Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ
Вітання з успішним захистом!

11 травня 2021 року в ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» в рамках експерименту вперше апробовано досвід організації та проведення захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 051 – Економіка.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 342 від 19.03.2021 року було утворено спеціалізовану вчену раду ДФ 35.154.001 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації аспіранта 4-го року навчання Кльоби Тараса на тему «Регулювання фінансових дисбалансів ендогенно орієнтованого розвитку регіонів України» для здобуття ступеня доктора філософії у галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» зі спеціальності 051 «Економіка».

Спеціалізована вчена рада ДФ 35.154.001 в складі:
Васильців Тарас Григорович, доктор економічних наук, професор, завідувач відділу проблем соціально-гуманітарного розвитку регіонів ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» (голова ради);
Шульц Світлана Леонідівна, доктор економічних наук, професор, завідувач відділу регіональної економічної політики ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України (рецензент);
Мульска Ольга Петрівна, кандидат економічних наук, старший науковий співробітник відділу проблем соціально-гуманітарного розвитку регіонів ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» (рецензент).
Сідельникова Лариса Петрівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування Херсонського національного технічного університету (опонент);
Сімків Лілія Євгенівна, доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри теорії економіки та управління Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (опонент),
на підставі розгляду та результатів таємного голосування присудила Кльобі Тарасу Львовичу ступінь доктора філософії з галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 051 «Економіка».

Вітаємо здобувача третього освітньо-наукового рівня Кльобу Тараса та його наукового керівника – доктора економічних наук Возняк Галину з успішним захистом.


Веб-майстер П. Попадюк