Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ
Наукові розробки

Наукові розробки Інституту у 2017 році:

За результатами досліджень в 2017 р. підготовлено та надіслано в органи влади, установи та організації 47 доповідних та наукових записок, наукових доповідей, аналітичних матеріалів, експертних висновків тощо, з них впроваджено – 37. До вищих державних органів країни скеровано 23 розробки (в т.ч. Адміністрації Президента України – 4 , Верховній Раді України – 8, Кабінету Міністрів України – 3, міністерствам та відомствам – 8), з них впроваджено – 12. Ще 2 впровадження на рівні центральних органів влади отримано у звітному році за результатами досліджень 2016 р.

Приклади впроваджених розробок:

Науково-аналітична доповідь «Структура промислового сектора економіки України: порівняння із державами-членами ЄС і напрями оптимізації»

Автори: Іщук С. О., Созанський Л. Й.

Направлено: голові підкомітету з питань регіонального та транскордонного співробітництва між Україною та країнами ЄС Верховної ради України; секретарю Національного комітету з промислового розвитку, раднику Першого віце-прем¢єр-міністра – Міністра економічного розвитку і торгівлі України; головам обласних державних адміністрацій (листи №5/359 від 21.11.2017 р.).

У доповіді запропоновано новий методичний підхід до оцінювання конкурентоспроможності промислового сектора економіки, на підставі якого проведено порівняльний аналіз структурних переваг промисловості (за видами промислової діяльності та переробних виробництв) України і держав-членів ЄС. Здійснено комплексну діагностику ефективності функціонування промислового сектора економіки регіонів Україниз урахуванням структури їх переробної промисловості та структури валової доданої вартості. Побудовано оптимізовані структури випуску промисловості України та її регіонів за критеріями підвищення рівня дохідності і технологічності виробництв. Розроблено схему комплексної оптимізації структури промислового сектора національної економіки та запропоновано низку організаційно-економічних механізмів, реалізація яких сприятиме підвищенню конкурентоспроможності вітчизняних товаровиробників.

Впроваджено: Національний комітет з промислового розвитку (лист № 108-17 від 22.12.2017 р.); Верховна Рада України: Комітет з питань європейської інтеграції (лист №04-17/16-1633(281658) від 07.12.2017 р.); Донецька обласна державна адміністрація: Департамент розвитку базових галузей промисловості (лист № 372/0/111-17 від 05.12.2017 р.); Одеська обласна державна адміністрація: Департамент економічної політики та стратегічного планування (лист № 2918/02.1-16/2242 від 15.12.2017 р.); Хмельницька обласна державна адміністрація: Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури (лист № 04.01-2950/17 від 21.12.2017 р.); Волинська обласна державна адміністрація (лист №8106/41/217 від 22.12.2017 р.); Рівненська обласна державна адміністрація (лист № 7983/0/01-48/17 від 26.12.2017); Луганська обласна державна адміністрація (лист № 6/30-7260 від 26.12.2017 р.); Запорізька обласна державна адміністрація (лист №10546/08-22 від 27.12.2017 р.); Житомирська обласна державна адміністрація: Управління промисловості, розвитку інфраструктури та туризму (лист № 2408/03 від 27.12.2017 р.); Київська обласна державна адміністрація: Департамент економічного розвитку і торгівлі (лист № 28-01-12/2296 від 28.12.2017 р.).

Науково-аналітична записка «Інституційно-правові засади розблокування мораторію на обіг земельних ділянок сільськогосподарського призначення і прав на них в Україні»

Автор: к.е.н., доц. Залуцький І.

Направлено: Адміністрація Президента України, департамент місцевого самоврядування та децентралізації; Секретаріат Кабінету Міністрів України, департамент гуманітарної та соціальної політики; Комітет Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин; Комітет Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування; Комітет Верховної Ради України з питань економічної політики; Комітет Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи; Комітет Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції; Комітет Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин; Міністерство аграрної політики та продовольства України, департамент правової та законопроектної роботи; Міністерство екології та природних ресурсів України,юридичний департамент; Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, департамент розвитку підприємництва та регуляторної політики; Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України; Державна служба України з питань геодезії, картографії і кадастру; Державна регуляторна служба України; Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Чернівецька обласні державні адміністрації та обласні ради; Державна установа "Інститут економіки та прогнозування НАН України"; Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки" (лист № 4/138 від 26 квітня 2017 р.).

В науково-аналітичній записці розкрито специфіку запровадження і пролонгації мораторію на відчуження земельних ділянок, призначених для ведених для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та прав на них в Україні; висвітлено актуальні проблеми щодо легітимізації вільного обігу земельних ділянок сільськогосподарського призначення та ризики пролонгації мораторію на їх відчуження в сучасних умовах; обґрунтовано підхід до розблокування мораторію з позиції пріоритетності конституційної місії держави щодо забезпечення режиму особливої охорони земель.

Впроваджено: Верховна Рада України: Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, 20 червня 2017 року (лист № 04-15/12-504 від 20.06.2017 р.); Верховна Рада України: Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування (лист № 04-14/23-1829 від 14.08.2017 р.); Чернівецька обласна рада (лист № 01-12/40-448 від 6.06.2017 р.).

Науково-аналітична доповідь «Конвергенція в українсько-польському транскордонному регіоні»

Автори: д.е.н., доц.Борщевський В. В., д.е.н., с.н.с. Притула Х. М., к.е.н. Куцаб-Бонк К.

Направлено: Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України; Міністерство закордонних справ України; Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, департамент міжнародного торговельно-економічного співробітництва та європейської інтеграції; Верховна Рада України: Комітет з питань європейської інтеграції, Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування; Кабінет Міністрів України: Урядовий офіс з питань європейської та євроатлантичної інтеграції самоврядування; Адміністрація Президента України: департамент регіональної та кадрової політики, департамент зовнішньої політики та європейської інтеграції; Волинська, Львівська обласні державні адміністрації та обласні ради; Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України; наукові установи Відділення економіки НАН України (лист № 4/156 від 10.05.2017 р.).

Науково-аналітична доповідь присвячена аналізу сучасного стану та оцінці перспектив поширення транскордонної конвергенції між прикордонними областями України та сусідніми з ними воєводствами Польщі.

Впроваджено: Верховна Рада України, Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування (лист № 04-14/23-1830 від 5.07. 2017 р.); Волинська обласна державна адміністрація (лист № 579/05-9/2-17 від 23.06.2017 р.); Львівська обласна державна адміністрація, Департамент міжнародної технічної допомоги та міжнародного співробітництва (лист № 588 від 26.04.2017 р.).

Науково-аналітична записка "Соціально-економічний розвиток прикордонних областей в умовах дії Угоди про Асоціацію між ЄС та Україною (за результатами експертних оцінок)"

Автори: д.е.н., с.н.с. Притула Х. М., к.е.н.; Пастернак О. І., Калат Я. Я., Цісінська О. Б., Демедюк О. П., Бандура Т. І., Винар Н. В.

Направлено: Львівська обласна державна адміністрація (лист № 4-1/347 від 16.11.2017 р.); Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України; Міністерство закордонних справ України; Міністерство економічного розвитку і торгівлі України; Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування та Комітет з питань європейської інтеграції Верховної Ради України; Урядовий офіс з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Кабінету Міністрів України; Департамент зовнішньої політики та європейської інтеграції Адміністрації Президента України; Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Чернівецька, Одеська обласні державні адміністрації; районні державні адміністрації та міста обласного та республіканського значення прикордонних областей України (лист № 4-1/366 від 4.12.2017 р.).

Оцінено вплив дії Угоди про асоціацію між Україною і ЄС на розвиток територій (сфери розвитку територій, види економічної діяльності, можливі позитивні і негативні наслідки впливу, проблеми адаптації прикордонних регіонів до нових умов та правил, передбачених Угодою тощо) та визначено перспективні напрями їх розвитку в умовах лібералізації зовнішньоекономічної діяльності шляхом експертного анкетного опитування для представників органів місцевої влади.

Впроваджено: Департамент економічної політикиЛьвівської обласної державної адміністрації (лист № 1-12-4423 від 14.12.2017 р.).

Доповідна записка «Розвиток урбанізаційних процесів в умовах децентралізації»

Автори: д.е.н., проф. Мельник М. І., к.е.н, с.н.с. Щеглюк С. Д., Яремчук Р. Є.

Направлено: в Асоціацію міст України (лист №1/240 від 03.07.2017 р.).

Представлено пропозиції та рекомендації щодо впровадження у практику управління міським розвитком основних результатів децентралізації з урахуванням потенціалу розвитку великих міст та агломерацій, синхронізації стратегічних цілей їх соціально-економічного розвитку з низкою важливих містобудівних документів в контексті глобальних урбанізаційних та демографічних викликів.

Впроваджено: Асоціація міст України (лист №3-99 від 31.07.2017 р.).

Результати аналітичного дослідження з визначення динаміки та структури незайнятого економічно активного населення Львівської області

Автори: колектив виконавців під керівництвом д.е.н., проф. Садової У. Я.

Направлено: Голові Львівської обласної державної адміністрації Синютці О. М. (лист № 01/67 від 15.02.2017 р.).

З використанням авторської методики здійснено аналіз розподілу населення за економічною активністю у формальному та неформальному секторах економіки. На основі відомчої статистики обчислено чисельність зайнятих та рівень економічної активності у формальному секторі економіки.

Впроваджено: департамент економічної політики Львівської обласної державної адміністрації (лист № 1-12-468 від 22.02. 2017 р.).

Науково-аналітична доповідь «Потенціал розвитку і перспективи відродження сільських територій в умовах сучасних реформ»

Автори: д.е.н., доц.Борщевський В. В., к.е.н., доц. Магас В. І., к.е.н. Цимбаліста Н. А.

Направлено: Директору Департаменту агропромислового розвитку Львівської обласної державної адміністрації (Вихідний лист № 4/223 від 21.06.2017 р.).

Науково-аналітична доповідь присвячена дослідженню сучасного стану сільської економіки та виявленню головних бар’єрів, які унеможливлюють ефективний розвиток сільських територій, блокуючи реформаторські зусилля центральної влади та місцевих мешканців і підприємців. В доповіді представлені результати наукового аналізу причин неефективного використання економічного потенціалу сільських територій та сучасних тенденцій їхнього розвитку в умовах здійснення аграрної реформи. Розроблено пропозиції щодо пріоритетних напрямів та засобів здійснення децентралізації влади в Україні з метою забезпечення реальних змін у сільській місцевості, спрямованих на стимулювання економічного розвитку сільських територій та підвищення якості життя сільських мешканців.

Впроваджено: Львівська обласна державна адміністрація, департамент агропромислового розвитку (лист № 04-1483 від 17.07.2017 р.).

Наукова записка «Відновлювана енергетика Карпатського регіону України: потенціал, рівень використання та перспективи»

Автори: к.е.н, с.н.с.Жук П. В., к.е.н. Башинська Ю. І.

Направлено: Чернівецькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській обласним державним адміністраціям; Чернівецькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській обласним радам (лист № 6/ 360 від 28.11.2017 р.)

Розглянуто питання щодо рівня та перспектив використання потенціалу відновлюваної енергетики Карпатського регіону України. Наведено дані про встановлені потужності відновлюваної енергетики, частку використання її природно-ресурсного потенціалу в областях регіону. Звернуто увагу на необхідність запровадження стимулів для розвитку відновлюваної енергетики як на рівні держави, так і регіону. Вказано на необхідність стратегічного системного підходу й запропоновано структуру, цілі та завдання регіональних стратегій розвитку відновлюваної енергетики. Запропоновано шляхи та механізми ефективного використання інструментів публічно-приватного партнерства у сфері відновлюваної енергетики регіону

Впроваджено: Чернівецька обласна державна адміністрація, управління інфраструктури (лист № 05.01-01/49 від 07.12.2017 р.).

Перелік наукових розробок Інституту за 2017 рік знаходиться тут

 

Наукові розробки на: 2017 р.


Веб-майстер П. Попадюк