Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ
Картографічна тріада: знак, образ, інформація

Науково-практичний семінар «Картографічна тріада: знак, образ, інформація»
(29 жовтня 2019 року, м. Львів)

29 жовтня 2019 р. у м. Львові в ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України» Радою молодих вчених було організовано науково-практичний семінар «Картографічна тріада: знак, образ, інформація», який провів к.г.н., с.н.с. відділу проблем соціально-гуманітарного розвитку регіонів Теслюк Роман Тадейович.

Під час тренінгу учасники отримали практичні знання з побудови аналітичних картосхем. Робота зі створення картосхеми починалася з оброблення потрібної статистичної інформації та визначення способів картографування вибраних показників в залежності від типу показників (абсолютні, відносні). Для цього було показано, яким чином здійснювати групування об’єктів (регіонів України), наголошено на головних принципах застосування способу кількісного фону та особливостях підбору для цього відповідних кольорів (штриховок). За допомогою графічного редактора кожен з учасників виконав відповідну картосхему. Для позначення на картосхемі іншого показника було використано метод картодіаграм. Учасники тренінгу освоїли головні правила його застосування та способи зображення.

Окремо були відзначено обов’язкові елементи легенди карти, звернено увагу на дотримання принципів їхнього розміщення. Також молоді науковці та працівники Інституту дізналися, як використовувати графічні редактори для створення власних картографічних основ адміністративно-територіальних одиниць будь-якого рівня з метою створення картосхем.

Підготували О. П. Мульска, Р. Т. Теслюк


Веб-майстер П. Попадюк