Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ


Войцеховський Віктор БогдановичВойцеховський Віктор Богданович
Войцеховский Виктор Богданович
Voytsekhovskyy Viktor Bohdanovych

Ступінь, звання:

доктор економічних наук, професор

Посада:

провідний науковий співробітник; професор; завідувач кафедри

Місце роботи:

ІРД НАНУ; БукУ, кафедра фінансів; ЛІМ, кафедра менеджменту та міжнародного бізнесу

Сторінки:

Народився

01.06.1938, с. Слобода Жмеринського р-ну Вінницької області.

Освіта:

Чернівецький університет (1960, фізико-математичний факультет, математичне відділення).

Здобутки:

кандидат економічних наук (1970, тема: «Питання економіко-математичного моделювання та оптимізації виробничих процесів»),
доктор економічних наук (1991, тема: «Темпи та оптимізація розвитку виробничих систем»),
професор (1999).

Трудова діяльність:

провідний науковий співробітник відділу прогнозування і моделювання розвитку регіону (до 01.11.1994 відділу математичного моделювання і проектування систем управління) Інституту регіональних досліджень НАН України (до 1994 р. — Львівського відділення Інституту економіки АН України),
завідувач, професор кафедри фінансів ПВНЗ “Буковинський університет” (до 2006 р. Буковинського інституту, до 2005 р. Чернівецького фінансово-юридичного інституту).

Наукові інтереси:

проблеми економіко-математичного моделювання та оптимізації розвитку виробничих систем,
завідувач кафедри менеджменту та міжнародного бізнесу Львівського інституту менеджменту.

Досягнення:

В напрямку економіко-математичного моделювання зосереджено увагу на кількісному аналізі темпів економічного зростання, що акумулювало в собі сумісний вплив комплексу організаційних, інноваційних, економічних та ресурсних факторів виробництва.
Для визначення темпів розроблено рівняння, які за системністю охоплення факторів не мають аналогів в економічній літературі.
Запропоновано підхід до порівняння варіантів розвитку виробництва та вибору серед них кращих, згідно з яким не вимагається безпосереднього розв'язання рівнянь щодо темпів, а здійснюються прості та зрозумілі економічні розрахунки. Отримані результати можуть бути використані в дослідженні не тільки економічних, але й інших, близьких за механізмом функціонування та розвитку процесів – демографічних, екологічних та інших.
Розроблені лінійна економетрична модель аналізу виробничого потенціалу регіонів (на прикладі польських воєводств), нелінійні моделі оптимізації розподілу фінансових ресурсів фондів підтримки приватизованих об'єктів, оптимізації інвестиційних програм з врахуванням фактора ризику та ін.

Опубліковано:

біля 80 наукових праць, з них 2 одноосібні, 10 колективних монографій.

Підготовлено:

3 кандидати економічних наук.

Особиста біографія:

Тут

Монографії

2009Файл Adobe Reader УДК 338.45:332.1:338.27:005
Прогнозування розвитку промислового виробництва регіону: методологічні аспекти : монографія / наук. ред. Є. І. Бойко ; Інститут регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2009. – 236 с. (фрагмент)

Джерел: 89

Обґрунтовано методологічні положення, узагальнено методичні підходи і методи, зарубіжний і вітчизняний досвід прогнозування розвитку промислового виробництва регіону. Запропоновано методи і оптимізаційні моделі прогнозування розвитку промислового виробництва регіону, прогнозні моделі інноваційного розвитку промислового виробництва регіону та моделі митних платежів при імпорті та експорті товарів.
Розглянуто фактори і механізми розвитку, розкрито вплив інфляційних процесів на розвиток промислового виробництва регіону.
Досліджено сучасні проблеми і тенденції розвитку промислового виробництва регіону в умовах економічної кризи, особливості та теоретико-правові аспекти інформаційного забезпечення задач прогнозування його розвитку. Викладено теоретико-методичні аспекти оцінки рівня розвитку промислового виробництва регіону.
Для наукових працівників, викладачів вищих навчальних закладів, державних службовців, підприємців.
Ключові слова: промислове виробництво регіону, прогнозування розвитку, методологічні аспекти

2007Файл Adobe Reader УДК 332.1:334.711:519.866
Методи і моделі просторового розвитку територіально-виробничих систем : монографія / Інститут регіональних досліджень НАН України ; наук. ред. Є. І. Бойко. – Львів, 2007. – 212 с. (фрагмент)

Джерел: 86

В монографії розглянуто проблемні питання організації територіально-виробничих систем, висвітлено досвід і тенденції їх формування. Розкрито сутність та обґрунтовано концептуальні основи моделювання просторового розвитку територіально-виробничих систем.
Досліджено організаційні форми і просторові фактори розвитку територіально-виробничих систем, визначено його сутність, наведено методи оцінки конкурентоспроможності територіально-виробничих систем. Розроблено теоретико-методичні положення з оцінки просторової організації виробництва та моделювання його інноваційного розвитку.
Ґрунтовно представлено моделювання просторового формування та перспективного поступу територіально-виробничих систем, економіко-математичні моделі функціонування і розвитку територіально-виробничих систем, а також моделювання концентрації спеціалізованого виробництва.
Авторський колектив: Є. І. Бойко, С. О. Іщук, В. Б. Войцеховський, Ф. А. Важинський, М. П. Горин, Х. М. Притула, В. Є. Крупін, В. А. Карплюк, Л. І. Воркун, Л. К. Демкович.
Ключові слова: територіально-виробничі системи, просторовий розвиток, методи, моделі


Веб-майстер П. Попадюк