Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ
Урочисте засідання Вченої ради Державної установи «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» з нагоди 25-річчя
(17 жовтня 2019 року, м. Львів)

У жовтні 2019 року Державній установі «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»виповнилося 25 років.

Фактично історія Інституту бере свій початок з 1964 р., коли у м. Львові відповідно до постанови Президії Академії наук УРСР № 16 від 27 січня 1964 р. було створено Львівське відділення Інституту економіки АН УРСР.

Із здобуттям незалежності України, враховуючи актуальність наукового забезпечення формування державної регіональної політики та соціально-економічного розвитку регіонів України, наукові розробки та наявний науковий потенціал установи, Президія Національної академії наук України своєю постановою за № 233 від 19 жовтня 1994 р. утворила на базі Львівського відділення Інституту економіки АН України Інститут регіональних досліджень Національної академії наук України.

З нагоди 25-річчя Інституту 17 жовтня 2019 року відбулося урочисте засідання вченої ради установи за участю провідних науковців Інституту, представників органів регіональної влади та установ-партнерів.

Відкрив засідання голова вченої ради директор Інституту д.е.н., професор Кравців В. С. Він зачитав поздоровлення Інституту від віце-президента НАН України академіка НАН України Пирожкова С. І., керівників низки академічних установ та університетів. Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять першого директора Інституту, академіка Долішнього М. І., ім’я якого присвоєно установі.

Відбулося відзначення працівників Інституту. Зокрема, за дорученням голови Львівської обласної державної адміністрації, начальник відділу промислової політики Департаменту економічної політики Львівської ОДА Куйбіда С. В. вручив почесні грамоти Львівської обласної державної адміністрації д.е.н., с.н.с. Возняк Г. В., к.геогр.н., с.н.с. Теслюку Р. Т., к.е.н., с.н.с. Созанському Л. Й.

Директор Західного наукового центру НАН України Зинюк О. Д. відзначив почесними грамотами к.е.н., с.н.с. Беновську Л. Я., к.е.н., с.н.с. Луцків О. М., к.е.н., н.с. Мульску О. П. та головного бухгалтера Кулібабу С. П.

Цілу низку працівників установи було відзначено також подяками директора Інституту.

Із доповіддю «Державна установа «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» за чверть століття: здобутки і перспективи» на засіданні виступив директор Інституту д.е.н., професор Кравців В. С. У своєму виступі він, зокрема, відзначив:

В Інституті створені відомі в країні та за її межами наукові школи з проблем регіоналістики, cоціально-демографічного розвитку регіонів, транскордонного співробітництва та еколого-економічного розвитку територіальних суспільних систем. Сьогодні Інститут є провідною науковою установою в системі НАН України з проблем регіональної політики та транскордонного співробітництва.

Наукові розробки Інституту одержали широке практичне впровадження. Всього за період діяльності Інституту впроваджено більше 600 наукових розробок, з яких близько 200 на рівні центральних органів влади.

Широко відомі та користуються популярністю серед науковців, фахівців та управлінців наукові видання Інституту – монографії, підручники та навчальні посібники, брошури та препринти. Підтримується регулярний випуск періодичних наукових видань Інституту – журналу «Регіональна економіка» та збірника наукових праць «Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України» та їх входження до міжнародної наукометричної бази INDEX COPERNICUS. Всього за період діяльності Інституту видано 260 монографій, 83 підручники та навчальні посібники, 285 брошур та препринтів, 26 наукових та аналітичних доповідей, опубліковано понад 4760 статей, в тому числі близько 530 – за кордоном.

Інститут широко відомий як центр підготовки наукових кадрів як в Україні, так і за кордоном. Загалом Інститутом підготовлено понад 480 кандидатів наук та 84 докторів наук, серед яких науковці Польщі, Угорщини і Словаччини.

Інститут є ініціатором і безпосереднім організатором проведення багатьох міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій. Всього за час існування Інститут виступив організатором / співорганізатором близько 210 конференцій та круглих столів, у тому числі і закордонних.

Провідні науковці Інституту входять до складу ряду консультаційно-дорадчих та експертних рад, які діють при центральних та регіональних органах влади. Інститут успішно співпрацює з вищими навчальними закладами в рамках науково-навчального комплексу економічного профілю «Економосвіта».

Активно розвивається міжнародне наукове співробітництво Інституту у питаннях підготовки та реалізації спільних проектів, організації спільних наукових конференцій та круглих столів, публікації спільних монографій та статей співробітників Інституту за кордоном. Зокрема, тільки за останні 5 років організовано та проведено 25 міжнародних конференцій, круглих столів із залученням іноземних науковців із установ-партнерів, в т. ч. 9 – за кордоном. Опубліковано в іноземних виданнях 5 спільних монографій (на англійській мові). Виконано ряд спільних проектів з академічними установами Польщі та Румунії. У 2018 році Інститутом отримано міжнародний грант для проведення досліджень в рамках Програми ЄС ЕРАЗМУС+.

Кадрова політика в Інституті була спрямована на збереження та омолодження кадрового складу для забезпечення розвитку та рівня наукової тематики. На сьогодні в Інституті працює 110 працівників, в т. ч. 70 наукових працівників, 17 докторів наук та 42 кандидати наук. Середній вік докторів наук – 54 роки, кандидатів наук – 40 років, наукових працівників – 42 роки.

У найближчій перспективі особлива увага колективу Інституту буде звернута на підвищення рівня фундаментальних досліджень та активізацію співпраці Інституту з органами центральної та регіональної влади з реалізації прикладних розробок, підготовку документів концептуального та прогностичного характеру, методичних рекомендацій і методик та їх впровадження в практичну діяльність, розширення госпдоговірної тематики, активізацію участі вчених Інституту у виконанні конкурсних тем та міжнародних проектів, розширення мережі міжнародних наукових зв’язків, збільшення кількості публікацій у закордонних наукових виданнях, вдосконалення роботи із вищими навчальними закладами.

З привітаннями з нагоди 25-річчя Інституту на урочистому засіданні Вченої ради виступили:

  • Мриглод І. М. – директор Інституту фізики конденсованих систем НАН України, заступник голови Західного наукового центру НАН України та МОН України, академік НАН України;
  • Загорський В. С. – директор Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, член-кореспондент НАН України;

  • Козловський М. П. – директор Інституту екології Карпат НАН України, член-кореспондент НАН України;
  • Смовженко Т. С. – багаторічна голова координаційної ради ННК «Економосвіта», д.е.н., професор ДВНЗ «Університет банківської справи»;
  • Жеребило І. В. – директор Львівського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи»;

  • Кузьмін О. Є. – директор Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка», д.е.н., професор;
  • Сірик З. О. експерт Львівського центру розвитку місцевого самоврядування;

  • Давимука С. А. – провідний науковий співробітник ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України», д.е.н., професор.


Веб-майстер П. Попадюк