Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ
Сучасні методи економічного моделювання

Науково-практичний семінар «Сучасні методи економічного моделювання»
(12 грудня 2019 року, м. Львів)

12 грудня 2019 р. на запрошення Ради молодих вчених Інституту д.е.н., проф. Львівського торговельно-економічного університету Флейчук Марія Ігорівна провела в ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України» науково-практичний семінар «Сучасні методи економічного моделювання».

Під час семінару учасники отримали практичні навики використання програмного забезпечення OnFront і Statistica. Ментором продемонстровано процес оцінювання рівня ефективності чи продуктивності, у т. ч. за умови врахування багатьох незалежних та результативних змінних, за допомогою програми OnFront. Для побудови багатофакторної регресійної лінійної моделі було представлено інший методичний інструментарій, а саме програмне забезпечення Statistica.

Робота по моделюванню економічних процесів почалася з логарифмування даних та відхилення гіпотези про існування автокореляції між показниками. Показано, як коректно аналізувати основні показники регресійної моделі, наголошено на головних принципах перевірки моделі на адекватність. За допомогою програмного забезпечення кожен з учасників семінару виконав відповідне дослідження, здійснив додатково кластеризацію регіонів за рівнем ефективності використання ресурсів.

Окремо були відзначено обов’язковість оцінки коефіцієнтів значущості економіко-математичних моделей, звернено увагу на дотримання логіки інтерпретування отриманих результатів.

Велика кількість поставлених запитань та жвава дискусія підтвердили зацікавлення учасників у застосуванні спеціальних методів економічного аналізу та моделювання для розв’язання широкого кола завдань і проблем.

Підготувала О. П. Мульска


Веб-майстер П. Попадюк