Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ


Міжнародне наукове співробітництво

Протягом 2015 р. міжнародне наукове співробітництво Інституту здійснювалося як на основі прямих двосторонніх зв’язків, так і в рамках діючих угод про наукову співпрацю з такими закордонними установами:

  • Державною вищою технічно-економічною школою (м. Ярослав, Польща);
  • Відділом економіки Жешувського університету (Польща);
  • Географічним факультетом Лодзького університету (Польща);
  • Інститутом економіки НАН Білорусі (м. Мінськ, Білорусь);
  • Інститутом проблем економічного відродження (м. Санкт-Петербург, Росія);
  • Інститутом аграрної економіки Румунської академії (м. Бухарест, Румунія);
  • Інститутом розвитку села та землеробства Польської академії наук (м. Варшава, Польща).

Основними тематичними напрямами міжнародного наукового співробітництва Інституту у 2015 р. були:

  • Проблеми соціально-економічного розвитку прикордонних регіонів та транскор¬донного співробітництва в умовах інтеграційних та глобалізаційних впливів;
  • Соціально-економічні дослідження сільських територій;
  • Просторовий розвиток регіонів.

Основними формами міжнародної співпраці Інституту є: організація спільних наукових конференцій, круглих столів та семінарів, публікація статей у виданнях установ-партнерів, координація наукових досліджень визначеної тематики, підготовка спільних проектів, монографій тощо.

Інститут був безпосереднім співорганізатором 3-х міжнародних конференцій та круглих столів в Україні, до участі в яких було залучені закордонні науковці, та 2-х – у Польщі.

З проблематики соціально-економічного розвитку прикордонних регіонів та транскордонного співробітництва в умовах інтеграційних та глобалізаційних впливів Інститут тісно співпрацював із науковими установами Польщі.

Зокрема, Інститут виступив співорганізатором круглого столу «Актуальні аспекти транскордонного співробітництва», за участю науковців України, Польщі та Словаччини, в рамках Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми наукового й освітнього простору в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів», яка відбулася 14-15.05.2015 р. у м. Мукачево на базі Мукачівського державного університету. Обговорено особливості транскордонної співпраці прикордонних регіонів України та ЄС, проблеми активізації транскордонної співпраці та роль науки у транскордонній взаємодії. Підписано Меморандум про співпрацю у сфері науково-освітньої та інноваційної діяльності між Мукачівським державним університетом, ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М.І.Долішнього НАН України», Хмельницьким національним університетом, Українською інженерно-педагогічною академією (м. Харків), Пряшівським університетом (Словаччина), Державною вищою школою в Освенцімі (Польща), Сільськогосподарським університетом у Кракові (Польща), Техніко-гуманітарною академією в Бєльсько-Бяла (Польща).

Спільно із Ярославською Державною вищою технічно-економічною школою ім. Броніслава Маркевича (Польща) 12.10.2015 р. в м. Ярославі (Польща) було проведено круглий стіл «Забезпечення розвитку місцевого самоврядування: досвід Польщі для України», у роботі якого взяли участь представники органів місцевого самоврядування Львівської області та Підкарпатського воєводства. Обговорено досвід організації діяльності місцевого самоврядування у Республіці Польща та можливості його використання при здійсненні реформування адміністративно-територіального устрою та процесів децентралізації влади в Україні. За результатами роботи круглого столу було підготовлено статті з даної проблематики, опубліковані у наукових періодичних виданнях Інституту.

Продовжується співпраця з польськими установами у рамках діяльності наукового інформаційно-статистичного транскордонного кластеру «Інфостат Україна-Польща», створеного у 2013 р. Учасниками цього кластеру також є: Головне управління статистики у Львівській області, Львівський Національний університет імені І.Франка, Львівська обласна спілка економістів України - з української сторони; Статистичне управління Підкарпатського воєводства (м. Жешув), Жешувський університет, Центр статистичних досліджень і освіти Головного управління статистики Польщі (м. Варшава) – з польської сторони. У 2015 році здійснювалися обмін статистичними матеріалами, робота над створенням інформаційного веб-порталу, підготовка спільного проекту щодо інформаційно-статистичного забезпечення розвитку транскордонного співробітництва та місцевого самоврядування на прикордонних територіях України та Польщі.

За тематикою соціально-економічні дослідження сільських територій науковці Інституту співпрацювали з академічними інститутами Польщі та Румунії у формі участі у наукових конференціях та публікації статей у виданнях установ-партнерів, виконання спільних досліджень тощо.

Так, у рамках угоди про співпрацю із Інститутом розвитку села та землеробства Польської академії наук (Варшава), у 2015 році виконувався спільний проект «Трансформація соціально-економічної системи на сільських територіях» (затверджений розпорядженням Президії НАН України №793 від 15.12.2014 р. «Про затвердження наукових проектів за результатами спільного конкурсу Національної академії наук України та Польської академії наук», термін виконання: 2015-2017 рр.). За результатами досліджень виявлено особливості трансформації соціально-економічного розвитку сільських територій Польщі та України. На прикладі Польщі досліджено процес підготовки сільських територій країн-кандидатів на вступ до ЄС. Окреслено проблеми та запропоновано пріоритети розвитку сільських територій в процесі трансформації соціально-економічної системи. У рамках проекту науковці Інституту взяли участь у семінарі «Agricultural sector in Ukraine: current situation and perspectives of development» («Аграрний сектор України: сучасний стан та перспективи розвитку» (м. Варшава, 18-19.05.2015 р.), опубліковані статті у виданнях установ-партнерів.

З Інститутом аграрної економіки Румунської академії (Бухарест) у рамках угоди про наукове співробітництво, у 2015 році виконувалися спільні дослідження за тематикою «Регіональна політика ЄС та країн Східного партнерства - досвід для сільських територій Румунії та України", які включають порівняння напрямів реалізації політики розвитку сільських територій обох країн, визначення спільних тенденцій розвитку прикордонних сільських територій України та Румунії 30.10.2015 р. у м. Чернівці, на базі Буковинського державного фінансово-економічного університету, проведено міжнародний круглий стіл на тему «Соціально-економічний розвиток українсько-румунського транскордонного регіону», на якому обговорено сучасні проблеми розвитку сільських територій в прикордонних регіонах України та Румунії та пропозиції щодо підвищення ефективності регіональної політики та активізації транскордонного співробітництва між обома країнами. Опубліковано спільну брошуру «Сільські території українсько-румунського прикордоння: соціально-економічний розвиток», у якій здійснено аналіз соціально-економічного розвитку сільських територій частини єврорегіону «Верхній Прут».

З проблематики просторового розвитку регіонів продовжувалася співпраця з географічним факультетом Лодзького університету (Польща). Так, 17.04.2015 р. у м. Лодзі у рамках Міжнародної наукової конференції «Зразки місцевого розвитку – просторова місцева політика» було проведено спільний круглий стіл на тему «Стратегічні пріоритети просторового розвитку – досвід України та Польщі». У ході роботи круглого столу було обговорено питання розвитку місцевого самоврядування, тенденції та пріоритети просторової політики, сучасні економічні структурні трансформації та інституційне забезпечення просторового планування.

Загалом протягом 2015 року науковці Інституту взяли участь у 26 міжнародних конференціях, круглих столах, семінарах за кордоном та у 62 - в Україні. За цей період науковцями Інституту опубліковано 39 статей та 19 тез в зарубіжних наукових виданнях загальним обсягом 26,1 д.а. Іноземними науковцями опубліковано 8 статей в наукових виданнях Інституту загальним обсягом 5,1 д.а.

До вагомих здобутків Інституту у звітному році слід відзначити забезпечення входження періодичних наукових видань Інституту - журналу «Регіональна економіка» та збірника наукових праць «Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України» до міжнародної наукометричної бази INDEX COPERNICUS.

Протягом 2015 року здійснено 10 закордонних відряджень вчених Інституту для участі у конференціях, зустрічах та переговорах, в т.ч. 8 – за безвалютним обміном. За цей період прийнято 6 іноземних вчених. 2 польських науковців прикріплені в Інституті здобувачами для підготовки дисертаційних робіт.

Молодий науковець Інституту Цибульська Ю.О. отримала стипендію від Польської національної комісії у справах ЮНЕСКО на виконання досліджень на тему «Механізми забезпечення розвитку українсько-польського транскордонного ринку праці» (тривалістю 2 місяці, з початком 1 червня 2015 року) в Варшавському університеті наук про життя (Польща).

ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України» в особі д.е.н., проф. Кравціва В.С. бере участь в роботі Українсько-польської міжурядової координаційної ради з питань міжрегіонального співробітництва. Вчені Інституту беруть участь у засіданнях Асоціації органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати – Україна».

Директор Інституту, д.е.н., проф. Кравців В.С. є дійсним членом Європейської Академії природничих наук (м. Ганновер, Німеччина) та членом-кореспондентом Російської академії природознавства.

У 2016 році основна увага у питаннях міжнародного співробітництва буде приділена організації спільних досліджень з питань розвитку місцевого самоврядування в контексті здійснення адміністративно-територіальної реформи в Україні, розвитку сільських територій, трансформації економічного середовища прикордонних територій та просторової організації бізнесу в умовах дії Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, дослідженню міграційних процесів та розвитку транскордонного співробітництва в умовах євроінтеграційних впливів, а також розширенню мережі міжнародних зв’язків Інституту із науковими установами країн ЄС, розгортанню діяльності наукового інформаційно-статистичного транскордонного кластера «Інфостат Україна-Польща». Передбачаються підготовка спільних проектів, публікація спільних видань та проведення спільних конференцій, відрядження працівників Інституту в закордонні наукові установи-партнери та прийом іноземних вчених.

Міжнародне наукове співробітництво у: 2014 р. 2015 р.


Веб-майстер П. Попадюк