Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ
Волинець Уляна АндріївнаВолинець Уляна Андріївна
Волынец Ульяна Андреевна
Volynets Ulyana Andriyivna

Посада:

молодший науковий співробітник

Місце роботи:

ІРД НАНУ, відділ регіональної фінансової політики, к. 214

Контакти:

volynetsu@gmail.com

Сторінки:

Народилась

22.06.1989.

Освіта:

Львівський національний аграрний університет (2010, спеціальність – економіка підприємства).

Здобутки:

кандидат економічних наук (2016, спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством, установа: Національний університет водного господарства та природокористування, науковий керівник доктор економічних наук, професор Сторонянська Ірина Зеновіївна, тема: «Економічні засади регулювання соціально відповідальної діяльності суб’єктів економіки в Україні»).

Трудова діяльність:

аспірант (2011-2014), молодший науковий співробітник (2014-2016) відділу регіональної фінансової політики (до 01.04.2014 відділу проблем розвитку фінансово-кредитних відносин в регіоні) ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України».

Монографії

2015Файл Adobe Reader УДК [336.14:352]:110.891.7(477.83)
Місцеві бюджети Львівської області в умовах реформи місцевого самоврядування / ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України» ; наук. ред. І. З. Сторонянська. – Львів, 2015. – 223 с. (повний текст)

Науково-аналітичне видання присвячене висвітленню тенденцій та особливостей формування і використання фінансового ресурсу місцевих бюджетів Львівської області за 2013-2014 рр. в умовах податково-бюджетної децентралізації в державі. Значну увагу приділено виявленню проблем, з якими стикаються органи місцевого самоврядування в контексті передачі повноважень та фінансових ресурсів на місцевий рівень. Отримані результати щодо оцінювання фінансової спроможності органів місцевого самоврядування сприятимуть підвищенню рівня ефективності прийняття управлінських рішень в процесі формування об’єднаних територіальних громад.
Видання розраховане на керівників та працівників органів влади різних рівнів управління, науковців, економістів, фінансистів, які цікавляться проблемами управління місцевими бюджетами.
Авторський колектив: І. З. Сторонянська, С. А. Давимука, І. Ф. Коломієць, Л. Я. Беновська, Г. В. Возняк, І. М. Гринчишин, І. С. Музика, А. О. Пелехатий, У. А. Волинець, Л. В. Ключник, Т. С. Ключак
Ключові слова: місцеві бюджети, реформа місцевого самоврядування, Львівська область

2014Файл Adobe Reader УДК 332.12:336
Фінансові механізми формування конвергентної моделі регіонального розвитку : монографія / ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» ; наук. ред. І. З. Сторонянська. – Львів, 2014. – 438 с. (Сер. «Проблеми регіонального розвитку»). (повний текст)

У монографії висвітлені основи державної політики регіонального розвитку і проблеми її реалізації в Україні, сутність, роль і функції фінансового потенціалу регіону як основного критерію у визначенні фінансової спроможності регіонів в забезпеченні їх розвитку, джерела створення фінансового потенціалу в регіонах та механізми забезпечення ефективного використання потенціалу регіонів.
Досліджено питання, що обґрунтовують принципи і методичні підходи до оцінки фінансового потенціалу регіонів; особливості оцінки і аналізу бюджетного потенціалу регіону, його реального сектору, фінансового потенціалу домашніх господарств, фінансово-кредитних, інноваційних та інвестиційних можливостей регіону.
Висвітлено концептуальні засади побудови ефективних механізмів управління фінансовим потенціалом, механізми підвищення ефективності бюджетного потенціалу, реального сектору економіки, домашніх господарств, фінансово-кредитного сектору та інноваційно-інвестиційної діяльності.
Для науковців, економістів, керівників і практичних працівників органів управління різних рівнів.
Авторський колектив: І. З. Сторонянська, М. А. Козоріз, С. А. Давимука, І. Ф. Коломієць, Г. В. Возняк, Л. Я. Беновська, І. М. Гринчишин, І. С. Музика, А. О. Пелехатий, У. А. Волинець, Л. В. Ключник, Т. ??. Пухир, А. ??. Вікнянська, М. В. Демченко, М. А. Бас-Юрчишин
Ключові слова: конвергентна модель регіонального розвитку, фінансові механізми

Наукові видання

2015Файл Adobe Reader УДК [336.14:352]:110.891.7(477.83)
Місцеві бюджети Львівської області в умовах реформи місцевого самоврядування / ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України» ; наук. ред. І. З. Сторонянська. – Львів, 2015. – 223 с. (повний текст)

Науково-аналітичне видання присвячене висвітленню тенденцій та особливостей формування і використання фінансового ресурсу місцевих бюджетів Львівської області за 2013-2014 рр. в умовах податково-бюджетної децентралізації в державі. Значну увагу приділено виявленню проблем, з якими стикаються органи місцевого самоврядування в контексті передачі повноважень та фінансових ресурсів на місцевий рівень. Отримані результати щодо оцінювання фінансової спроможності органів місцевого самоврядування сприятимуть підвищенню рівня ефективності прийняття управлінських рішень в процесі формування об’єднаних територіальних громад.
Видання розраховане на керівників та працівників органів влади різних рівнів управління, науковців, економістів, фінансистів, які цікавляться проблемами управління місцевими бюджетами.
Авторський колектив: І. З. Сторонянська, С. А. Давимука, І. Ф. Коломієць, Л. Я. Беновська, Г. В. Возняк, І. М. Гринчишин, І. С. Музика, А. О. Пелехатий, У. А. Волинець, Л. В. Ключник, Т. С. Ключак
Ключові слова: місцеві бюджети, реформа місцевого самоврядування, Львівська область

Статті

2016Файл Adobe Reader УДК 332:332.025.12(477)
Волинець У. А. Напрями вдосконалення інструментарію реалізації соціально відповідальної діяльності в України / У. А. Волинець // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2016. – Вип. 2(118). – С. 48-51.

Літер.: 2


Проаналізовано механізм забезпечення взаємодії суб’єктів економіки в системі соціально відповідальної діяльності та вдосконалено інструментарій її реалізації. Розглянуто взаємозв’язки органів державного управління з іншими суб’єктами економіки, що реалізуються через соціальну політику, яка переслідує безліч цілей, головною з яких є згладжування соціальної нерівності у країні та ліквідація соціальної напруженості, шляхом підвищення якості та рівня життя населення. Розглянуто вплив синергетичного ефекту від реалізації консолідованої соціально відповідальної діяльності підприємств, держави та особи. 
ефект синергії, консолідована соціально відповідальна діяльність, податкове регулювання, соціально відповідальна діяльність, соціальне забезпечення, соціальні стандарти, суб’єкти економіки 

2015Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 330:316.614.4(477)
Волинець У. А. Механізми регулювання соціально відповідальної діяльності в Україні / У. А. Волинець // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2015. – Вип. 5(115). – С. 64-67.

Літер.: 5


Проаналізовано механізм реалізації соціальної відповідальності. Розглянуто взаємозв’язки органів державного управління з іншими суб’єктами економіки, що реалізуються через соціальну політику, яка переслідує безліч цілей, головною з яких є згладжування соціальної нерівності в країні та ліквідація соціальної напруженості, шляхом підвищення якості та рівня життя населення. 
інституційне середовище, соціальна відповідальність, соціально відповідальна діяльність, соціальне забезпечення, соціальні стандарти, суб’єкти економіки Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 005.35:658.8
Волинець У. А. Ліцензування як один із шляхів державного регулювання соціально відповідальної діяльності / У. А. Волинець // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2015. – Вип. 2(112). – С. 105-108.

Літер.: 5


Досліджено сутність та особливості ліцензування, визначено потребу його запровадження з метою утвердження соціально відповідальної діяльності. Запропоновано шляхи зміни порядку видавання ліцензій для поліпшення стану ліцензування в Україні, розглянуто іноземний досвід позитивного впровадження ліцензування. 
ліцензування, регулювання, соціальна відповідальність, соціальна діяльність, суб’єкти економіки Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 330.342.146:364.22
Волинець У. А. Концепція соціальної держави як один із напрямів боротьби з бідністю в Україні / У. А. Волинець // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2015. – Вип. 1(111). – С. 82-85.

Літер.: 7


Статтю присвячено сутності та змісту сучасної соціальної держави. Визначено, що держава є найбільш важливим інститутом політичної системи суспільства. Її важливість визначається максимальною концентрацією ресурсів, що дозволяють їй впливати на соціальні зміни, вона є феноменальним явищем, котре посідає провідне місце у політичній системі суспільства. Розглядаються її зміст, принципи й функції, розвиток та особливості. Визначено особливості бідності основних напрямів соціально-економічної політики держави та методи по їх подоланню. Проаналізовано найбільш важливі проблеми побудови соціальної держави в Україні. Доведено, що удосконалення правових засад діяльності соціальної держави мають бути спрямовані на постійну модернізацію законодавчого поля її діяльності, приведення законодавства України у сфері соціального розвитку та в інших сферах суспільного життя до європейських правових стандартів. 
концепція, механізм, принцип, соціальна відповідальність, соціальна держава Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 330.342.146:06.07
Сторонянська І. З. Громадські організації в системі консолідованої соціальної відповідальності / І. З. Сторонянська, У. А. Волинець // Регіональна економіка. – 2015. – №4(78). – С. 163-169.

Літер.: 6


Розглянуто теоретичні засади консолідованої соціальної відповідальності у контексті формування механізмів її активізації в Україні. Проаналізовано форми прояву соціальної відповідальності суб’єктів економіки, виявлено синергетичний ефект від реалізації консолідованої соціально відповідальної діяльності підприємств, держави та особи. Досліджено необхідність застосування синергетичного підходу до побудови системи соціально відповідальної діяльності на колегіальних засадах. Розкрито зміни, які мають місце у податковому регулюванні соціальної, громадської та благодійної діяльності. Виокремлено тенденції розвитку сучасної державної політики в Україні, яка спрямована на функціонування інституцій громадянського суспільства як в контексті створення, так і діяльності громадських і благодійних організацій. 
громадські організації, консолідована соціальна відповідальність, синергетичний ефект, соціально відповідальна діяльність, суб’єкти економіки 

2013Волынец У. А. Расходы на здравоохранение в Украине как составляющая часть социальной политики государства / У. А. Волынец // Экономика: теория и практика / Кубанский государственный университет (Краснодар). – 2013. – №3. – С. 67-72.Репозитарій ІРД НАНУ УДК 330.322:334.72:316
Волинець У. А. Соціальне інвестування підприємств та його місце у реалізації соціальної відповідальності / У. А. Волинець // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2013. – Вип. 4(102). Механізми взаємодії суб'єктів економічних відносин у транскордонному просторі. – С. 316-322.

Літер.: 6


У статті представлені проблеми розвитку соціальних інвестицій вітчизняних підприємств. Розглянуто поняття соціальної відповідальності та соціальних інвестицій; проаналізовано особливості формування соціальних інвестицій, надання соціальної допомоги та благодійності підприємств в Україні та оцінено перспективи їх розвитку. 
благодійність, дохід, інвестиції, підприємство 


Веб-майстер П. Попадюк