Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ
Міжнародний семінар «XXVI варштати економістів-аграрників»

Міжнародний семінар «XXVI Варштати економістів-аграрників» (13-15.06.2022 р., м. Краснобруд (Люблінське воєводство, Польща))

У міжнародному семінарі «XXVI Warsztaty Ekonomistów Rolnych» взяли участь науковці з Інституту розвитку села та сільського господарства Польської академії наук (м. Варшава, Польща), Варшавського університету природничих наук, Інституту агрофізики імені Богдана Добжанського (м. Люблін, Польща), Університету природничих наук (м. Люблін, Польща), Державної вищої школи імені Папи Римського Івана Павла ІІ (м. Бяла Підляска), Інституту економіки та прогнозування НАН України (м. Київ, Україна), Інституту землекористування НААН України (м. Київ, Україна), Державної установи «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України (м. Львів, Україна), Національного авіаційного університету (м. Київ, Україна), Національного університету біоресурсів і природокористування України (м. Київ, Україна), Сумського національного аграрного університету (м. Суми, Україна) та інших польських та українських наукових установ та університетів.

Інститут представили співробітники сектору транскордонного співробітництва к.е.н. Ярослава Калат та відділу регіональної фінансової політики к.е.н. Ольга Нестор.

Ярослава Калат у доповіді «The territorial communities resilience in the EU-Ukraine cross-border space in today’s conditions» розкрила основні детермінанти та критерії стійкості територіальних громад у транскордонному просторі Україна-ЄС. Основну увагу акцентовано на стані та проблемах розвитку прикордонних територіальних громад України, а також розглянуто можливості посилення їхньої стійкості в умовах сьогодення. Зазначено, що транскордонне співробітництво є ефективним способом вирішення проблем на рівні регіонів і місцевих громад та може бути корисним інструментом для відбудови України.

Ольга Нестор презентувала доповідь на тему «Foreign direct investment in Ukraine» та представила у ній аналіз переваг та недоліків прямих іноземних інвестицій в Україну у розрізі капіталу, технологій, управління, зайнятості та конкуренції. У доповіді розглянуто динаміку прямих іноземних інвестицій у світі з урахуванням наслідків пандемії COVID-19, розкрито вигоди від прямих іноземних інвестицій для економіки України та аналіз динаміки їхнього обсягу у 2005-2021 рр. Акцентовано увагу на впливі різноманітних ризиків на динаміку обсягу прямих іноземних інвестицій у короткостроковій та довгостроковій перспективах та визначено, що саме політичний ризик найсуттєвіше впливає на обсяги надходжень прямих іноземних інвестицій у трирічному часовому горизонті. Проаналізовано особливості та потенційні ризики для прямих іноземних інвестицій в Україну в умовах воєнного стану.

Проведені XXVI Варштати економістів-аграрників були насичені змістовними доповідями та активним обговоренням. Тематика доповідей стосувалася економіки ринку праці, розвитку сільської місцевості, ефективності агрокліматичної та екологічної політики, методики оцінки впливу сільського господарства на навколишнє середовище та клімат у проекті AGRICORE, ролі приватних і державних зацікавлених сторін у екологізації сільського господарства ЄС, подолання наслідків екстремальних погодних явищ тощо.

Дякуємо польському суспільству та особливо – польській академічній спільноті за постійну підтримку українського народу в цей важкий час, а організаторам Варштатів – за насичену програму та можливість спілкування та обміну досвідом із польськими та українськими колегами.

Підготували Нестор О. Ю., Калат Я. Я.


Веб-майстер П. Попадюк