Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ
Міхель Романа ВолодимирівнаМіхель Романа Володимирівна
Михель Романа Владимировна
Mikhel Romana Volodymyrivna

Ступінь, звання:

кандидат економічних наук

Посада:

молодший науковий співробітник

Місце роботи:

ІРД НАНУ, відділ проблем реального сектору економіки регіонів, к. 201

Контакти:

romana.mikhel@gmail.com, (050)697-9711

Сторінки:

Народилась

01.12.1988.

Освіта:

Львівський національний університет імені Івана Франка (2010, спеціальність – міжнародні економічні відносини).

Здобутки:

кандидат економічних наук (2014, спеціальність – світове господарство і міжнародні економічні відносини, установа: Львівський національний університет імені Івана Франка, науковий керівник доктор економічних наук, професор Грабинський Ігор Михайлович, тема: «Вплив соціально-ринкової економіки Німеччини на формування економічної системи ЄС»).

Трудова діяльність:

аспірант кафедри міжнародних економічних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка;
молодший науковий співробітник (2016) відділу проблем реального сектору економіки регіонів (до 01.02.2019 відділу розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій) ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України».

Монографії

2018Файл Adobe Reader УДК 338.45:339.137:339.5(477.8)(061.1)
Конкурентні переваги промислового сектора економіки України: регіональний вимір: монографія/ наук. ред. С. О. Іщук ; ДУ “Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України”. – Львів, 2018. – 246 с. (Серія “Регіони: моніторинг, прогнози, моделі”). URL: http://ird.gov.ua/irdp/p20180601.pdf (повний текст)

Джерел: 125

У монографії висвітлено результати комплексного дослідження конкурентоспроможності промислового сектора економіки України та її регіонів. На основі запропонованого методичного підходу проведено порівняльний аналіз структурних переваг промисловості України і держав-членів ЄС. Побудовано рейтинг регіонів України за рівнем конкурентних переваг промисловості. Здійснено групування областей на підставі значень інтегральних індексів активності (виробничої, експортної, інвестиційної, капітальної, інноваційної) та ефективності (ресурсної, економічної) функціонування промислового сектора економіки. Проведено порівняльну оцінку конкурентних переваг промисловості України і Польщі на макро- і мезо- рівнях. Здійснено аналіз динаміки та структур (географічної і товарної) експортно-імпортних операцій в Україні і областях Західного регіону. Запропоновано ряд організаційно-економічних механізмів, спрямованих на посилення конкурентних переваг промислового сектора національної економіки в умовах глобалізації.
Для наукових працівників, представників органів влади, керівників профільних організацій та відомств, менеджерів промислових підприємств, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів.
Авторський колектив: С. О. Іщук, Л. Й. Созанський, Л. П. Коваль, Я. В. Кудря, Р. В. Міхель, М. І. Бирка, О. С. Процевят
Ключові слова: економіка, промисловий сектор, конкурентні переваги, регіональний вимір, Україна

2015Файл Adobe Reader УДК [330.342:061.1ЄС]:330.342.146(430)
Міхель Р. В. Соціально-ринкова економіка Німеччини в економічній системі ЄС : монографія / Р. В. Міхель; [наук. ред. та передмова: І. М. Грабинський]. – Львів: Українські технології, 2015. – 200 с. (повний текст)

Джерел: 216

У монографії розглянуто вплив соціально-ринкової економіки Німеччини на формування спільної конкурентної, монетарної та соціальної політики Європейського Союзу. Проаналізовано соціально- економічні чинники конвергенції економічних систем країн-членів ЄС та сформовано кластерні групи країн-членів ЄС-27 у 2000 та 2012 роках. За результатами дослідження доведено, що соціально-ринкова економічна система Німеччини є ядром економічної системи ЄС.
Для науковців, аспірантів, магістрантів, студентів факультетів міжнародних відносин.
Ключові слова: економічна система, соціально-ринкова економіка, ЄС, Німеччина

Наукові видання

2016Файл Adobe Reader УДК 339.56(477)
Конкурентоспроможність промисловості регіонів України / С. О. Іщук, Л. Й. Созанський, Р. В. Міхель, М. І. Бирка ; ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» ; [наук. ред. С. О. Іщук]. – Львів, 2016. – 73 с. (Серія «Регіони: моніторинг, прогнози, моделі»). – Режим доступу: http://ird.gov.ua/irdp/p20160601a.pdf (повний текст)

Джерел: 45

Запропоновано новий методичний підхід до інтегрального оцінювання конкурентоспроможності промисловості крізь призму конкурентних переваг суб’єктів промислової діяльності. Проведено аналіз системи показників, що відображали поточний стан і результати промислової діяльності в Україні упродовж 2011-2015 років у регіональному вимірі.
Розраховано інтегральні індекси, які характеризують ефективність (виробничо-господарську та ресурсну) і активність (економічну, виробничу, технологічну, інноваційну, інвестиційну та експортну) вітчизняної промисловості. Побудовано рейтинг регіонів України за рівнем конкурентоспроможності їх промисловості. Розроблено комплекс заходів, спрямованих на посилення конкурентних переваг промислового сектора національної економіки в умовах глобалізації.
Для наукових працівників, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів, державних службовців, підприємців.
Ключові слова: промисловість, регіон, конкурентоспроможність, Україна

Статті

2016Кудря Я. В. Статистична оцінка експорту та імпорту товарів у Львівській області / Я. В. Кудря, Р. В. Міхель // Статистика України. – 2016. – №2(73). – С. 44-55.Файл Adobe Reader УДК 339.56:339.924
Міхель Р. В. Аналіз зовнішньої торгівлі товарами областей західного регіону в умовах дії ЗВТ між Україною та ЄС / Р. В. Міхель // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2016. – Вип. 3(119). – С. 130-135.

Літер.: 10


У статті розглянуто зовнішню торгівлю товарами України та областей Західного регіону упродовж 2011-2015 років та виявлено основні тенденції розвитку їх зовнішньоторговельних операцій напередодні вступу в дію умов ЗВТ між Україною та ЄС. Проаналізовано структуру експорту та імпорту областей Західного регіону за географією та встановлено основні напрямки зовнішньоекономічної діяльності областей Західного регіону. На основі аналізу закономірностей розвитку зовнішньої торгівлі товарами Естонії, Польщі та Чехії відразу після підписання ними Угоди про асоціацію з ЄС окреслено проблемні питання для України. 
експорт, імпорт, області Західного регіону України, ЄС, ЗВТ Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 339.564(477.83)(061.1), JEL F17, R11
Mikhel R. V. The analysis of exports of goods dynamics from Lviv region to the European Union [Аналіз динаміки експорту товарів із Львівської області до Європейського Союзу] / Р. В. Міхель // Регіональна економіка. – 2016. – №2(80). – С. 62-70.

Літер.: 7


Львівська область є важливим промисловим, торговим і транспортним центром України, що обумовлено природним географічним розташуванням регіону на кордонах з країнами-членами ЄС. Для Львівщини, як і для України, ринок ЄС є одним з найбільших ринків збуту. Зважаючи на це, актуальним завданням є проведення оцінки динаміки експортних операцій у Львівській області за товарними групами з країнами-членами ЄС, а також розробка пропозицій і рекомендацій, необхідних для покращення стану розвитку експортного потенціалу області. Метою статті є проведення оцінки стану розвитку експортних операцій у Львівській області за товарними групами з урахуванням вимог ЗВТ між Україною і ЄС. Об’єктом аналізу є товарна структура експорту у Львівській області до країн-членів ЄС.
Результати аналізу динаміки та структури експортних операцій Львівської області з ЄС виявили, що упродовж 2011-2015 рр. спостерігалося погіршення динаміки експорту області у країни-члени ЄС. Експорт товарів характеризувався схильністю до нестабільності, що свідчило про їх миттєву реакцію на зміни ринку. В експорті Львівщини переважали машинобудівна, харчова, легка та деревообробна промисловості. До позитивних змін у динаміці експорту належить збільшення обсягів експорту продуктів тваринного походження та мінеральних продуктів, а також відсутність протягом аналізованого періоду в експорті як України, так і Львівської області товарної групи, у якій би було зафіксовано стабільне падіння експорту в ЄС. Негативною була зміна тенденції експорту на спадну у 2015 р. таких товарних груп, як деревина та вироби з деревини, текстильні матеріали та вироби (що вважаються пріоритетними групами експорту), а також продукція хімічної та суміжних видів промислової діяльності. За результатами аналізу визначено, що особливу увагу слід приділити виробникам таких видів переробної промисловості, як виробництво електричного устаткування, оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини, текстильне виробництво, виробництво одягу та виробництво харчових продуктів (у 2014 р. група готових харчових продуктів належала до категорії А), експорт яких до країн-членів ЄС коливався під дією зовнішніх чинників в аналізованому періоді. Вміле використання потенціалу зазначених видів переробної промисловості може дати значний поштовх для розвитку їх експорту. 
товарні групи, експорт, промисловість, товарна структура, Львівська область 


Веб-майстер П. Попадюк