Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ
Мальська Марта ПилипівнаМальська Марта Пилипівна
Мальская Марта Филипповна
Malska Marta Pylypivna

Ступінь, звання:

доктор економічних наук, професор

Посада:

завідувач кафедри

Місце роботи:

ЛНУ, кафедра туризму, кім. 109

Контакти:

malskym@ukr.net, kaftour@franko.lviv.ua

Сторінки:

Народилась

02.03.1956 р. у м. Львові.

Освіта:

Львівський державний університет імені Івана Франка (1977, географічний факультет, спеціальність – географія, економічна географія),
докторантура – Львівський державний університет імені Івана Франка (1999-2001, спеціальність – економічна та соціальна географія).

Здобутки:

кандидат економічних наук (1993, – XXX, тема: «Регіональні особливості формування і розвитку торговельного комплексу області»), доцент (1996), доктор економічних наук (2011, спеціальність – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка, тема: «Формування і розвиток просторових систем послуг (теорія та практика реалізації)»), професор (2012).

Трудова діяльність:

викладач (1978-1985) географії вечірньої школи №13 м. Львова; старший викладач (1985-1994) кафедри економіки та організації поліграфічного виробництва Українського поліграфічного інституту; доцент (1994-1999), докторант (1999-2001), доцент (2001-2003) кафедри географії України, завідувач (2003) кафедри туризму Львівського національного університету імені Івана Франка.

Статті

2018

2014Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 339.9:504(438)(477)
Мальська М. П. Аспекти українсько-польської транскордонної співпраці в плані зміцнення потенціалу в секторі екологічних послуг / М. П. Мальська, В. М. Черторижський // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 2(106). Суспільно-економічні аспекти транскордонної співпраці України і Польщі. – С. 145-155.

Літер.: 9


Розглянуті деякі аспекти транскордонної співпраці в секторі екологічних послуг. Основна увага акцентується на можливостях українсько-польського транскордонного регіону в плані зміцнення потенціалу у цьому секторі, а також на позитивних та негативних аспектах скорочення або усунення торговельних і неторговельних бар’єрів у секторі екологічних послуг. 
транскордонна співпраця, екологічні послуги, потенціал 

2010Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ Мальська М. П. Організаційно-економічні засади управління розвитком просторових систем послуг / М. П. Мальська // Регіональна економіка. – 2010. – №3(57). – С. 46-53. 

Досліджено проблему формування та функціонування просторових систем послуг, а також створення обґрунтованої системи управління цими процесами на державному та регіональному рівнях в Україні в умовах глобалізації, регіоналізації, інноваційного розвитку та постіндустріальної трансформації, соціальної орієнтованості національної економіки. Автором детерміновано стратегічні цілі управління розвитком просторових систем послуг та конкретизовано механізми їх досягнення на макро-, мезо- та локальному рівнях. Значну увагу приділено підходам до удосконалення системи просторового планування, яке визначено засадничим механізмом забезпечення ефективності і збалансованості розвитку просторових систем послуг. 
послуги, просторова система послуг, управління розвитком просторових систем послуг 


Веб-майстер П. Попадюк