Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ
Тематика наукових досліджень у 2015 р.

Тематика науково-дослідних робіт Інституту регіональних досліджень НАН України у 2015 році

 1. Механізми регулювання екологічної безпеки транскордонного регіону в умовах євроінтеграції України.
  Термін виконання: І кв. 2013 р. – IV кв. 2015 р.
  Науковий керівник: д.е.н., проф. Кравців В.С.
 2. Соціально-економічний потенціал розвитку сільських територій Західного регіону України: шляхи нарощування та перспективи використання.
  Термін виконання: І кв. 2013 р. – IV кв. 2015 р.
  Науковий керівник: д.е.н. Борщевський В.В.
 3. Формування та реалізація регіональної структурної політики в умовах модернізації національної економіки.
  Термін виконання: І кв. 2013 р. – IV кв. 2015 р.
  Науковий керівник: д.е.н. Шульц С.Л.
 4. Соціально-економічна захищеність мігрантів: загальнонаціональний та регіональний вимір.
  Термін виконання: І кв. 2013 р. – IV кв. 2015 р.
  Науковий керівник: д.е.н., проф. Садова У.Я.
 5. Механізми взаємодії суб’єктів економічних відносин у транскордонному просторі.
  Термін виконання: І кв. 2013 р. – IV кв. 2015 р.
  Науковий керівник: к.е.н., с.н.с. Притулв Х.М.
 6. Оцінка перспектив розвитку метрополійних функцій обласних центрів Західного регіону України.
  Термін виконання: І кв. 2013 р. – IV кв. 2015 р.
  Науковий керівник: д.е.н., с.н.с. Мельник М.І.
 7. Напрями модернізації основного капіталу в регіоні.
  Термін виконання: І кв. 2013 р. – II кв. 2015 р.
  Науковий керівник: д.е.н., проф. Іщук С.О.
 8. Методологічні основи та напрями реформування адміністративно-територіального устрою України.
  Термін виконання: ІI кв. 2014 р. – ІV кв. 2016 р.
  Науковий керівник: д.е.н., проф. Кравців В.С.
 9. Складові підвищення конкурентоспроможності промисловості Західного регіону в умовах вільної торгівлі між Україною і ЄС.
  Термін виконання: ІІ кв. 2015 р. – ІV кв.2017 р.
  Науковий керівник: д.е.н., проф. Іщук С.О.

 

Тематика наукових досліджень Інституту регіональних досліджень НАН України у 2009-2014 рр.

Відомча тематика:

 1. Методологія прогнозування розвитку промислового виробництва регіону
  (I кв. 2008 р. – IV кв. 2009 р., науковий керівник: д.е.н. Бойко Є.І.).
 2. Наукове забезпечення підвищення рівня капіталізації регіональних активів
  (І кв. 2008 р. – IV кв. 2009 р., науковий керівник: д.е.н. Козоріз М.А.).
 3. Сучасний стан та перспективи розвитку ринкових відносин у сфері природокористування: регіональний контекст
  (І кв. 2008 р. – ІV кв. 2010 р., науковий керівник: д.е.н. Кравців В.С.).
 4. Моніторинг та оцінка інвестиційної привабливості областей Західного регіону
  (І кв. 2009 р. – IV кв. 2010 р., науковий керівник: д.е.н. Іщук С.О.).
 5. Розробка нової моделі районування економічного простору України 
  (І кв. 2009 р. – IV кв. 2010 р., науковий керівник: к.е.н. Шульц С.Л.).
 6. Регіональна міграційна політика в умовах поліетнічного середовища
  (І кв. 2009 р. – IV кв. 2010 р., науковий керівник: д.е.н. Садова У.Я.).
 7. Розвиток нових форм транскордонного співробітництва України
  (І кв. 2009 р. – IV кв. 2010 р., науковий керівник: д.е.н. Мікула Н.А.).
 8. Просторовий вимір територіально-структурних процесів у регіоні
  (І кв. 2009 р. – IV кв. 2010 р., науковий керівник: д.е.н. Шевчук Л.Т.).
 9. Механізми підвищення ефективності використання фінансового потенціалу регіону
  (І кв. 2010 р. – IV кв. 2011 р., науковий керівник: д.е.н. Козоріз М.А.).
 10. Прогнозування розвитку сільських територій Карпатського регіону України
  (I кв. 2010 р. – IV кв. 2012 р., науковий керівник: д.е.н. Бойко Є.І.).
 11. Оцінка стану та обґрунтування перспектив використання природно-ресурсного потенціалу регіону
  (І кв.2011 р. – IV кв. 2012 р., науковий керівник: д.е.н. Кравців В.С.).
 12. Оцінка інвестиційної діяльності в регіоні і визначення важелів підвищення її ефективності
  (І кв. 2011 – IV кв. 2012 р., науковий керівник: д.е.н. Іщук С.О.).
 13. Модернізація промислового потенціалу Карпатського регіону
  (І кв. 2011 р. – IV кв. 2012 р., науковий керівник: к.е.н. Шульц С.Л.).
 14. Соціально-демографічний потенціал розвитку Карпатського регіону України
  (І кв. 2011 р. – IV кв. 2012 р., науковий керівник: д.е.н. Садова У.Я.).
 15. Розвиток транскордонних ринків та оцінка їх кон’юнктури
  (І кв. 2011 р. – IV кв. 2012 р., науковий керівник: д.е.н. Мікула Н.А.).
 16. Оцінка сучасного стану та систематизація проблем соціально-економічного розвитку малих міст регіону (на прикладі Карпатського регіону)
  (І кв. 2011 – IV кв. 2012 р., науковий керівник: д.е.н. Шевчук Л.Т.).
 17. Фінансові механізми формування конвергентної моделі регіонального розвитку
  (I кв. 2012 р. – IV кв. 2014 р., науковий керівник: д.е.н. Сторонянська І.З.).
 18. Механізми регулювання екологічної безпеки транскордонного регіону в умовах євроінтеграції України
  (І кв. 2013 р. – IV кв. 2015 р., науковий керівник: д.е.н. Кравців В.С.).
 19. Соціально-економічний потенціал розвитку сільських територій Західного регіону України: шляхи нарощування та перспективи використання
  (І кв. 2013 р. – IV кв. 2015 р., Науковий керівник: д.е.н. Борщевський В.В.).
 20. Формування та реалізація регіональної структурної політики в умовах модернізації національної економіки
  (І кв. 2013 р. – IV кв. 2015 р., Науковий керівник: д.е.н. Шульц С.Л.).
 21. Соціально-економічна захищеність мігрантів: загальнонаціональний та регіональний вимір
  (І кв. 2013 р. – IV кв. 2015 р., Науковий керівник: д.е.н. Садова У.Я.).
 22. Механізми взаємодії суб’єктів економічних відносин у транскордонному просторі
  (І кв. 2013 р. – IV кв. 2015 р., Науковий керівник: д.е.н. Мікула Н.А.).
 23. Оцінка перспектив розвитку метрополійних функцій обласних центрів Західного регіону України
  (І кв. 2013 р. – IV кв. 2015 р., Науковий керівник: д.е.н. Шевчук Л.Т.).
 24. Напрями модернізації основного капіталу в регіоні
  (І кв. 2013 р. – II кв. 2015 р., Науковий керівник: д.е.н. Іщук С.О.).

   

  Програмно-цільова тематика Відділення економіки НАН України

 25. Розробка концептуальних засад формування і механізмів реалізації політики збереження і відтворення та ефективного використання природно-ресурсного потенціалу Карпатського регіону в умовах європейської інтеграції України
  (І кв. 2007р. – IІ кв. 2009 р., науковий керівник - д.е.н. Кравців В.С.)
 26. Теоретико-методичні основи розвитку людського капіталу в умовах формування економіки знань
  (І кв. 2007 р. – IІ кв. 2009 р., науковий керівник – д.е.н. Семів Л.К.).
 27. Регіональні особливості організації праці в умовах системної кризи
  (ІІІ кв. 2009 р. – IV кв. 2011 р., Науковий керівник: д.е.н. Садова У.Я.).
 28. Транскордонна конвергенція конкурентоспроможності регіонів
  (ІІІ кв. 2009 р. – IV кв. 2011 р., Науковий керівник: д.е.н. Мікула Н.А.).
 29. Використання природно-ресурсного потенціалу гірських територій України на засадах сталого розвитку
  (I кв. 2012 р. – IІ кв. 2014 р., Науковий керівник: д.е.н. Кравців В.С.).
 30. Формування і використання територіальних міграційних систем для забезпечення сталого розвитку регіонів
  (I кв. 2012 р. – IІ кв. 2014 р., науковий керівник: д.е.н. Садова У.Я.).
 31. Методологічні основи та напрями реформування адміністративно-територіального устрою України (Цільова наукова програма Відділення економіки НАН України «Соціально-економічний потенціал сталого розвитку України та її регіонів в посткризовий період»). (IІ кв. 2014 р. – IV кв. 2016 р., Науковий керівник: д.е.н. Кравців В.С.).

 

Програмно-цільова та конкурсна тематика НАН України

 1. Оцінка техніко-економічного стану об’єктів інфраструктури та виробничих фондів (Львівська, Івано-Франківська, Волинська, Рівненська, Тернопільська області) (ІІ етап)
  (IІ кв. 2009 р. - IV кв. 2009 р., науковий керівник: д.е.н. Іщук С.О.).
 2. Пріоритетні напрями сталого розвитку гірських територій
  (III кв. 2010 р. – ІV кв. 2010 р., науковий керівник: к.е.н. Жук П.В.).
 3. Інформаційно-аналітична система супроводження бюджетного процесу на регіональному рівні (Львівська область)
  (02.08.2010 р. – 31.12.2010 р., науковий керівник: д.е.н. Козоріз М.А.).
 4. Інформаційно-аналітична система супроводження бюджетного процесу на регіональному рівні (Волинська область)
  (15.04.2011 р. – 31.12.2011 р., Науковий керівник: д.е.н. Сторонянська І.З.).
 5. Інфраструктурне забезпечення розвитку транскордонних ринків України (Цільова комплексна програма наукових досліджень НАН України "Інтеграція до світової спільноти та стратегічні виклики для України")
  (травень 2012 р. – грудень 2012 р., Науковий керівник: д.е.н. Мікула Н.А.).
 6. Соціокультурологічні наслідки міграційних процесів (Цільова комплексна програма наукових досліджень НАН України «Модернізація українського суспільства і економіки в контексті викликів ХХІ століття»).
  (травень 2014 р. – грудень 2014 р., Науковий керівник теми: д.е.н. Садова У.Я.).

 

Конкурсна тематика інших міністерств та відомств

 1. Оцінка конвергенції регіонального соціально-економічного розвитку в світлі міжрегіональної інтеграції в Україні. Грант Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених
  (ІІ кв. 2010 р. – IV кв. 2010 р., виконавець: к.е.н. Сторонянська І.З.).
 2. Розвиток міжрегіональних інноваційних систем в контексті формування єдиного економічного простору України. Грант Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених
  (07.2011 р. – 12.2011 р., Виконавець: к.е.н. Назаркевич І.Б.).
 3. Розвиток сільських територій в системі євроінтеграційних пріоритетів України: загальнонаціональні інтереси та регіональні акценти. Грант Президента України Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень
  (IV кв. 2012 р., Науковий керівник теми: д.е.н. Борщевський В.В.).

 

Господоговірна тематика:

Протягом 2009-2014 рр. виконано 13 НДР госпдоговірної тематики.

Тематика наукових досліджень у: 2014 р.


Веб-майстер П. Попадюк