Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ
Емпіричні методи досліджень економічних процесів

Науково-практичний семінар для аспірантів і докторантів «Емпіричні методи досліджень економічних процесів» (19.10.2022 р.)

19 жовтня 2022 року в ДУ “Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України” відбувся науково-практичний семінар для аспірантів і докторантів “Емпіричні методи досліджень економічних процесів”.

Мета науково-практичного семінару – закріплення навиків побудови методичних підходів до аналізування соціально-економічних процесів, удосконалення економетричних практик проведення наукових досліджень.

Усі учасники семінару доповідали з представленням авторської методики та результатами її апробації:

  • Теслюк Роман Теоретико-методологічні засади та механізми забезпечення демографічної стійкості регіону.
  • Левицька Ольга Конкурентоспроможність ринку праці в умовах високої міграційної активності населення України.
  • Кирик Ірина Економічні механізми реалізації транзитного потенціалу прикордонних регіонів України.
  • Монинець Василь Механізми регіональної політики розвитку гірських територій українських Карпат.
  • Керницька Анна Управління бізнес-процесами у промисловому секторі економіки регіону.
  • Войтенко Ольга Розвиток сфери культурних послуг в регіоні в умовах сервітизації економіки.
  • Янович Арсеній Конкурентна політика регіонів в умовах обмежених ресурсів.

Здобувачі також прозвітували про стан виконання дисертаційних робіт, публікаційну активність результатів досліджень, участь в конференціях, а також набуття “soft skills”.

Наукові керівники виступили з рекомендаціями щодо атестації здобувачів за навчальний рік і переведення на наступний рік навчання.

Усі здобувачі третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти рекомендовані до переведення на наступний рік навчання.


Веб-майстер П. Попадюк