Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ
Аспірантський семінар «Регулювання фінансових дисбалансів ендогенно-орієнтованого розвитку регіонів України»
(28 січня 2021 року, м. Львів)

28 січня 2021 року в ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» проведено аспірантський семінар, на якому відбулося обговорення проміжних результатів дослідження аспіранта Кльоби Тараса Львовича на тему: «Регулювання фінансових дисбалансів ендогенно-орієнтованого розвитку регіонів України» (одночасно в режимі он-лайн на платформі Zoom). Науковим керівником роботи є д.е.н., провідний науковий співробітник відділу регіональної фінансової політики Возняк Галина Василівна.

Участь у семінарі взяли аспіранти Інституту, молоді вчені, представники групи забезпечення ОНП, а також доцент кафедри фінансового менеджменту Львівського національного університету імені Івана Франка – к.е.н., доц. Західна Оксана Романівна.

Під час семінару доповідач ознайомив учасників зі змістом, об’єктом і завданнями дисертаційного дослідження, наголосив на основних положеннях отриманої наукової новизни та прикладному значенню результатів дослідження. Т. Кльоба представив широкий спектр наукових методів, які застосовувалися у дослідженні фінансових дисбалансів розвитку регіонів (кореляційно-регресійний, кластерний, рейтингування, прогнозування), обґрунтував методичний алгоритм до оцінювання фінансових дисбалансів ендогенно-орієнтованого розвитку регіонів. Наочно представив результати рейтингування регіонів України за критеріями соціально-економічного розвитку та рівнем фінансових дисбалансів, що дозволило виділити найбільш проблемні регіони. Аспірант зосередив увагу на економічній значущості побудованих прогностичних моделей рівня регіональних фінансових дисбалансів, на основі яких обґрунтував перспективні шляхи та механізми регулювання фінансових дисбалансів у контексті забезпечення ендогенно-орієнтованого соціально-економічного розвитку регіонів України.

Результати дисертаційного дослідження Кльоби Т. викликали жваве обговорення, конструктивну дискусію і велику кількість поставлених запитань як серед аспірантів і науковців Інституту, так і серед зовнішніх стейкголдерів.

Возняк

Мульска

Риндзак

Жук


Веб-майстер П. Попадюк