Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ


Іванух Роман Андрійович

Доктор географічних наук.

Народився 1 жовтня 1932 p. в селі Дрогоєві Перемишльського повіту в Польщі. Помер 21 листопада 2005 р. у віці 73 роки.

З 1938 по 1944 pp. навчався у початковій школі в селі Дрогоєві. В 1945 р. був депортований на Україну в село Верхня Білка Новояричівського району Львівської області. З 1945 по 1948 р. навчався у Верхньобілківській семирічній школі, а з 1948 по 1951 рр. у 44 середній школі м. Львова. В 1951 р. поступив на географічний факультет Львівського державного університету ім. І. Франка, який закінчив у 1956 р.

Після закінчення університету працював в Інституті землеробства і тваринництва західних районів України, на Волинській обласній сільськогосподарській станції і у Львівському зооветеринарному інституті. В 1961 р. поступив в аспірантуру Інституту економіки АН УРСР і в 1964 р. захистив кандидатську дисертацію на тему "Розміщення і спеціалізація сільського господарства Львівської області". Після закінчення аспірантури працював молодшим і старшим науковим співробітником в Інституті економіки АН УРСР.

З 1975 р. працював старшим науковим співробітником Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України. В 1989 р. захистив докторську дисертацію на тему "Регіональні проблеми підвищення ефективності використання природних сільськогосподарських угідь Української РСР" за спеціальністю 11.00.02 – Економічна і соціальна географія. В 1997 році переведений на роботу в Інститут регіональних досліджень НАН України на посаду головного наукового співробітника відділу регіональної соціально-економічної політики та територіального управління.

Основними напрямами наукових досліджень були економіка і організація сільського господарства та промисловості; розвиток і розміщення продуктивних сил, основні напрями відтворення, охорони і раціонального використання природних ресурсів. З досліджуваних проблем опубліковано понад 200 друкованих праць, в тому числі 14 монографій, з них 2 індивідуальні, 5 підручників з економіки сільського господарства, 4 довідники "Економічні показники сільського господарства".

Основні публікації:

  1. Иванух Р.А. Природные ресурсы сельскохозяйственного производства Украинской ССР. – К.: Наукова думка, 1984. – 286 с.
  2. Іванух Р.А. Охорона і раціональне використання природно-ресурсного потенціалу сільського господарства. – К.: Урожай, 1985. – 285 с.

Значна кількість наукових праць була видана в Росії, Білорусі, Румунії, Словаччині та Польщі.


Веб-майстер П. Попадюк