Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ


IX Міжнародна наукова конференція «Сталий розвиток в управлінні та фінансах: наука-бізнес-самоврядування в умовах «COVID 19»
(17 червня 2020 року)

17 червня 2020 року відбулася IX Міжнародна наукова конференція «Сталий розвиток в управління та фінансах: наука-бізнес-самоврядуванняв умовах "COVID 19" в режимі он-лайн на платформі ZOOM.

Головними організаторами конференції виступили: Вища банківська школа в Познані (філія у Хожуві), Факультет управління Ченстоховської політехніки, Університет Яна Кохановського (Кєльце) та Державна установа «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України».

Метою конференції було обговорення та обмін думками між представниками науки, бізнесу, суб'єктів державного сектору та місцевого самоврядування щодо актуальних питань забезпечення сталого соціального-економічного розвитку в умовах "COVID 19".

В конференції взяли участь близько 70 науковців з Польщі, України, Литви, Чехії, Грузії, Албанії. Зокрема, польську сторону представили науковці з Вищої банківської школи в Познані, Ченстоховської Політехніки, Університету Яна Кохановського в Кєльцах, Варшавської Головної торгівельної школи, Вроцлавського економічного університету, Лодзького та Жешувського університетів та ін. Українську сторону представили науковці ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України», Національного інституту стратегічних досліджень, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», Національного університету харчових технологій, Національного університету «Львівська політехніка», Львівського національного університету ім. І. Франка, Львівського торговельно-економічного університету, Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій та ін.

З вітальним словом перед учасниками конференції виступили:

 • Др. Кшиштоф Кой, Вища банківська школа в Познані (філія у Хожуві), декан;
 • Д.е.н., проф. Ірина Сторонянська, ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України», заступник директора з наукової роботи;
 • Др.габ., проф. Дорота Єлонек, факультет управління Ченстоховської політехніки, декан;
 • Др.габ., проф. Йоланта Хлуска, факультет управління Ченстоховської політехніки, завідувач кафедри фінансів, банківництва та обліку;
 • Др.габ., проф. Ярослав Пронько, факультет права та суспільних наук Університету Яна Кохановського (Кєльце), завідувач кафедри управління.

В рамках конференції було проведено 3 сесії:

 • Сталий економічний розвиток в умовах сучасних глобальних викликів
  (Модератори: д.е.н., проф. Юрій Стадницький, др. габ., проф. Вєслава Цапута).
 • Управління регіональним та місцевим розвитком у фінансовому та екологічному аспектах
  (Модератори: д.е.н. Галина Возняк, др. габ., проф. Агата Пєрсєняк).
 • Умови соціально-економічного життя в перспективі COVID 19
  (Модератори: др. габ., проф. Кшиштоф Марецкі, др. габ., проф. Ізабела Кравчик-Соколовська).

З доповідями на конференції виступили 14 наукових працівників та аспірантів ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України», зокрема:

 • Біль Мар’яна, д.е.н., с.н.с. Міграція населення в умовах пандемії: реакції світу та України.
 • Стадницький Юрій, д.е.н., проф. Вплив чинників безпеки на просторову організацію економіки в умовах сталого розвитку.
 • Мокій Анатолій, д.е.н., проф. Реалізація регіональної політики ЄС в умовах есклюзивного регулювання економіки.
 • Ляховська Олена, к.е.н. Проблеми формування експортного потенціалу українських молокопереробних виробництв.
 • Созанський Любомир, к.е.н., доц. Міжсекторальні зв’язки деревообробної промисловості України і Польщі: порівняльна оцінка.
 • Сторонянська Ірина, д.е.н., проф.; Беновська Лілія, к.е.н. Управління розвитком територіальних громад на засадах актив-орієнтованого підходу.
 • Дуб Андрій, к.е.н., доц. Тіньова економіка у сфері операцій з нерухомістю: кейс України.
 • Куліш Інна, к.н.держ.упр., с.н.с. Державний контроль за екологічно безпечним використанням земель в Україні.

та ін.

Було проведено також і панельну дискусію «Міжнародне наукове співробітництво – виклики та добрі практики (модератори: др. габ. проф. Агата Персєняк; др. габ. проф. Маріола Гжебик), у ході якої учасники конференції змогли висловити свої думки щодо мотивації, проблем та перспектив міжнародного наукового співробітництва у сучасних умовах. Серед інших було заслухано виступ м.н.с. Іванни Мищишин з питань проблем та перспектив міжнародного співробітництва ІРД НАН України. Активну участь у дискусії з цієї проблематики також взяли д.е.н., проф. Анатолій Мокій та д.е.н., проф. Юрій Стадницький.

Результатом проведення конференції стане публікація матеріалів доповідей у колективній монографії, виданнях установ-партнерів та опрацювання можливостей реалізації спільних проектів.

(інформація про програму конференції та вимоги до публікацій – тут).


Веб-майстер П. Попадюк