинської області;
 • Романюк С. А., директор Інституту «Вища школа державного управління» Національної академії державного управління при Президентові України, д.е.н.;
 • Кравців В. С. – директор ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», д.е.н., професор;
 • та ін.


Доповіді учасників конференції у формі статей будуть опубліковані у журналі «Регіональна економіка», а пропозиції щодо шляхів підвищення ефективності регіональної політики в Україні будуть узагальнені та у формі рекомендацій скеровані до центральних та регіональних органів влади.

Інститут висловлює щиру вдячність ректору Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки д.б.н., професору Коцану Ігорю Ярославовичу та проректору Східноєвропейського національного університету імені Лесі України, д.е.н., проф. Павлісі Наталії Володимирівні за підтримку організації і проведення конференції.

заступник директора з наукової роботи ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», доктор економічних наук, професор Сторонянська І. З.

завідувач відділу проблем реального сектору економіки регіонів України ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», доктор економічних наук, професор Іщук С. О.

віце-президент Національної академії наук України, академік НАН України С. І. Пирожков

академік-секретар Відділення економіки НАН України, директор Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України, академік НАН України Лібанова Е. М.

директор Інституту економіки промисловості НАН України, академік НАН України Амоша О. І.

директор Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, академік НАН України Буркинський Б. В.

директор Інституту «Вища школа державного управління» Національної академії Державного управління при Президентові України, доктор економічних наук Романюк С. А.

директор ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», д.е.н., професор В. С. Кравців

директор Луганської філії Інституту економіко-правових досліджень НАН України, д.е.н., професор Заблодська І. В.

заступник директора Інституту економіки промисловості НАН України з наукової роботи, член-кореспондент НАН України Залознова Ю. С.

голова Рівненської ОТГ Любомльського району Волинської області Крижук В. В.

професор кафедри політології та державного управління Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, доктор політичних наук Малиновський В. Я.

голова Розвадівської ОТГ Миколаївського району Львівської області Сидор Р. Я.

експерт Львівського центру місцевого самоврядування Сірик З. О.

професор Папського Університету Івана Павла ІІ у Кракові (Польща) Сорис С.

спортивно-оздоровчий табір «Гарт» Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (с. Світязь, Волинська область)

директор Інституту економіко-правових досліджень НАН України, член-кореспондент НАН України Устименко В. А.

завідувач кафедри економіки та управління Державної вищої технічно-економічної школи у Ярославі (Польща), д-р габ., професор Федан Р.

в.о. голови Шацької ОТГ Волинської області Цевух Л. С.


Веб-майстер П. Попадюк