Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ


Максимчук Максим ВіталійовичМаксимчук Максим Віталійович
Максимчук Максим Витальевич
Maksymchuk Maksym Vitaliyovych

Ступінь, звання:

доктор економічних наук, старший науковий співробітник

Посада:

провідний науковий співробітник

Місце роботи:

ІРД НАНУ, відділ регіональної економічної політики, к. 306

Контакти:

regionmak@i.ua, (032)270-7089

Сторінки:

Народився

17.05.1967, м. Красноярськ.

Освіта:

Львівський державний університет імені Івана Франка (1992, спеціальність – географія).

Здобутки:

кандидат економічних наук (1998, спеціальність – розміщення продуктивних сил і регіональна економіка, установа: Інститут регіональних досліджень НАН України, тема: «Особливості соціально-економічного розвитку прикордонних територій на прикладі Львівсько-Жешувського транскордонного регіону»),
старший науковий співробітник (2005, спеціальність – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка),
доктор економічних наук (2017, спеціальність – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка, установа: ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», науковий консультант доктор економічних наук, професор Вовканич Степан Йосипович, тема: «Інституціалізація структурно-просторових змін економіки регіонів України»).

Трудова діяльність:

молодший науковий співробітник, науковий співробітник, старший науковий співробітник (2008), провідний науковий співробітник (2019) відділу регіональної економічної політики (до 2009 відділу регіональної соціально-економічної політики, до 2006 відділу регіональної соціально-економічної політики та територіального управління) ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» (до 2014 р. — Інституту регіональних досліджень НАН України, до 1994 р. — Львівського відділення Інституту економіки АН України).

Наукові інтереси:

дослідження інституційних основ регіональної політики та інституційного забезпечення регіонального розвитку України;
вивчення процесів макрорегіоналізації держави, інституціалізації економічного районування України.

Досягнення:

Стипендіат стипендії Президії НАН України (2001-2002 рр.).
Почесна грамота Президії НАН України та ЦК профспілки працівників НАН України, за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди 50-річчя Інституту регіональних досліджень НАН України (2014 р.).

Опубліковано:

понад 120 наукових публікацій.

2018Файл Adobe Reader УДК 330.342.146:352
Розвиток соціальної сфери територіальних громад в умовах адміністративно-фінансової децентралізації / ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» ; наук. ред. С. Л. Шульц. – Львів, 2018. – 140 с. (Серія «Проблеми регіонального розвитку»). (повний текст)

Джерел: 154 посилання

Наукове видання присвячене висвітленню проблем розвитку соціальної сфери в умовах адміністративно-фінансової децентралізації та розробленню пропозицій з удосконалення її функціонування на рівні територіальних громад. Основна увага зосереджена на організаційно-інституційних особливостях реформування соціальної сфери, а саме освіти, охорони здоров’я, культури та соціального захисту, проблемах оптимізації мереж об’єктів соціальної інфраструктури та фінансового забезпечення розвитку соціальної сфери територіальних громад.
Наукове видання розраховане на науковців, економістів, фінансистів, керівників органів влади різних рівнів управління.
Авторський колектив: Шульц С. Л., Сторонянська І. З., Максимчук М. В., Луцків О. М., Дуб А. Р., Габрель М. С., Карп’як М. О., Попадинець Н. М., Беновська Л. Я., Гринчишин І. М.
Ключові слова: соціальна сфера, територіальні громади, адміністративно-фінансова децентралізація

2008Файл Adobe Reader УДК 332.146.2:001.895:316.334.2
Максимчук М. В. Проблеми інституційного забезпечення інтелектуально-інноваційного розвитку регіону / М. В. Максимчук ; Інститут регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2008. – 61 с. (фрагмент)

У науковому виданні розглянуто науково-теоретичні, методологічні та прикладні проблеми забезпечення інтелектуально-інноваційного розвитку регіонів України на основі використання діяльнісно-інституційного підходу, визначення ролі та місця інститутів у формуванні основних типів діяльності людини, як процесу структуризації простору та формування структур, що виникають внаслідок такої діяльності - регіонів.
Основною ідеєю дослідження є побудова моделей інституційного забезпечення розвитку регіонів на засадах економіки знань, визначення основних інститутів управління на регіональному та національному рівнях, які б були основою механізму інтелектуально-інноваційного розвитку територій, формували його інституційне середовище.
Для науковців, управлінців, працівників освіти, студентів, аспірантів, а також усіх фахівців, які цікавляться проблемами інтелектуально-інноваційного розвитку регіонів України та роллю у цьому процесі економічних та соціальних інститутів.
Ключові слова: інтелектуально-інноваційний розвиток, регіон, інституційне забезпечення

Статті

2019

2018УДК 334.722:332.1:330.837; JEL O20, R58
Максимчук М. В. Інструменти підтримки бізнесу в регіоні: проблеми формування та перспективи інституціалізації. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2018. Вип. 4(132). С. 33-38. URL: http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2018.04.038_u.php.

Літер.: 8


В статті досліджено особливості формування та функціонування інструментів підтримки бізнесу регіону в умовах децентралізації влади. Запропоновано схему класифікації інструментів підтримки бізнесу, виділено чотири базові групи інструментів, зокрема: адміністративно-правові, фінансово-економічні, інформаційно-консалтингові, соціально-культурні. Проаналізовано основні показники розвитку підприємницького сектору на рівні регіонів України, виокремлено організаційно-управлінські, бюджетно-фінансові та соціокультурні проблеми формування інструментарію підтримки бізнесу в сучасних умовах та окреслено перспективи його інституціалізації на регіональному рівні. 
бізнес, підприємництво, економічні інструменти, підтримка бізнесу, інституціалізація, регіон, Україна УДК 332.8:332.4(477);JELR21,R31
Максимчук М. В. Конкурентна політика як фактор стимулювання ринку первинного житлового фонду в регіонах. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2018. Вип. 3(131). С. 43-48. URL: http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2018.03.048_u.php.

Літер.: 9


В статті досліджено особливості процесів регулювання та стимулювання первинних ринків житла в регіонах України. Наведено визначення регіональних ринків житла та конкурентної політики в сфері регулювання первинних ринків житлової нерухомості. Проаналізовано основні показники функціонування первинних ринків житла в регіонах України в контексті проблемно-орієнтованого підходу та визначення шляхів використання інструментів конкурентної політики з метою підвищення ефективності функціонування первинних ринків житлової нерухомості в регіонах, в першу чергу за рахунок зменшення їх монополізації на основі запровадження сумлінної та регульованої конкуренції. 
конкурентна політика, житло, житловий фонд, первинний ринок житла, стимулювання, фактор, ринок, регіон, Україна УДК 332.8:005.332.4(477); JEL R21, R31
Максимчук М. В. Інституціалізація регіональних ринків житла в Україні . Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2018. Вип. 1(129). С. 58-63. URL: http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2018.01.063_u.php.

Літер.: 9


У статті досліджено особливості процесів інституціалізації ринків житла в регіонах України. Наведено схему класифікації секторальної структури ринків житла за різними критеріальними ознаками. Проаналізовано основні етапи розвитку ринків житлової нерухомості регіонів України в контексті формування їх інституційних структур, виокремлено організаційно-управлінські, бюджетно-фінансові та соціокультурні проблеми інституціалізації регіональних ринків житла в державі та окреслено перспективи їх розв’язання на основі формування ефективного інституційного середовища функціонування ринку житла на регіональному рівні. 
нерухомість, житло, житлова нерухомість, регіональні ринки житла, будівництво, інституціалізація, ринок, регіон, Україна 

2015Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 330.341.4.001.57:332.1
Луцків О. М. Моделювання структурних змін в економіці регіону / О. М. Луцків, М. В. Максимчук // Регіональна економіка. – 2015. – №4(78). – С. 13-26.

Літер.: 8


Сформовано методичні підходи до оцінювання впливу факторів на структурні перетворення в економіці регіону. Оцінено вплив внутрішніх і зовнішніх показників-факторів на структурну динаміку економіки регіонів України. Визначено ступінь взаємозв’язку між відібраними показниками-факторами та результуючим показником економічного розвитку регіонів. Із застосуванням методів кореляційно-регресійного аналізу побудовано багатофакторну модель зміни ВРП під впливом внутрішніх і зовнішніх факторів економічного розвитку. Побудовано модель полімініарної регресії впливу зміни структури зайнятості за видами економічної діяльності в розрізі регіонів України на ВРП. Запропоновано системний підхід до оцінки структурно-динамічних перетворень у регіональній економічній системі на основі розрахунку показників ефективності структурної перебудови. Побудовано модель оцінки якості структури економіки на основі коефіцієнта пропорційності. Подано пропозиції щодо напрямів змін структури економіки та методів впливу задля подолання структурної нестабільності в економіці регіону. 
структурні зміни, структура економіки, моделювання, валовий регіональний продукт, фактори впливу, структурна нестабільність, коефіцієнт пропорційності 

2014Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 336.1:332.146
Сторонянська І. З. Фінанси регіону в контексті формування конвергентної моделі регіонального розвитку / І. З. Сторонянська, М. В. Максимчук // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 3(107). Регіональна політика в Україні: сучасний стан та шляхи активізації. – С. 302-309.

Літер.: 7


Здійснено обґрунтування теоретичних підходів до виокремлення такої категорії як «фінанси регіону» та визначення її цільового призначення в забезпеченні ефективного функціонування регіонів; визначення потенціальних і реальних можливостей регіонів в забезпеченні їх соціально-економічного розвитку на базі раціонального використання власного фінансового ресурсу; представлено критичний аналіз діючих на теперішній час механізмів управління фінансами регіонів та виявлення причин їх низької ефективності; обґрунтовано нові напрями забезпечення ефективного управління фінансами регіонів на основі врахування змін та можливостей, що створюються під впливом активізації інтеграційних процесів в Україні і в світовому економічному просторі. 
фінанси регіону управління, фінансова система регіону Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.14
Максимчук М. В. Теоретичні засади та базові моделі вибору цілей регіональної структурної політики / М. В. Максимчук // Регіональна економіка. – 2014. – №4(74). – С. 31-39.

Літер.: 9


Розкрито теоретичну сутність регіональної структурної політики, сформульовано її конструктивне визначення як мистецтва вибору та узгодження цілей і способів їх досягнення (таргетування), погодження групових та індивідуальних інтересів і прагнення до досягнення «балансу» між бажаним і можливим (балансування); як системи макроекономічних цілей, що досягаються на мезоекономічному рівні, а також засобів і методів їх реалізації. Акцентовано увагу на тому, що регіональна структурна політика реалізується регіональними та державними органами влади для подолання відтворювальних територіальних диспропорцій і формування умов стабільного господарського розвитку регіонів. Визначено методологічні основи вибору цілей та окреслено критеріальні ознаки результативності регіональної структурної політики на засадах, відповідних до європейських стандартів. Окреслено перспективи подальших досліджень, зокрема формування моделей структурного аналізу, що базується на сучасному економіко-статистичному інструментарії. 
регіональна структурна політика, інститут, інституціалізація, регіон, модель, благо, ефективність, таргетування, Україна Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 330.341.4:330.837
Луцків О. М. Інституційне середовище регіональної структурної політики / О. М. Луцків, М. В. Максимчук // Регіональна економіка. – 2014. – №3(73). – С. 37-47.

Літер.: 12


Визначено базові поняття та окреслено концептуальні засади формування інституційного середовища регіональної структурної політики, під якою розуміється діяльність відповідних органів державної влади на регіональному та субрегіональному рівні, що спрямована на досягнення збалансованої та ефективної структури економіки регіонів держави. Окреслено мету, стратегічні цілі й пріоритети регіональної структурної політики України та запропоновано концептуально-методологічний інструментарій і систему заходів задля досягнення обраних стратегічних цілей і пріоритетів. Досліджено проблеми формування інституційного середовища регіональної структурної політики. Визначено пріоритети проведення структурних трансформації, що полягають у пришвидшеному розвитку третинного (сфера послуг і фінанси) і четвертинного (інформаційна сфера) секторів економіки регіонів. Внаслідок проведених порівняльних досліджень на основі обраних структурних стандартів та орієнтирів визначено коло структурних проблем економіки країни та її Західного регіону, запропоновано шляхи вирішення цих проблем. 
регіональна структурна політика, інституційне середовище, інститут, інституція, регіон, структурні стандарти та орієнтири, реструктуризація, структурна корекція, структурна трансформація, структурні зрушення 


Веб-майстер П. Попадюк