Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ


XXIV варштати економістів-аграрників

Міжнародний семінар «XXIV варштати економістів-аграрників»
(10-12 червня 2019 року, м. Краснобруд (Люблінське воєводство, Польща))

У міжнародному семінарі «XXIV workshop of agricultural economists» взяли участь науковці з Інституту розвитку села та сільського господарства Польської академії наук (Варшава), Академії Леона Козьмінського (Варшава), Університету природничих наук (Познань, Люблін), Вищої школи господарства сільських територій (Варшава), Інституту економіки та прогнозування НАН України (Київ), ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України (Львів) та стипендіати програми імені L. Kirkland.

Інститут представили працівники відділу проблем соціально-гуманітарного розвитку регіонів к.е.н. Ольга Левицька і к.е.н. Ольга Мульска та сектору транскордонного співробітництва к.соц.н. Анна Максименко.

Ольга Левицька у доповіді Rozwój regionalnych rynków pracy w przestrzeni transgranicznej» представила аналіз основних показників розвитку прикордонних ринків праці України та Польщі, а також навела результати оцінювання конкурентоспроможності ринків праці Львівської області, Підкарпатського та Люблінського воєводств. З’ясовано, що рівень конкурентоспроможності ринку праці Львівської області недостатній для утримання потоків українських мігрантів до Польщі, особливо у зоні прикордоння. Для підвищення конкурентоспроможності регіональних ринків праці України доповідач виокремила пріоритетні завдання державної політики зайнятості, міграційної політики та політики транскордонного співробітництва. Серед них, зокрема, розроблення національної стратегії та регіональних програм дій щодо реінтеграції мігрантів, запровадження національної системи моніторингу працевлаштування випускників закладів освіти (за прикладом системи ELA у Польщі), укладання угод про міжрегіональне співробітництво між областями України та воєводствами Польщі, налагодження постійного двостороннього українсько-польського моніторингу міграційних процесів у прикордонній зоні, застосування інструментів активізації зайнятості населення на рівні об’єднаних територіальних громад.

Анна Максименко презентувала доповідь на тему «Rural residents’ participation in public life of the amalgamated territorial communities in Ukraine», у якій розглянула інструменти громадської участі мешканців у вирішенні питань функціонування об’єднаних територіальних громад (ОТГ). Зазначено, що кількість можливих інструментів громадської участі збільшилась після об'єднання, проте суттєвих відмінностей між західними та центральними ОТГ у їх використанні виявлено не було. Акцентовано увагу на Громадському бюджеті (Бюджет участі) як дієвому інструменті залучення мешканців до визначення та імплементації пріоритетних проектів на території громади.

Ольга Мульска презентувала доповідь на тему «Formation of children's welfare model in Ukraine: approaches to analysis and forecasting». Ольга Мульска представила сучасні методики оцінювання добробуту дітей і зосередила свою увагу на індикаторах рівня життя домогосподарств з дітьми як середовища формування добробуту дитини, а також на показниках соціального, культурного та духовного розвитку дітей. Доведено, що на сучасному етапі розвитку економіки України відбуваються значні зміни у соціально-економічній ситуації, в інформаційно-статистичному забезпеченні досліджень виникають потреби в аналітичних розробках та перегляді інформаційного забезпечення розрахунків добробуту дітей та родин з дітьми хоча б один раз на п’ять років. На основі авторської методики було представлено індекс добробуту дітей в Україні та результати його прогнозування за трьома сценаріями розвитку (оптимістичний, реалістичний, песимістичний). Обґрунтовано, що результати моделювання добробуту дітей в Україні можна використовувати для моніторингу умов та факторів розвитку дітей, а також обґрунтування політики соціального захисту різних груп дітей в Україні.

Проведені XXIV варштати економістів-аграрників були насичені змістовними доповідями як польських колег, так і науковців з Інституту економіки та прогнозування НАН України (м. Київ), а також жвавою дискусією. Тематика доповідей стосувалася розвитку сільських територій і сільського господарства, а також неформальної зайнятості, розвитку транспортної інфраструктури, логістичних ланцюгів тощо.

Культурно-пізнавальна частина семінару була цікава та колоритна. Дякуємо організаторам за екскурсії й організований сплав по річці Оброч.

Підготували Мульска О. П., Левицька О. О., Максименко А. О.


Веб-майстер П. Попадюк