Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ
Засідання субрегіональної робочої підгрупи із розробки Стратегії розвитку Львівщини до 2027 року
(21 серпня 2019 року, Львів. Центр Митрополита Андрея Шептицького Українського католицького університету)

21 серпня 2019 р. у Центрі Митрополита Андрея Шептицького Українського католицького університету відбулося засідання субрегіональної робочої підгрупи із розробки Стратегії розвитку Львівщини до 2027 року (програма заходу тут). Метою семінару «Стратегічний розвиток громад Львівського субрегіону на період до 2027 року» було ознайомлення експертної громадськості та представників органів місцевого самоврядування з головними особливостями, проблемними питаннями, стратегічними цілями розвитку області для розробки операційних цілей та проектів для розвитку області в умовах продовження низки реформ, глобальних та національних викликів. У роботі семінару взяли участь співробітники відділу просторового розвитку Інституту: д.е.н. Віктор Борщевський та к.е.н. Світлана Щеглюк, яка у доповіді «Вплив міст обласного значення на економічний розвиток територій субрегіону» презентувала головні результати наукової доповіді «Інклюзивний вимір розвитку міст-центрів ділової активності України: тенденції та перспективи», визначила ключовий вплив міста Львова на урбанізовані території субрегіону за низкою демографічних, соціально-економічних показників на основі аналізу коефіцієнтів еластичності розвитку міста та регіону, акцентувала увагу на позитивних екстерналіях розвитку обласного центру – на соціально-економічній динаміці регіону, запропонувала основні напрями посилення позитивних естерналій та включення заходів щодо забезпечення поліцентричного розвитку як Львівського субрегіону, так і області загалом до плану реалізації стратегічного документу.

Марта Бухтіярова, т.в.о директора департаменту економічної політики Львівської ОДА доповіла про особливості стратегічного субрегіонального розвитку області на період до 2027 року, які визначені в ході обговорення в галузевих робочих групах, проведеного аналізу смарт-спеціалізації, опитування бізнесу, експертів та громадськості, SWOT-аналізу тощо.

Головні дискусії розгорнулися навколо стратегічних цілей Стратегії розвитку Львівщини до 2027 року: «Розумна економіка», «Якісне життя», «Чисте довкілля», «Розвинута інфраструктура», «Туристична привабливість». Присутні представники органів місцевого самоврядування наголошували на важливості впорядкування низки питань у взаємовідносинах між ОТГ, малими містами та обласним центром. Центром.

Директор Інституту міста Олександр Кобзарев у доповіді продовжив питання взаємодії Львова та області, охарактеризував основні тенденції, стратегічне планування та перспективи розвитку міста.

Про позитивні результати першого етапу медичної реформи в області доповіла Ірина Микичак, директор департаменту охорони здоров’я Львівської облдержадміністрації. Вона наголосила на доцільність подальшої оптимізації мережі закладів охорони здоров’я, особливості діяльності ФАПів та лікарень в ОТГ.

Підсумували роботу засідання директорка Львівського ЦРМС Галина Гречин, яка наголосила на важливості врахування специфіки потреб територіальних громад та наслідків впровадження реформи децентралізації та секторальних реформ, Зеновій Сірик, радник з питань регіонального розвитку Львівського ЦРМС, а також Вадим Табакера, начальник відділу стратегічного планування, управління економічного розвитку та стратегічного планування ЛОДА, які подякували присутнім за висловлені ідеї та прокоментували головні думки засідання, їх значення для уточнення операційних цілей стратегічного плану області.

Інформація про захід з фото тут і тут.


Веб-майстер П. Попадюк