Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ


Максимчук Максим ВіталійовичМаксимчук Максим Віталійович
Максимчук Максим Витальевич
Maksymchuk Maksym Vitaliyovych

Ступінь, звання:

доктор економічних наук, старший науковий співробітник

Посада:

провідний науковий співробітник

Місце роботи:

ІРД НАНУ, відділ регіональної економічної політики, к. 306

Контакти:

regionmak@i.ua, (032)270-7089

Сторінки:

Народився

17.05.1967, м. Красноярськ.

Освіта:

Львівський державний університет імені Івана Франка (1992, спеціальність – географія).

Здобутки:

кандидат економічних наук (1998, спеціальність – розміщення продуктивних сил і регіональна економіка, установа: Інститут регіональних досліджень НАН України, тема: «Особливості соціально-економічного розвитку прикордонних територій на прикладі Львівсько-Жешувського транскордонного регіону»),
старший науковий співробітник (2005, спеціальність – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка),
доктор економічних наук (2017, спеціальність – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка, установа: ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», науковий консультант доктор економічних наук, професор Вовканич Степан Йосипович, тема: «Інституціалізація структурно-просторових змін економіки регіонів України»).

Трудова діяльність:

молодший науковий співробітник, науковий співробітник, старший науковий співробітник (2008), провідний науковий співробітник (2019) відділу регіональної економічної політики (до 2009 відділу регіональної соціально-економічної політики, до 2006 відділу регіональної соціально-економічної політики та територіального управління) ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» (до 2014 р. — Інституту регіональних досліджень НАН України, до 1994 р. — Львівського відділення Інституту економіки АН України).

Наукові інтереси:

дослідження інституційних основ регіональної політики та інституційного забезпечення регіонального розвитку України;
вивчення процесів макрорегіоналізації держави, інституціалізації економічного районування України.

Досягнення:

Стипендіат стипендії Президії НАН України (2001-2002 рр.).
Почесна грамота Президії НАН України та ЦК профспілки працівників НАН України, за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди 50-річчя Інституту регіональних досліджень НАН України (2014 р.).

Опубліковано:

понад 120 наукових публікацій.

2013Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 334.722:330.837:330.341.4(477.83)
Максимчук М. В. Інституційно-структурні засади розвитку підприємницьких функцій міста Львова / М. В. Максимчук // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / Ін-т регіональних досліджень НАН України ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 2(100). Метрополійні функції обласних центрів Західного регіону. – С. 139-145.

Літер.: 5


Проаналізовані тенденції розвитку підприємницького сектора міста Львова та проведено трендові прогнозування його розвитку. Виявлені інституційні проблеми розвитку підприємництва великого міста та надано рекомендації з активізації метрополійних підприємницьких функцій. 
підприємництво, місто, регіон, тенденція, тренд, динаміка, інституційна підтримка, Львів Maksymchuk M. Institutional problems of entrepreneurship activity development in a region [Інституційні проблеми розвитку підприємницької діяльності в регіоні] / M. Maksymchuk // Determinants and sources of development of enterprises in the region / R. Fedan, K. Szara (Eds.). – Rzeszow : Wydawnictwo uniwersytetu Rzeszowskiego. – 2013. – 271 p. – С. 37-45.Максимчук М. В. До проблеми визначення базових складових понятійної системи «ресурс-потенціал» у регіональних дослідженнях / М. В. Максимчук // Кримський економічний вісник. – 2013. – №3(04). – С. 131-135.

2012Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 339.1:745.9
Максимчук М. В. Регіональний інституціоналізм: пошуки концептуальних засад / М. В. Максимчук // Регіональна економіка. – 2012. – №4(66). – С. 16-22.

Літер.: 18


На основі використання наукових джерел досліджується проблематика можливості використання інституційного підходу в регіональних дослідженнях. Аналізується використання поняття регіонального інституціоналізму. Подаються можливі напрями побудови концептуальної моделі використання інституційного інструментарію в регіональних дослідженнях, а також окреслюються можливості їх використання в практиці структурування господарської діяльності, зокрема реконцептуалізація регіональної політики. 
інститут, інституціоналізм, регіон, регіональна економіка, регіональні дослідження, діяльність, діяльнісний підхід, суб’єкт-орієнтований підхід, реконцептуалізація Максимчук М. В. Інституційні зміни у промисловості регіону: проблеми та шляхи вирішення / М. В. Максимчук // Економічний форум. – 2012. – №1. – С. 150-156.

2010Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ Шульц С. Л. Економічний простір України: регіоналізація та інтеграція в умовах суспільних трансформацій / С. Л. Шульц, М. В. Максимчук // Регіональна економіка. – 2010. – №4(58). – С. 191-196.Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ Шульц С. Л. Еволюція парадигми районування та її модернізація в умовах реформування просторово-інституційної структури економіки України / С. Л. Шульц, М. В. Максимчук, І. З. Сторонянська // Регіональна економіка. – 2010. – №3(57). – С. 20-28. 

Досліджено еволюцію підходів до районування економічного простору України та доведено необхідність його модернізації з огляду на розвиток інноваційних видів економічної діяльності, появу нових організаційних форм підприємницької діяльності, посилення просторової конкуренції та вплив глобалізаційних процесів. Запропоновано нову ідеологію районування, суть якої полягає у переході від територіально-виробничого підходу, основою якого є енерговиробничі цикли, до мережевого, який ґрунтується на структуруванні економічного простору на засадах кластеризації економіки. Проведено компаративний аналіз класичної та нової парадигм економічного районування. Обґрунтовано необхідність реалізації потенціалу міжрегіональних інтеграційних взаємодій регіонів України та формування нових конкурентних на міжнародному рівні економічних районів. 
районування, просторово-інституційна структура економіки, класична парадигма районування, нова парадигма районування, економічний район 


Веб-майстер П. Попадюк