Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ
Актуальні проблеми розвитку фінансово-економічної системи: пріоритети та перспективи

І Міжнародна науково-практична конференція здобувачів вищої освіти та молодих учених «Актуальні проблеми розвитку фінансово-економічної системи: пріоритети та перспективи» (21 жовтня 2021 року, м. Львів, Україна)

21 жовтня 2021 року ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» (далі Інститут) спільно з Львівським торговельно-економічним університетом проведено І Міжнародну науково-практичну конференцію здобувачів вищої освіти та молодих учених на тему «Актуальні проблеми розвитку фінансово-економічної системи: пріоритети та перспективи». Співорганізаторами заходу виступили: Національна академія статистики, обліку та аудиту; Львівський національний університет ім. Івана Франка, факультет управління та бізнесу; Державний біотехнологічний університет; Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника; Вища школа управління та банківської справи в м. Познань (Польща); Жешовський університет, Польща; Ченстоховська політехніка (Польща); Державний вищий професійно-технічний коледж імені проф. С. Тарновського (м. Тарнобжег, Польща); Таллінський технічний університет (Естонія).

Співробітники Інституту взяли активну участь у роботі конференції, зокрема представили результати своїх наукових досліджень з доповідями на тему:

  • д.е.н., с.н.с. Мульска О. П. Механізми управління міграційними процесами в системі державного регулювання розвитку національної економіки;
  • д.е.н., с.н.с. Біль М. М. Споживча поведінка населення України в умовах Covid-19.

Мульска О. П. наголосила, що в Україні зовнішні міграційні процеси, зокрема інтелектуальна, трудова та стаціонарна міграція, а також новітні форми міграції бізнесу, інтелектуальної власності та технологій, набули критичних обсягів, що загрожує сталому розвитку національної економіки. Такі тенденції не тільки поглиблюють проблеми депопуляції поселень, зменшення демографічного та трудового потенціалу, декапіталізації детермінант людського розвитку, поглиблення соціальної нерівності, девальвації освіти, зменшення середнього класу, а й є загрозою для національної й економічної безпеки через втрату інтелектуально-кадрового, фінансово-інвестиційного, інноваційно-технологічного забезпечення.

Біль М. М. закцентувала, що пандемія Covid-19 є «фільтром» для відповідального бізнесу в Україні на противагу суб’єктам господарювання, що орієнтовані на короткострокові прибутки в умовах недобросовісної конкуренції. Регулювання споживчої поведінки населення України в умовах пандемії – це підтримка існуючого рівня доходів та фінансова стабілізація ситуації, стимулювання підприємництва і самозайнятості задля диференціації джерел доходів домогосподарств та розвитку можливостей зайнятості для населення.


Веб-майстер П. Попадюк