Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ
Цісінська Оксана БогданівнаЦісінська Оксана Богданівна
Цисинская Оксана Богдановна
Tsisinska Oksana Bohdanivna

Посада:

провідний інженер

Місце роботи:

ІРД НАНУ, відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва, сектор проблем транскордонного співробітництва, к. 211

Контакти:

tsisinska@i.ua (Oxana Tsisinska)

Сторінки:

Народилась

03.05.1985.

Освіта:

Загальноосвітня школа I-III ступенів c. Луки Самбірського району Львівської області (1994-1999),
Національний лісотехнічний університет України (2002-2009, магістратура з відзнакою, спеціальність – менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, економічний факультет),
аспірантура – Інститут регіональних досліджень НАН України (2009–2013).

Трудова діяльність:

інженер (01.2011), інженер І категорії (01.2013), провідний інженер (02.2014-07.2018) сектору проблем транскордонного співробітництва відділу розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва (до 01.04.2014 відділу проблем ринкової інфраструктури та транскордонного співробітництва) ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» (до 2014 р. — Інституту регіональних досліджень НАН України).

Наукові інтереси:

європейська інтеграція та транскордонне співробітництво, регіональний розвиток, міжсекторальне партнерство, громадянське суспільство, інформаційне суспільство.

Життєве кредо:

Твори добро – добро добром воздасться!
Не потоком шумних і галасливих фраз, а тихою невтомною працею!Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ Цісінська О. Б. Суспільно-економічні аспекти транскордонної співпраці України та Польщі: історія, сучасність, майбутнє / О. Б. Цісінська // Регіональна економіка. – 2014. – №2(72). – С. 212-214.

2013Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК [332.122:338.43]:339.96
Цісінська О. Б. Діяльність сільських громад прикордонних територій в реалізації проектів соціально-економічного розвитку / О. Б. Цісінська, Ю. Ю. Кміть // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 6(104). Пріоритети та механізми соціально-економічного розвитку сільських територій. – С. 419-433.

Літер.: 11


Охарактеризовано діяльність сільських громад прикордонних територій при підготовці, написанні та реалізації проектів, спрямованих на соціально-економічний розвиток власного регіону. Визначено та проаналізовано основні проблемні питання функціонування селищних і сільських рад та їх населених пунктів. Проведено аналіз активності сільських громад в рамках реалізації міжнародних проектів. Окреслено основні завдання щодо ефективної діяльності та поглиблення взаємодії в рамках підготовки, написання та реалізації міжнародних та транскордонних проектів. 
сільські громади, напрямки діяльності сільських громад, міжнародні та транскордонні проекти Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332:331.107.5(094.2)
Цісінська О. Б. Транскордонна партнерська мережа інституцій бізнесу, влади та громадського сектору регіону / О. Б. Цісінська // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2013. – Вип. 4(102). Механізми взаємодії суб'єктів економічних відносин у транскордонному просторі. – С. 374-382.

Літер.: 4


У даній статті охарактеризовано діяльність транскордонної партнерської мережі інституцій бізнесу, влади та громадського сектору регіону. Визначено об’єкти транскордонної партнерської мережі. Виділено важливі чинники формування транскордонної партнерської мережі. Окреслено основні завдання щодо поглиблення взаємодії в рамках транскордонної партнерської мережі. 
транскордонна партнерська мережа, об’єкти транскордонної партнерської мережі, напрямки діяльності транскордонної партнерської мережі Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК [332.1:353]:[338.49:[331.5:339.91]]
Цісінська О. Б. Роль регіонального менеджменту у формуванні інфраструктури транскордонного ринку праці / О. Б. Цісінська // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 3(101). Територіальні міграційні системи: теорія і практика. – С. 396-404.

Літер.: 5


Представлено поняття «інфраструктура транскордонного ринку праці». Визначено об’єкти інфраструктури транскордонного ринку праці. Проаналізовано основні і притаманні функції об’єктів інфраструктури транскордонного ринку праці. Виділено основну задачу інфраструктури транскордонного ринку праці. Окреслено основні фактори впливу внутрішнього та зовнішнього середовища на інфраструктуру транскордонного ринку праці. 
інфраструктура транскордонного ринку праці, елементи інфраструктурного забезпечення, регіональний менеджмент, фактори впливу Файл Adobe Reader Tsisinska O. B. Institutional maintenance of cross-border projects monitoring [Інституційне забезпечення моніторингу транскордонних проектів] / O. B. Tsisinska, Y. O. Tsybulska // Nierownosci spoleczne a wzrost gospodarczy / Uniwersytet Rzeszowski. Katedra Teorii Ekonomii i Stosunkow Miedzynarodowych. – Rzeszow, 2013. – Zeszyt Nr 34. Kryzys finansow publicznych – przyczyny, implikacje, perspektywy spojnosci spoleczno-ekonomicznej. – S. 275-427. – Retrieved from http://www.ur.edu.pl/nauka/czasopisma-uniwersytetu-rzeszowskiego-punktowane-przez-ministerstwo/nierownosci-spoleczne-a-wzrost-gospodarczy
Джерел: 7 

The role of cross-border projects’ monitoring in increasing of the grant funds efficiency, local budgets targeting and ensuring of the regional competitiveness is represented. The obstacles in implementing of monitoring system in Ukraineare are determined by a lot of factors. Options of the Ukrainian regions monitoring organization are examined. Functions of the responsible for cross-border projects monitoring authority are determined. Цісінська О. Б. Регіональний менеджмент транскордонних ринків України / О. Б. Цісінська // Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні: збірник тез доповідей IX науково-практичної конференції, 15-20 квітня 2013 р. / Навчально-науковий Інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету "Львівська політехніка". – Львів: ЗУКЦ, 2013. – 557 с. – Ч. 2. – С. 293-296.

2011Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ Цибульська Ю. О. Імплементація в Україні європейського досвіду створення транскордонних партнерств / Ю. О. Цибульська, О. Б. Цісінська, М. О. Гусєва // Регіональна економіка. – 2011. – №3(61). – С. 159-166. 

Розкрито особливості транскордонного партнерства, його роль та значення у розвитку прикордонних регіонів. Акцентується увага на можливостях та перешкодах, що можуть виникнути при його створенні. Описано організаційну структуру, систему управління транскордонного партнерства та його життєвий цикл. 
партнерство, транскордонне партнерство, EURES (Європейська служба зайнятості) 


Веб-майстер П. Попадюк