Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ
Коломієць Ігор ФедоровичКоломієць Ігор Федорович
Коломиець Игорь Федорович
Kolomiyets Ihor Fedorovych

Ступінь, звання:

доктор економічних наук, професор

Посада:

провідний науковий співробітник

Місце роботи:

ІРД НАНУ, відділ регіональної фінансової політики, к. 216

Контакти:

kolomiyets_i@ukr.net

Сторінки:

Народився

18.08.1953 в с. Мостиська Другі Мостиського р-ну Львівської області.

Освіта:

Львівський сільгосподарський нститут (1975, спеціальність – механізація сільського господарства).

Здобутки:

кандидат економічних наук (1993, установа: Львівське відділення Інституту економіки АН України, тема: «Соціальна інфраструктура регіону в умовах розвитку ринкових відносин»),
доцент (1998),
доктор економічних наук (2007, спеціальність – економіка, організація і управління підприємствами, установа: Інститут регіональних досліджень НАН України, науковий консультант академік НАН України, доктор економічних наук, професор Долішній Мар’ян Іванович, тема: «Методологія інтернаціоналізації діяльності промислових підприємств»),
професор (2008).

Досвід роботи:

на різних посадах у комсомольських і партійних органах (1978–90) та очолював низку підприємств (1990–2000) у Львівській області;
голова (2000-2012) Львівського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України;
водночас від 1994 – на викладацькій роботі, зокрема 2007–2011 – завідувач кафедри фінансів Львівського інституту новітніх технологій та управління;
від 2011 – професор кафедри цивільного права та процесу Національного університету «Львівська політехніка»;
в.о. заступника директора з наукової роботи (2012), керівник (04.2014) сектору інформаційного забезпечення та міжнародних зв’язків відділу регіональної економічної політики, провідний науковий співробітник (10.2014) відділу регіональної фінансової політики ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» (до 2014 р. — Інституту регіональних досліджень НАН України).

Наукові інтереси:

процеси глобалізації та міжнародної економічної інтеграції, особливості антимонопольної діяльності на регіональному рівні.

Монографії

2015Файл Adobe Reader УДК [336.14:352]:110.891.7(477.83)
Місцеві бюджети Львівської області в умовах реформи місцевого самоврядування / ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України» ; наук. ред. І. З. Сторонянська. – Львів, 2015. – 223 с. (повний текст)

Науково-аналітичне видання присвячене висвітленню тенденцій та особливостей формування і використання фінансового ресурсу місцевих бюджетів Львівської області за 2013-2014 рр. в умовах податково-бюджетної децентралізації в державі. Значну увагу приділено виявленню проблем, з якими стикаються органи місцевого самоврядування в контексті передачі повноважень та фінансових ресурсів на місцевий рівень. Отримані результати щодо оцінювання фінансової спроможності органів місцевого самоврядування сприятимуть підвищенню рівня ефективності прийняття управлінських рішень в процесі формування об’єднаних територіальних громад.
Видання розраховане на керівників та працівників органів влади різних рівнів управління, науковців, економістів, фінансистів, які цікавляться проблемами управління місцевими бюджетами.
Авторський колектив: І. З. Сторонянська, С. А. Давимука, І. Ф. Коломієць, Л. Я. Беновська, Г. В. Возняк, І. М. Гринчишин, І. С. Музика, А. О. Пелехатий, У. А. Волинець, Л. В. Ключник, Т. С. Ключак
Ключові слова: місцеві бюджети, реформа місцевого самоврядування, Львівська область

2014Файл Adobe Reader УДК 332.12:336
Фінансові механізми формування конвергентної моделі регіонального розвитку : монографія / ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» ; наук. ред. І. З. Сторонянська. – Львів, 2014. – 438 с. (Сер. «Проблеми регіонального розвитку»). (повний текст)

У монографії висвітлені основи державної політики регіонального розвитку і проблеми її реалізації в Україні, сутність, роль і функції фінансового потенціалу регіону як основного критерію у визначенні фінансової спроможності регіонів в забезпеченні їх розвитку, джерела створення фінансового потенціалу в регіонах та механізми забезпечення ефективного використання потенціалу регіонів.
Досліджено питання, що обґрунтовують принципи і методичні підходи до оцінки фінансового потенціалу регіонів; особливості оцінки і аналізу бюджетного потенціалу регіону, його реального сектору, фінансового потенціалу домашніх господарств, фінансово-кредитних, інноваційних та інвестиційних можливостей регіону.
Висвітлено концептуальні засади побудови ефективних механізмів управління фінансовим потенціалом, механізми підвищення ефективності бюджетного потенціалу, реального сектору економіки, домашніх господарств, фінансово-кредитного сектору та інноваційно-інвестиційної діяльності.
Для науковців, економістів, керівників і практичних працівників органів управління різних рівнів.
Авторський колектив: І. З. Сторонянська, М. А. Козоріз, С. А. Давимука, І. Ф. Коломієць, Г. В. Возняк, Л. Я. Беновська, І. М. Гринчишин, І. С. Музика, А. О. Пелехатий, У. А. Волинець, Л. В. Ключник, Т. ??. Пухир, А. ??. Вікнянська, М. В. Демченко, М. А. Бас-Юрчишин
Ключові слова: конвергентна модель регіонального розвитку, фінансові механізми

Наукові видання

2015Файл Adobe Reader УДК [336.14:352]:110.891.7(477.83)
Місцеві бюджети Львівської області в умовах реформи місцевого самоврядування / ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України» ; наук. ред. І. З. Сторонянська. – Львів, 2015. – 223 с. (повний текст)

Науково-аналітичне видання присвячене висвітленню тенденцій та особливостей формування і використання фінансового ресурсу місцевих бюджетів Львівської області за 2013-2014 рр. в умовах податково-бюджетної децентралізації в державі. Значну увагу приділено виявленню проблем, з якими стикаються органи місцевого самоврядування в контексті передачі повноважень та фінансових ресурсів на місцевий рівень. Отримані результати щодо оцінювання фінансової спроможності органів місцевого самоврядування сприятимуть підвищенню рівня ефективності прийняття управлінських рішень в процесі формування об’єднаних територіальних громад.
Видання розраховане на керівників та працівників органів влади різних рівнів управління, науковців, економістів, фінансистів, які цікавляться проблемами управління місцевими бюджетами.
Авторський колектив: І. З. Сторонянська, С. А. Давимука, І. Ф. Коломієць, Л. Я. Беновська, Г. В. Возняк, І. М. Гринчишин, І. С. Музика, А. О. Пелехатий, У. А. Волинець, Л. В. Ключник, Т. С. Ключак
Ключові слова: місцеві бюджети, реформа місцевого самоврядування, Львівська область

Статті

2016Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 339.5:[338.45:629.33/.36](477);JELD40,L62
Коломієць І. Ф. Екзогенні чинники розвитку ринку автомобілів в Україні / І. Ф. Коломієць, Р. Р. Рифяк // Регіональна економіка. – 2016. – №1(79). – С. 150-157.

Літер.: 10


Встановлено, що внутрішньоукраїнський ринок автомобілів постійно перебуває під впливом значної сукупності чинників, які визначають траєкторію його функціонування і одночасно формують передумови розвитку у короткостроковій та довгостроковій перспективі. Оскільки ринок автомобілів є відкритою економічною системою національного масштабу, то об’єктивний вплив на нього мають чинники світогосподарського та внутрішньодержавного характеру. Сукупність чинників національного рівня розглянуто за такими групами: економічні (обсяг і темпи зростання ВВП, його структура; темпи інфляції; доступність кредитних інструментів при купівлі автомобілів; рівень купівельної спроможності населення; рівень зайнятості населення), ринкові, соціальні, політичні, конкурентні, інституційні. Доведено, що розглянута сукупність чинників має бути врахована при виробленні напрямів розвитку ринку автомобілів Україні, зокрема в частині виявлення різного роду ризиків як для формування пропозиції, так і попиту на автомобілі. 
екзогенні чинники, внутрішній ринок автомобілів, світовий ринок автомобілів, зовнішнє середовище 

2015Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 658:655.018
Коломієць І. Ф. Концептуальні підходи до сутності поняття «якість продукції» та її вплив на діяльність підприємства / І. Ф. Коломієць, М. В. Григорців // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2015. – Вип. 4(114). – С. 75-78.

Літер.: 10


В умовах конкурентного середовища ринку розвиток всіх галузей виробництва повинен орієнтуватися на споживача та нарощення випуску якісних товарів і послуг. Як довів світовий досвід, висока якість продукції є однією з основних ознак їхньої конкурентоспроможності, що збільшує реалізацію продукції й ефективність роботи підприємства. З теоретичної точки зору – якість – складна і надзвичайно універсальна категорія, що має велику кількість аспектів та особливостей. Саме тому категорію «якість» досліджувало багато фахівців. Спостереження показують, що в буденному житті кожен із нас постійно використовує термін «якість», але розуміє його по-різному, залежно від того, які переваги та пріоритети він ставить перед собою. Отже, визначення сутності якості є складною задачею. 
якість, вчені, категорія, поняття, підприємство, система Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.6:336.22
Коломієць І. Ф. Напрямки удосконалення адміністрування податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки / І. Ф. Коломієць, А. О. Пелехатий // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2015. – Вип. 1(111). – С. 103-105.

Літер.: 1


У статті визначено основні переваги справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для органів місцевого самоврядування та платників податку. Проаналізовано проблеми сучасної системи оподаткування нерухомості. Визначено основні недоліки справляння платежу до місцевих бюджетів згідно останніх змін до Податкового кодексу України від 28.12.2014 р. Надано пропозиції щодо удосконалення бюджетного законодавства в частині оподаткування майна. Запропоновано доцільність встановлення єдиної податкової ставки із одночасною відміною любого роду податкових пільг при сплаті податку на нерухомість. 
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, місцеві бюджети, територіальні громади, фінансова спроможність, бюджетне та податкове законодавство 

2014Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 339.13.017:629.331(477)
Коломієць І. Ф. Проблеми формування регіональної інфраструктури автомобільного ринку / І. Ф. Коломієць, Р. Р. Риф’як // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 3(107). Регіональна політика в Україні: сучасний стан та шляхи активізації. – С. 501-508.

Літер.: 7


Здійснено аналіз тенденцій розвитку ринку автомобілів в Україні та особливостей формування його інфраструктури. Досліджено систему суб’єктів та умови функціонування інфраструктури ринку автомобілів. Визначено основні чинники, які впливають на сучасний стан торгівельної інфраструктури автомобільного ринку України та її регіонів. 
автомобільний ринок, інфраструктура ринку, дистриб’ютори, регіональні дилери, автосалони Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.1:330.341.1:001.8
Коломієць І. Ф. Еволюція теорій інноваційно-технологічного розвитку в ретроспективній оцінці / І. Ф. Коломієць, Г. В. Гошовська // Регіональна економіка. – 2014. – №2(72). – С. 178-186.

Літер.: 9


Здійснена оцінка еволюції теорій інноваційно-технологічного розвитку. Окреслено основні положення регіонального розвитку. Розкрито погляди вчених на роль інновацій у розвитку економіки та їх значення у вирішенні актуальних проблем інноваційно-технологічного розвитку регіону. Встановлено, що економічне зростання регіонів усіх рівнів ієрархії залежить від інноваційної активності підприємницьких структур, від їх прагнень і спроможності використовувати у своїй діяльності новітні технології у всіх сферах суспільного життя. Визначено, що еволюція формування системи наукових знань про інноваційний розвиток економіки віддзеркалює сукупність процесів, що свідчать про складний шлях становлення і розквіту не тільки усієї економічної теорії загалом, але і науки «регіональна економіка» зокрема. 
теорії, інновація, інноваційно-технологічний розвиток, регіональний розвиток, регіональна економіка 

2013Репозитарій ІРД НАНУ УДК 339.13.017:629.331(477)
Коломієць І. Ф. Ринок автомобілів в Україні: особливості функціонування і розвитку / І. Ф. Коломієць, Р. Р. Рифяк // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / Ін-т регіональних досліджень НАН України ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 1(99). – С. 546-554.

Літер.: 8


Здійснено аналіз ринку автомобілів в Україні і сучасних проблем автомобільної промисловості України в динаміці за п’ять років. Розкрито зміни, що відбулися у сфері продажу та виробництва автомобілів під впливом економічної кризи. Досліджено якісні та структурні зміни ринку автомобілів. Визначено основні внутрішні і зовнішні чинники, які впливають на ситуацію на ринку автомобілів в Україні. 
автомобілі, ринок, чинники розвитку, особливості функціонування Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.1:330.341.1:001.89
Коломієць І. Ф. Інноваційно-технологічний розвиток регіону: сутність та наукові підходи до трактування поняття / І. Ф. Коломієць, Г. В. Гошовська // Регіональна економіка. – 2013. – №4(70). – С. 175-181.

Літер.: 15


Проаналізовано понятійно-термінологічний апарат інноваційно-технологічного розвитку. Розкрито наукові підходи до системи вихідних понять «інновація», «технологічний», «розвиток». Подається авторське трактування поняття «інноваційно-технологічний розвиток регіону». 
інновації, технології, розвиток, регіон 


Веб-майстер П. Попадюк