Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій

Історія відділу

Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій (створений у 1990 р., до 2013 р. – відділ моніторингу регіонального розвитку) проводить теоретичні і прикладні дослідження широкого спектру економічних проблем на мезо- і мікро рівнях, пов’язаних із розвитком ключових видів економічної діяльності в регіоні та їх інвестиційним забезпеченням.

Протягом 1996-2006 рр. відділ очолював д.е.н., проф. Побурко Я.О. і займався проблематикою економіко-статистичного аналізу соціально-економічного розвитку регіонів. Дослідження здійснювались у тісній співпраці з обласними управліннями статистики.

З 2007 року відділ очолює д.е.н., проф. Іщук С. О. За цей період у відділі виконано ряд відомчих науково-дослідних тем, зокрема: «Моніторинг розвитку промислових і аграрно-промислових територіальних систем у Західному регіоні України», «Моніторинг та оцінка інвестиційної привабливості областей Західного регіону України», «Оцінка інвестиційної діяльності в регіоні і визначення важелів підвищення її ефективності», «Напрями модернізації основного капіталу регіону», а також розділ всеукраїнської комплексної теми «Оцінка техніко-економічного стану об’єктів інфраструктури та виробничих фондів (по регіонах України)».

У відділі працює група науковців та аналітиків, серед яких д.е.н., проф. Павлов В.І., к.е.н. Андел І.В, к.е.н. Кудря Я.В., Ткач С.М., Горин Г.В., Лопата О.О., Процевят О.С., Лиса О.І., Деркач М.В.

За результатами проведених досліджень розроблено пакет методичних та науково-практичних рекомендацій, опубліковано 5 монографій, підготовлено 7 наукових доповідей і 29 науково-аналітичних записок та інших матеріалів, які впроваджено на рівні центральних і регіональних органів влади. До основних здобутків відділу слід віднести колективні монографії «Інвестиційна привабливість Західного регіону України» (2011 р.), «Карпатський регіон: актуальні проблеми та перспективи розвитку – Том 7. Інвестиційна діяльність» (2013 р.), науково-аналітичні доповіді «Оцінка інвестиційної діяльності в областях Західного регіону України» (2011 р.), «Інвестиційна діяльність у Львівській області: динаміка, тенденції, ефективність» (2012 р.), «Основний капітал Західного регіону України: сучасний стан і перспективні напрями модернізації» (2013 р.).

 

Відділ у 2014 р.

 

Відділ у 2009 р.

 

У відділі працювали:

Андел Ірина В'ячеславівна, кандидат економічних наук

Берлінг Роман Збіславович, кандидат економічних наук, доцент

Бирка Марія Ігорівна, кандидат економічних наук

Важинський Федір Анатолійович, кандидат економічних наук, старший науковий співробітник

Гомонай-Стрижко Мар'яна Василівна, кандидат економічних наук

Григорян Сурен Сагателович, кандидат технічних наук

Гринькевич (Полевська) Ольга Степанівна, кандидат економічних наук

Деркач Марія Володимирівна

Кардаш Вікторія Іванівна, кандидат економічних наук

Карпінський Борис Андрійович, кандидат економічних наук, доцент

Кулініч Тетяна Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент

Кушнірчук-Ставнича Олеся Миколаївна, кандидат економічних наук

Лиса Оксана Ігорівна

Лопата Остап Олегович

Макух Богдан Михайлович

Микитишин Зеновія Василівна, кандидат економічних наук

Міхель Романа Володимирівна, кандидат економічних наук

Павлов Володимир Іванович, доктор економічних наук, професор

Побурко Ярослав Олексійович, доктор економічних наук, професор

Руда Наталія Андріївна

Ситар Лілія Йосифівна, кандидат економічних наук

Слободян Лідія Василівна

Стефанишин Галина Степанівна

Тимків Софія Михайлівна, кандидат економічних наук

Ткач Соломія Миколаївна, кандидат економічних наук

 


Веб-майстер П. Попадюк