Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ


Фещур Роман ВасильовичФещур Роман Васильович
Фещур Роман Васильевич
Feshchur Roman Vasylyovych

Ступінь, звання:

кандидат економічних наук, професор, Відмінник освіти України

Посада:

завідувач кафедри

Місце роботи:

НУЛП, інститут післядипломної освіти, кафедра технологій управління, корп. 5, кім. 1-2

Контакти:

kaftu@lp.edu.ua

Сторінки:

Народився

1944.

Освіта:

Львівський державний університет імені Івана Франка (1963-1968, спеціальність – математика), Національний університет «Львівська політехніка» (1998-2000, спеціальність – менеджмент зовнішньоекономічної діяльності).

Здобутки:

кандидат економічних наук (1986, установа: Львівське відділення Інституту економіки АН УРСР, науковий керівник д.е.н., проф. Бойко Євген Іванович, тема: «Удосконалення технології планування виробничої програми (на прикладі виробничих об’єднань з серійним характером виробництва продукції масового споживання)»),
доцент,
професор,
Відмінник освіти України.

Трудова діяльність:

інженер, керівник групи, науковий працівник (1968-1987) Львівського відділення Інституту економіки АН УРСР;
доцент (1987), професор кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, завідувач (2007-2009) кафедри маркетингу Інституту підприємництва та перспективних технологій, завідувач (06.2009) кафедри технологій управління Інституту адміністрування та післядипломної освіти Національного університету «Львівська політехніка».

Статті

2012Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 331.101.3:658
Кузьмін О. Є. Оцінювання впливу мотиваційного потенціалу підприємства на основні показники його фінансово-господарської діяльності / О. Є. Кузьмін, Р. В. Фещур, В. Б. Горбань // Регіональна економіка. – 2012. – №2(64). – С. 89-98.

Літер.: 12


Відзначено важливість подальшого дослідження структури і вагомості складових елементів мотиваційного потенціалу підприємства. Уточнено перелік коефіцієнтів, що характеризують кількісну оцінку кожної складової мотиваційного потенціалу підприємства. Апробовано інтегральний метод оцінювання рівня використання мотиваційного потенціалу підприємства на підставі даних ряду підприємств Західного регіону України. Запропоновано економетричні моделі для дослідження впливу показників мотиваційного потенціалу підприємства на результати його діяльності. 
мотиваційний потенціал підприємства; інтегральний показник; матеріальні, нематеріальні стимули; економетричні моделі 


Веб-майстер П. Попадюк