Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ


Координація наукової діяльності

Інститут регіональних досліджень є провідною науковою установою в системі НАН України з проблем регіональної політики та транскордонного співробітництва.

У 2015 році координація наукової діяльності з проблем регіональної політики здійснювалась при підготовці концептуальних, аналітичних та прогнозних документів державного та регіонального значення, в ході виконання науково-дослідних робіт та практичного впровадження їх результатів, при організації та проведенні конференцій, семінарів та круглих столів з:

 • центральними, регіональними та місцевими органами влади:

  Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством енергетики та вугільної промисловості України, Міністерством фінансів України, Міністерством екології та природних ресурсів України, Державним агентством України з туризму та курортів, Державною службою зайнятості Міністерства соціальної політики України, Державною міграційною службою України, головним управлінням Державної фіскальної служби у Львівській області; Комітетами Верховної Ради України з питань: державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування; податкової та митної політики; питань науки та освіти; прав людини, національних меншин та міжнаціональних відносин; сім’ї, молодіжної політики та туризму; обласними державними адміністраціями і обласними радами Західного регіону України; органами місцевого самоврядування та районними державними адміністраціями Львівської області.

 • науковими установами НАН України:

  ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», Інститутом демографії та соціальних досліджень НАН України, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України», Інститутом проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, Інститутом економіки промисловості НАН України, Інститутом економіко-правових досліджень НАН України, Науково-дослідним центром індустріальних проблем розвитку НАН України, Національним інститутом стратегічних досліджень при Президентові України, Інститутом українознавства НАН України, Інститутом екології Карпат НАН України, Західним науковим центром НАН України та МОН України.

 • вищими навчальними закладами:

  Львівським інститутом банківської справи Університету банківської справи НБУ, Національним університетом «Львівська політехніка», Львівським національним університетом імені Івана Франка, Національним лісотехнічним університетом України, Національним університетом водного господарства та природокористування, Луцьким національним технічним університетом, Львівським регіональним інститутом державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, Львівським інститутом Міжрегіональної академії управління персоналом, Тернопільським національним економічним університетом, Львівською комерційною академією, Львівським національним аграрним університетом, Львівською державною фінансовою академією та багатьма іншими установами.

Протягом 2015 року Інститутом підписано угоди про співпрацю із: Київським університетом права НАН України, Національним науковим центром «Інститут аграрної економіки», Східноєвропейським національним університетом імені Лесі Українки, Чернігівським національним технологічним університетом та Золочівською міською радою.

На виконання рішення Бюро Відділення економіки НАН України від 29.10.2013 р. щодо перспективних напрямів досліджень установ Відділення у 2014-2018 рр., згідно якого Інститут визначений головною установою за напрямом «Регіональні дослідження» та його складовими: «Транскордонне співробітництво», «Комплексна характеристика соціально-економічного розвитку регіонів» та «Адміністративно-територіальний устрій», у 2015 році Інститут здійснював координацію роботи установ Відділення та співпрацював із центральними та регіональними органами влади з організації конференцій та круглих столів, підготовки наукових доповідей, аналітичних та експертних матеріалів з даної проблематики. Зокрема, у рамках цієї діяльності Інститутом було підготовлено щорічну наукову доповідь «Територіальний розвиток та регіональна політика в Україні».

Так, за складовою «Адміністративно-територіальний устрій» напряму «Регіональні дослідження» підготовлено та скеровано до центральних та регіональних органів державної влади низку методичних та науково-експертних матеріалів з питань реформування адміністративно-територіального устрою, моделювання територіальних громад базового рівня в Україні, фінансового забезпечення територіальних громад в умовах податково-бюджетної децентралізації в державі, які отримали схвальну оцінку Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування Верховної Ради України та Львівської обласної державної адміністрації. У співпраці із органами державної влади, місцевого самоврядування і громадськими організаціями проведено низку робочих зустрічей та обговорень, розроблено модель адміністративно-територіальних одиниць базового рівня Львівської області та проекти формування територій об’єднаних громад, які взяті за основу при підготовці перспективного плану формування громад області.

З метою вивчення досвіду організації діяльності місцевого самоврядування у Республіці Польща та обговорення можливостей щодо його використання при здійсненні реформування адміністративно-територіального устрою та процесів децентралізації влади в Україні, Інститутом у співпраці із Ярославською державною вищою технічно-економічною школою було проведено 12.10.2015 р. в м. Ярославі (Польща) круглий стіл «Забезпечення розвитку місцевого самоврядування: досвід Польщі для України», у роботі якого взяли участь представники органів місцевого самоврядування Львівської області та Підкарпатського воєводства.

У співпраці із органами регіональної влади Львівщини співробітниками Інституту було здійснено моніторинг місцевих бюджетів Львівської області, досліджено тенденції та особливості формування і використання фінансового ресурсу місцевих бюджетів Львівської області за 2013-2014 рр. в умовах податково-бюджетної децентралізації в державі, які використовуються в процесі формування об’єднаних територіальних громад.

Продовжується співпраця із Державною службою зайнятості Міністерства соціальної політики України та Департаментом соціального захисту населення Львівської обласної державної адміністрації з моніторингу проблем інтеграції внутрішньо переміщених осіб із тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції у приймаючі регіони та вирішення питань їх соціальної підтримки.

У 2015 році науковцями Інституту на замовлення Львівської обласної державної адміністрації було опрацьовано нову редакцію Стратегії розвитку Львівської області на період до 2020 року та Плану її реалізації. Проект Стратегії був обговорений та схвалений на круглому столі, організованим 17.09.2015 р. Інститутом спільно з Регіональним філіалом Національного інституту стратегічних досліджень, за участю представників органів регіональної влади, місцевого самоврядування, науковців та громадських активістів.

Директор Інституту, д.е.н., проф. Кравців В.С входить до складу міжвідомчої координаційної комісії з питань регіонального розвитку (Постанова Кабінету Міністрів України № 714 від 16.09.2015 р.). Д.е.н., проф. Садова У.Я. є членом Науково-експертної Ради з питань діяльності Державної міграційної служби України (наказ голови ДМС України №70 від 07.09.2011 р.). К.е.н. Гулич О.І. входить до складу Науково-технічної ради Державного агентства України з туризму та курортів, Експертної ради з питань туризму та курортів при Комітеті Верховної Ради України з питань сім’ї, молодіжної політики та туризму та є учасником Всеукраїнської мережі фахівців і практиків з регіонального та місцевого розвитку РЕГІОНЕТ.

Провідні науковці Інституту приймають також активну участь у роботі координаційних комісій, громадських та дорадчих рад, робочих та експертно-аналітичних груп при органах регіональної влади:

 • д.е.н., проф. Кравців В.С. входить до складу Міжвідомчої координаційної комісії з питань реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади у Львівській області (розпорядження голови Львівської ОДА № 106/0/5-15 від 2303.2015 р.), Ради регіонального розвитку Львівської області (розпорядження голови Львівської ОДА № 278/0/5-15 від 17.06.2015 р.).
 • к.е.н., пр.н.с. Жук П.В. бере участь у роботі: Дорадчого громадського органу при Департаменті екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації; комісії Львівської обласної державної адміністрації з формування територіальних громад; громадської експертно-аналітичної групи з розвитку паливно-енергетичного комплексу Львівської області при Західному науковому центрі НАН України та МОН України.
 • д.е.н., доц. Борщевський В.В. входить до складу: координаційно-дорадчої ради з питань підприємництва при Львівській ОДА; робочої групи з розробки карти розвитку агрокооперації (Департаменту агропромислового розвитку Львівської ОДА); експертного середовища агропромислового комплексу Львівщини (Департамент агропромислового розвитку Львівської ОДА.).
 • к.держ.упр., с.н.с. Біль М.М. - член міжвідомчої робочої групи з питань формування Програми зайнятості населення Львівської області на 2013-2017 роки.

За тематикою досліджень проблем транскордонного співробітництва у 2015 році здійснювалася координація робіт з: Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України; Міністерством економічного розвитку і торгівлі України; Комітетом Верховної Ради України з питань європейської інтеграції; обласними державними адміністраціями та обласними радами Західного регіону України; Львівською міською радою та органами місцевого самоврядування Львівщини; Київським національним економічним університетом ім. Вадима Гетьмана, Східноєвропейським національним університетом імені Лесі Українки, Луцьким національним технічним університетом, Буковинським державним фінансово-економічним університетом, Мукачівським державним університетом, Національним інститутом стратегічних досліджень та його регіональними філіалами у Львові та Ужгороді, Львівською обласною спілкою економістів України, Асоціацією органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати – Україна».

Зокрема, у рамках цієї діяльності, у співпраці із установами-партнерами та регіональними органами влади, Інститутом підготовлено щорічну науково-аналітичну доповідь «Розвиток транскордонного співробітництва».

Інститут виступив одним із співорганізаторів Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми наукового й освітнього простору в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів», яка відбулася 14-15.05.2015 р. у м. Мукачево. У рамках конференції у Мукачівській міській раді було проведено круглий стіл «Актуальні аспекти транскордонного співробітництва» за участю науковців України, Польщі та Словаччини. Підписано Меморандум про співпрацю у сфері науково-освітньої та інноваційної діяльності між Мукачівським державним університетом, ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України», Хмельницьким національним університетом, Українською інженерно-педагогічною академією (м. Харків), Пряшівським університетом (Словаччина), Державною вищою школою в Освенцімі (Польща), Сільськогосподарським університетом у Кракові (Польща), Техніко-гуманітарною академією в Бєльсько-Бяла (Польща).

30.10.2015 р. у м. Чернівці, на базі Буковинського державного фінансово-економічного університету, проведено міжнародний круглий стіл на тему «Соціально-економічний розвиток українсько-румунського транскордонного регіону», за участю представників регіональної влади, українських та румунських науковців.

Інститут є координуючою структурою з української сторони наукового інформаційно-статистичного транскордонного кластеру «Інфостат», учасниками якого також є: Головне управління статистики у Львівській області, Львівський національний університет імені Івана Франка, Львівська обласна спілка економістів України, Статистичне управління Підкарпатського воєводства, Жешувський університет, Центр статистичних досліджень і освіти Головного управління статистики Польщі (м. Варшава).

Інститут в особі д.е.н., проф. Кравціва В.С. бере участь в роботі Українсько-польської міжурядової Координаційної Ради з питань міжрегіонального співробітництва.

Д.е.н., доц. Борщевський В.В. взяв участь у відкритих слуханнях Комітету Верховної Ради України з питань європейської інтеграції «Посилення ролі єврорегіонів у здійсненні транскордонного співробітництва» (м. Київ, 13.05.2015 р.) Він входить до складу експертної групи з питань міжнародного співробітництва (Департамент міжнародного співробітництва та туризму Львівської ОДА). Науковці Інституту в якості експертів взяли участь у реалізації проекту Асоціації органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати-Україна» «Об'єднуймося свідомо: підвищення ефективності процесу об'єднання громад у Львівській області».

Координація наукової діяльності у: 2015 р.


Веб-майстер П. Попадюк