Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ
V Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «Перспективи розвитку підприємництва в глобальній перспективі»
(3 листопада 2020 року)

3 листопада 2020 року відбулася V Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «Перспективи розвитку підприємництва в глобальній перспективі» в режимі он-лайн на платформі Microsoft Teams.

Головними організаторами конференції виступили: кафедра підприємництва та промислової політики факультету управління Лодзького університету, ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України», SKN Globalni, Центр підприємництва ФУЛУ, Рада молодих вчених ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України», ГО «Інститут регіоналістики», Львівський національний університет ім. Івана Франка.

Метою конференції було обговорення актуальних проблем підприємництва та інновацій через обмін думками та досвідом молодих вчених, а також інтеграції та співпраці в міжнародних командах в галузі підприємництва та форм його розвитку, підтримки підприємств у часи глобальних проблем, а також питань, пов’язаних із підприємницькою поведінкою та бізнес-середовищем.

З вітальним словом перед учасниками конференції виступили:

  • Др. габ., проф. Рената Лісовська, кафедра підприємництва та промислової політики, завідувачка;
  • Д.е.н., проф. Ірина Сторонянська, ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України», заступник директора з наукової роботи;
  • Др. габ., проф. Ярослав Ропенга, центр підприємництва, керівник, кафедра підприємництва та промислової політики

У рамках конференції було проведено 3 сесії:

  • Фінансування та функціонування підприємств в умовах кризи (Модератори: к.е.н., доц. Андрій Пехник, мгр. Анна Пйотровська).
  • Сфери функціонування негосподарських суб’єктів (Модератор: др. Дорота Стажинська, к.е.н. Ольга Мульска).
  • Регіональний та місцевий розвиток економіки та людського капіталу в умовах сучасних глобальних викликів (Модератори: д.е.н. Мар’яна Біль, м.н.с. Іванна Мищишин).

Із доповідями на конференції виступили молоді вчені та аспіранти ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України», зокрема:

Біль Мар’яна, д.е.н., с.н.с. Соціально-економічна поляризація України і сусідніх держав ЄС: стан і стратегія регулювання.

Махонюк Олександр, к.е.н., м.н.с. Вектор трудової міграції «Україна-Польща»: особливості та тенденції.

Мульска Ольга, к.е.н., с.н.с. Міграційні наслідки дивергенції соціально-економічного розвитку України та країн ЄС.

Патицька Христина, к.е.н., с.н.с. Формування центро-периферійних взаємодій в об’єднаних територіальних громадах в умовах адміністративно-фінансової децентралізації.

Бараняк Ігор, к.е.н., м.н.с. Україно-німецька територіальна міграційна система: стан і тенденції розвитку.

Лещух Ірина, к.е.н., с.н.с. Потенціал сектору фінансових послуг у забезпеченні соціально-економічного зростання регіонів України.

Максименко Анна, к.соц.н., с.н.с. Роль веб-сайту в інформаційному забезпеченні об’єднаних територіальних громадах.

Попадинець Назарій, к.е.н., с.н.с. Вплив пандемії COVID-19 на розвиток внутрішнього ринку України.

Яремчук Роман, м.н.с. Ефективність використання потенціалу ІКТ-сектору в забезпеченні соціально-економічного розвитку регіонів України.

Монинець Василь, аспірант Регіональна міграція як чинник розвитку підприємництва.

Кіналь Надія, аспірантка Особливості фінансової підтримки функціонування сфери культури в Україні.

Бандура Тетяна,аспірантка Шляхи підвищення інвестиційного потенціалу Карпатського регіону.

Процевят Оксана, аспірантка Зовнішньоекономічне співробітництво між Україною та Польщею: регіональний аспект.

Яремко Софія, аспірантка Специфічні характеристики інноваційної діяльності регіонів України.

Беля Андріана, аспірантка Громадський контроль за використанням бюджетних ресурсів місцевих громад.

та ін.

Результатом проведення конференції стане публікація матеріалів доповідей у виданнях установ-партнерів (монографія «Zarządzanie przedsiębiorstwem w dobie globalnych problemów») «Управління підприємством в епоху глобальних викликів») та опрацювання можливостей реалізації спільних проектів.

Програма конференції – тут.


Веб-майстер П. Попадюк