Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ
Імперативи та безпекові пріоритети збереження і розвитку продуктивної спроможності регіонів України в умовах війни

Дискусійна платформа на тему «Імперативи та безпекові пріоритети збереження і розвитку продуктивної спроможності регіонів України в умовах війни» (9 червня 2022 року, м. Львів, Україна)

9 червня 2022 року в ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» відділом регіональної економічної політики в Zoom-форматі проведено дискусійну платформу на тему “Імперативи та безпекові пріоритети збереження і розвитку продуктивної спроможності регіонів України в умовах війни”.

Тематичними напрямами науково-комунікаційного заходу було визначено такі:

 • трансформація теоретико-методологічних підстав дослідження продуктивної спроможності економіки під впливом зовнішніх викликів;
 • ризики та загрози збереження та реалізації продуктивної спроможності економіки регіонів в умовах воєнного стану;
 • розбудова інституційної інфраструктури залучення технологій та інвестицій для відновлення економіки України.

Вступною промовою науковий захід відкрив директор Інституту, д.е.н., проф. Кравців В. С.

До участі в дискусійній платформі долучились представники наукових шкіл з різних регіонів України (м. Києва, м. Львова, м. Кривого Рогу, м. Запоріжжя, м. Тернополя та м. Жешува (Польща)) та широкого спектра економічних напрямів і спеціальностей.

Для обговорення актуальних питань із запропонованої наукової проблематики було проголошено низку доповідей, зокрема:

 • завідувача відділу регіональної економічної політики, д.е.н., проф. Шульц С. Л. "Детермінанти продуктивної спроможності економіки регіонів України: довід ідентифікації та сучасний вимір";
 • професора кафедри міжнародних економічних відносин Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, д.е.н., проф. Філіпенка А. С. "Продуктивна спроможність нації в умовах глобальних викликів";
 • професора кафедри фінансів Київського національного університету імені Тараса Шевченка, д.е.н., проф. Варналія З. С. "Загрози та безпекові пріоритети розвитку продуктивної спроможності  регіонів України в умовах війни та повоєнний час";
 • завідувача кафедри економіки та менеджменту Жешувського університету, проф. доктор габ. Маріоли Гжебик (м. Жешув, Польща) "Форми допомоги Польщі та інших європейських країн воюючій Україні – сучасні тенденції";
 • директора Луганської філії ДУ «Інститут економіко-правових досліджень ім. В. К. Мамутова НАН України», д.е.н., проф. Заблодської І. В. "Території пріоритетного розвитку як інструмент збереження і розвитку продуктивної спроможності регіонів України після війни";
 • професора кафедри регіоналістики і туризму Київського національного економічного університету, д.е.н., с.н.с. Шевченко О. В. "Зміни в підходах до визначення типів територій в Україні як основа для відновлення і розвитку господарств";
 • завідувача кафедри міжнародних економічних відносин ННІМВ ім. Б. Д. Данилишина Західноукраїнського національного університету,д.е.н., проф. Зварича Р. Є. "Глобальні зміни інвестиційного ландшафту та ринок зелених облігації";
 • віцепрезидента Запорізької торгово-промислової палати, професора кафедри підприємництва, менеджменту організацій і логістики Запорізького національного університету, д.е.н., проф.Антонюка Д. А. "Адаптація функціоналу інфраструктури підприємництва регіонів України у післявоєнний період";
 • головної наукової співробітниці відділу економічних стратегій Національного інституту стратегічних досліджень, д.е.н., проф. Олійник Д. І.  "Децентралізовані фінансові активи як передумова відновлення економіки: регіональні аспект";
 • доцента кафедри електронних та мікроелектронних систем Інженерного навчального інституту ім. Ю. М. Потебні Запорізького національного університету, к.т.н., доц. Биткіна С. В. "Відновлення мікроелектронної промисловості як передумова виробництва високотехнологічної військово-технічної продукції"
 • професора кафедри маркетингу Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені Степана Гжицького, д,е.н., проф. Флейчук М. І.; провідного наукового співробітника відділу регіональної економічної політики ДУ “Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України д.е.н., проф. Мокія А. І."Концептуальні засади макромоделі розвитку України в умовах війни";
 • доцента кафедри державно-правових дисциплін Криворізького навчально-наукового інституту Донецького університету внутрішніх справ, к.е.н., доц. Скляр Н. М."Інвестиційно-технологічні пріоритети формування військово-економічного сектору в умовах активних бойових дій: регіональний вимір".

Після виголошених доповідей відбулась дискусія та обмін думками щодо найгостріших проблем розвитку українського суспільства – від обґрунтування пріоритетів безпекової доктрини України та стратегії її відновлення до використання окремих механізмів стимулювання розвитку територій та реалізації державної регіональної політики.

У дискусії взяли активну участь заступник директора Інституту з наукової роботи д.е.н., проф. Сторонянська І. З.; д.е.н., проф. Мокій А. І.; д.е.н., проф. Шульц С. Л.; аспіранти відділу регіональної економічної політики Войтенко О. А. і Янович А. В. та інші учасники дискусійної платформи.

На завершення учасники платформи обговорили можливості та перешкоди залучення вітчизняної науки, зокрема інституцій Національної академії наук України, до реалізації проєктів в межах іноземних грантових програм та наголосили на потребі в залученні вітчизняних науковців до стратегування післявоєнної відбудови країни.

З програмою заходу можна ознайомитися отут.

Тези доповідей дискусійної платформи можна подивитись отут.


Веб-майстер П. Попадюк