Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ
Тематика наукових досліджень

Тематика науково-дослідних робіт
ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України»
у 2020 році

Фундаментальні дослідження

 1. Методологічні засади smart-спеціалізації регіонів України (Цільова наукова програма Відділення економіки НАН України «Траєкторія сталого розвитку України до 2030 року»). Термін виконання: ІІІnbsp;кв. 2019 р. – IVnbsp;кв. 2021 р. Науковий керівник: д.е.н., проф. Сторонянськаnbsp;І.nbsp;З.
 2. Система економічного регулювання екологічної безпеки регіону в умовах децентралізації влади. Термін виконання: Inbsp;кв. 2019 р. – IVnbsp;кв. 2021 р. Науковий керівник: д.е.н., проф. Кравцівnbsp;В.nbsp;С.
 3. Подолання ексклюзивності регулювання соціально-економічного розвитку регіонів. Термін виконання: Inbsp;кв. 2019 р. – IVnbsp;кв. 2021 р. Науковий керівник: д.е.н., проф. Шульцnbsp;С.nbsp;Л.
 4. Оцінка інноваційного потенціалу регіонів України в контексті формування стратегій смарт-спеціалізації (науково-дослідні роботи молодих учених НАН України 2019-2020nbsp;рр.). Термін виконання: 01.07.2019 р. – 31.12.2020 р. Науковий керівник: к.е.н. Лещухnbsp;І.nbsp;В.
 5. Розвиток центро-периферійних взаємодій в регіоні в умовах адміністративно-фінансової децентралізації (гранти НАН України дослідницьким лабораторіям/групам молодих вчених НАН України для проведення досліджень за пріоритетними напрямами розвиту науки і техніки). Термін виконання: Іnbsp;кв. 2020 р. - IVnbsp;кв. 2021 р. Науковий керівник: к.е.н. Патицькаnbsp;Х.nbsp;О.
 6. Наукові засади структурної трансформації промислового сектора економіки регіонів України Термін виконання: ІІІnbsp;кв.2020 р. – ІІnbsp;кв. 2023 р. Науковий керівник: д.е.н., проф. Іщукnbsp;С.nbsp;О.

Прикладні дослідження

 1. Форми реалізації потенціалу розвитку переробних виробництв Західного регіону України. Термін виконання: І кв. 2018 р. – ІІ кв. 2020 р. Науковий керівник: д.е.н., проф. Іщук С. О.
 2. Визначення перспектив участі суб’єктів господарювання прикордонних регіонів України у глобальних ланцюгах доданої вартості. Термін виконання: ІІ кв. 2018 р. – ІV кв. 2020 р. Науковий керівник: д.е.н., с.н.с. Притула Х. М.
 3. Трансформація структури економіки міст Західного регіону України. Термін виконання: I кв. 2019 р. – IІ кв. 2021 р. Науковий керівник: д.е.н., проф. Мельник М. І.
 4. Міграційна активнісь населення Карпатського регіону. Термін виконання: I кв. 2019 р. – IІ кв. 2021 р. Науковий керівник: д.е.н., проф. Васильців Т. Г.
 5. Стимулювання місцевого економічного зростання в прикордонних регіонах у процесі інтеграції до ЄС: кращі практики країн Східного партнерства (Проект технічної допомоги Європейського Союзу, програма Еразмус+, напрям Жан Моне). Термін виконання: 1.09.2018 р. – 31.08.2021 р. Наукові керівники: д.е.н., проф. Сторонянська І. З.; д.е.н., с.н.с. Притула Х. М.
 6. Виокремлення проблемних територій та інструментарій стимулювання їх економічної активності. Термін виконання: І кв. 2020 р. - IV кв. 2021 р. Науковий керівник: д.е.н., проф. Сторонянська І. З.
 7. Детінізація та використання потенціалу сектору комерційних послуг у забезпеченні соціально-економічного зростання регіонів України. Термін виконання: І кв. 2020 р. - IV кв. 2021 р. Науковий керівник: д.е.н., проф. Мельник М. І.

 

Тематика наукових досліджень
ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України»
у 2010-2019 рр.

Відомча тематика:

 1. Сучасний стан та перспективи розвитку ринкових відносин у сфері природокористування: регіональний контекст
  (І кв. 2008 р. – ІV кв. 2010 р., науковий керівник – д.е.н. В. С. Кравців).
 2. Моніторинг та оцінка інвестиційної привабливості областей Західного регіону
  (І кв. 2009 р. – IV кв. 2010 р., науковий керівник: д.е.н. Іщук С. О.).
 3. Розробка нової моделі районування економічного простору України
  (І кв. 2009 р. – IV кв. 2010 р., науковий керівник: к.е.н. Шульц С. Л.).
 4. Регіональна міграційна політика в умовах поліетнічного середовища
  (І кв. 2009 р. – IV кв. 2010 р., науковий керівник: д.е.н. Садова У. Я.).
 5. Розвиток нових форм транскордонного співробітництва України
  (І кв. 2009 р. – IV кв. 2010 р., науковий керівник: д.е.н. Мікула Н. А.).
 6. Просторовий вимір територіально-структурних процесів у регіоні
  (І кв. 2009 р. – IV кв. 2010 р., науковий керівник: д.е.н. Шевчук Л. Т.).
 7. Механізми підвищення ефективності використання фінансового потенціалу регіону
  (І кв. 2010 р. – IV кв. 2011 р., науковий керівник: д.е.н., проф. Козоріз М. А.).
 8. Прогнозування розвитку сільських територій Карпатського регіону України
  (I кв. 2010 р. – IV кв. 2012 р., науковий керівник: д.е.н., проф. Бойко Є. І.).
 9. Оцінка стану та обґрунтування перспектив використання природно-ресурсного потенціалу регіону
  (І кв.2011 р. – IV кв. 2012 р., науковий керівник: д.е.н., проф. Кравців В. С.).
 10. Оцінка інвестиційної діяльності в регіоні і визначення важелів підвищення її ефективності
  (І кв. 2011 р. – IV кв. 2012 р., науковий керівник: д.е.н., проф. Іщук С. О.).
 11. Модернізація промислового потенціалу Карпатського регіону
  (І кв. 2011 р. – IV кв. 2012 р., науковий керівник: к.е.н. Шульц С. Л.).
 12. Соціально-демографічний потенціал розвитку Карпатського регіону України
  (І кв. 2011 р. – IV кв. 2012 р., науковий керівник: д.е.н., проф. Садова У. Я.).
 13. Розвиток транскордонних ринків та оцінка їх кон’юнктури
  (І кв. 2011 р. – IV кв. 2012 р., науковий керівник: д.е.н., проф. Мікула Н. А.).
 14. Оцінка сучасного стану та систематизація проблем соціально-економічного розвитку малих міст регіону (на прикладі Карпатського регіону)
  (І кв. 2011 р. – IV кв. 2012 р., науковий керівник: д.е.н., проф. Шевчук Л. Т.).
 15. Фінансові механізми формування конвергентної моделі регіонального розвитку
  (I кв. 2012 р. – IV кв. 2014 р., науковий керівник: д.е.н. Сторонянська І. З.).
 16. Механізми регулювання екологічної безпеки транскордонного регіону в умовах євроінтеграції України
  (І кв. 2013 р. – IV кв. 2015 р., науковий керівник: д.е.н., проф. Кравців В. С.).
 17. Соціально-економічний потенціал розвитку сільських територій Західного регіону України: шляхи нарощування та перспективи використання
  (І кв. 2013 р. – IV кв. 2015 р., науковий керівник: д.е.н. Борщевський В. В.).
 18. Формування та реалізація регіональної структурної політики в умовах модернізації національної економіки
  (І кв. 2013 р. – IV кв. 2015 р., науковий керівник: д.е.н. Шульц С. Л.).
 19. Соціально-економічна захищеність мігрантів: загальнонаціональний та регіональний вимір
  (І кв. 2013 р. – IV кв. 2015 р., науковий керівник: д.е.н., проф. Садова У. Я.).
 20. Механізми взаємодії суб’єктів економічних відносин у транскордонному просторі
  (І кв. 2013 р. – IV кв. 2015 р., науковий керівник: д.е.н., проф. Мікула Н. А.).
 21. Оцінка перспектив розвитку метрополійних функцій обласних центрів Західного регіону України
  (І кв. 2013 р. – IV кв. 2015 р., науковий керівник: д.е.н., проф. Шевчук Л. Т.).
 22. Напрями модернізації основного капіталу в регіоні
  (І кв. 2013 р. – II кв. 2015 р., науковий керівник: д.е.н., проф. Іщук С. О.).
 23. Фінансове забезпечення розвитку територіальних громад Карпатського регіону в умовах реформування місцевого самоврядування
  (І кв. 2015 р. – IІ кв. 2017 р., науковий керівник: д.е.н., проф. Сторонянська І. З.).
 24. Складові підвищення конкурентоспроможності промисловості Західного регіону в умовах вільної торгівлі між Україною і ЄС
  (ІІ кв. 2015 р. – ІV кв. 2017 р., науковий керівник: д.е.н., проф. Іщук С. О.).
 25. Формування та механізми реалізації сучасної політики розвитку гірських територій України
  (I кв. 2016 р. – IV кв. 2018 р., науковий керівник: д.е.н., проф. Кравців В. С.).
 26. Механізми реалізації регіональної політики в умовах децентралізації влади в Україні
  (I кв. 2016 р. – IV кв. 2018 р., науковий керівник: д.е.н., проф. Шульц С. Л.).
 27. Механізм регулювання міграції в умовах трансформації регіональних ринків праці
  (I кв. 2016 р. – IV кв. 2018 р., науковий керівник: д.е.н., проф. Садова У. Я.).
 28. Форми просторової організації бізнесу та механізми її регулювання
  (I кв. 2016 р. – IV кв. 2018 р., науковий керівник: д.е.н., проф. Мельник М. І.).
 29. Загрози та виклики розвитку сільських територій Західного регіону України в умовах реалізації Угоди про Асоціацію з ЄС
  (І кв. 2016 р. – ІІ кв. 2018 р., науковий керівник: д.е.н., доц. Борщевський В. В.).
 30. Трансформація економічного середовища прикордонних територій в рамках дії Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС
  (І кв. 2016 р. – ІІ кв. 2018 р., науковий керівник: д.е.н., с.н.с. Притула Х. М.).
 31. Ризики бюджетної децентралізації у формуванні фінансового потенціалу територіальних громад Карпатського регіону
  (ІІ кв. 2017 р. – ІV кв. 2019 р., науковий керівник: д.е.н., проф. Сторонянська І. З.).
 32. Форми реалізації потенціалу розвитку переробних виробництв Західного регіону України
  (І кв. 2018 р. – ІІ кв. 2020 р., науковий керівник: д.е.н., проф. Іщук С. О.).
 33. Особливості економічного стимулювання розвитку сільських територіальних громад Західного регіону України
  (ІІ кв. 2018 р. – ІV кв. 2020 р., науковий керівник: д.е.н., доц. Борщевський В. В.).
 34. Визначення перспектив участі суб’єктів господарювання прикордонних регіонів України у глобальних ланцюгах доданої вартості
  (ІІ кв. 2018 р. – ІV кв. 2020 р., науковий керівник: д.е.н., с.н.с. Притула Х. М.).
 35. Механізми адміністративно-фінансової децентралізації: оцінка ефективності, напрями удосконалення
  (1.09.2018 р. – 31.12.2019 р., науковий керівник: д.е.н., проф. Сторонянська І. З.).
 36. Система економічного регулювання екологічної безпеки регіону в умовах децентралізації влади. I кв. 2019 р. – IV кв. 2021 р. Науковий керівник: д.е.н., проф. Кравців В. С.
 37. Подолання ексклюзивності регулювання соціально-економічного розвитку регіонів. I кв. 2019 р. – IV кв. 2021 р. Науковий керівник: д.е.н., проф. Шульц С. Л.
 38. Трансформація структури економіки міст Західного регіону України. I кв. 2019 р. – IІ кв. 2021 р. Науковий керівник: д.е.н., проф. Мельник М. І.
 39. Міграційна активнісь населення Карпатського регіону. I кв. 2019 р. – IІ кв. 2021 р. Науковий керівник: д.е.н., проф.. Васильців Т. Г.

 

Програмно-цільова тематика Відділення економіки НАН України

 1. Розробка концептуальних засад формування і механізмів реалізації політики збереження і відтворення та ефективного використання природно-ресурсного потенціалу Карпатського регіону в умовах європейської інтеграції України
  (І кв. 2007 р. – IІ кв. 2009 р., науковий керівник – д.е.н. Кравців В. С.).
 2. Теоретико-методичні основи розвитку людського капіталу в умовах формування економіки знань
  (І кв. 2007 р. – IІ кв. 2009 р., науковий керівник – д.е.н. Л. К. Семів).
 3. Регіональні особливості організації праці в умовах системної кризи (ІІІ кв. 2009 р. – IV кв. 2011 р., науковий керівник: д.е.н. Садова У. Я.).
 4. Регіональні особливості організації праці в умовах системної кризи.
  (ІІІ кв. 2009 р. – IV кв. 2011 р., науковий керівник: д.е.н. Садова У. Я.).
 5. Транскордонна конвергенція конкурентоспроможності регіонів
  (ІІІ кв. 2009 р. – IV кв. 2011 р., науковий керівник: д.е.н. Мікула Н. А.).
 6. Використання природно-ресурсного потенціалу гірських територій України на засадах сталого розвитку
  (I кв. 2012 р. – IІ кв. 2014 р., науковий керівник: д.е.н., проф. Кравців В. С.).
 7. Формування і використання територіальних міграційних систем для забезпечення сталого розвитку регіонів
  (I кв. 2012 р. – IІ кв. 2014 р., науковий керівник: д.е.н., проф. Садова У. Я.).
 8. Методологічні основи та напрями реформування адміністративно-територіального устрою України (Цільова наукова програма Відділення економіки НАН України «Соціально-економічний потенціал сталого розвитку України та її регіонів в посткризовий період»)
  (IІ кв. 2014 р. – IV кв. 2016 р., науковий керівник: д.е.н., проф.Кравців В. С.).
 9. Наукові засади формування моделі сталого ендогенного зростання регіонів України в умовах адміністративно-фінансової децентралізації (Цільова наукова програма Відділення економіки НАН України «Траєкторія сталого розвитку України до 2030 року»)
  (І кв. 2017 р. – IІ кв. 2019 р., науковий керівник: д.е.н., проф. Сторонянська І. З.).
 10. Методологічні засади smart-спеціалізації регіонів України (Цільова наукова програма Відділення економіки НАН України «Траєкторія сталого розвитку України до 2030 року»)
  (ІІІ кв. 2019 р. – IV кв. 2021 р., науковий керівник: д.е.н., проф. Сторонянська І. З.).

 

Програмно-цільова та конкурсна тематика НАН України

 1. Оцінка техніко-економічного стану об’єктів інфраструктури та виробничих фондів (Львівська, Івано-Франківська, Волинська, Рівненська, Тернопільська області) (ІІ етап)
  (IІ кв. 2009 р. – IV кв. 2009 р., науковий керівник: д.е.н. Іщук С. О.).
 2. Пріоритетні напрями сталого розвитку гірських територій
  (III кв. 2010 р. – ІV кв. 2010 р., науковий керівник: к.е.н. Жук П. В.).
 3. Інформаційно-аналітична система супроводження бюджетного процесу на регіональному рівні (Львівська область)
  (02.08.2010 р. – 31.12.2010 р., науковий керівник: д.е.н. Козоріз М. А.).
 4. Інформаційно-аналітична система супроводження бюджетного процесу на регіональному рівні (Волинська область)
  (15.04.2011 р. – 31.12.2011 р., науковий керівник: д.е.н. Сторонянська І. З.).
 5. Інфраструктурне забезпечення розвитку транскордонних ринків України (Цільова комплексна програма наукових досліджень НАН України "Інтеграція до світової спільноти та стратегічні виклики для України")
  (травень 2012 р. – грудень 2012 р., науковий керівник: д.е.н., проф. Мікула Н. А.).
 6. Соціокультурологічні наслідки міграційних процесів (Цільова комплексна програма наукових досліджень НАН України «Модернізація українського суспільства і економіки в контексті викликів ХХІ століття»)
  (травень 2014 р. – грудень 2014 р., науковий керівник: д.е.н., проф. Садова У. Я.).
 7. Соціокультурний розвиток регіонів в умовах поширення процесів вимушеної міграції (Цільова комплексна програма наукових досліджень НАН України «Модернізація соціокультурної сфери в Європі та Україні»)
  (квітень 2015 р. – грудень 2015 р., науковий керівник: д.е.н., проф. Садова У. Я.).
 8. Структурні зміни прикордонних ринків праці у координатах соціальної та економічної ефективності (Цільова комплексна програма наукових досліджень НАН України «Економічна ефективність vs соціальна справедливість: пріоритети розвитку Україні на етапі подолання кризи»)
  (квітень 2016 р. – грудень 2016 р., науковий керівник: д.е.н., проф. Садова У. Я.).
 9. Організаційно-економічні засади розвитку соціальної сфери територіальних громад (Цільова комплексна програма наукових досліджень НАН України «Економічна ефективність vs соціальна справедливість: пріоритети розвитку України на етапі подолання кризи»)
  (квітень 2017 р. – грудень 2017 р., науковий керівник: д.е.н., проф. Шульц С. Л.).
 10. Трансформація системи соціального захисту в Україні: загальнодержавні пріоритети та регіональні особливості (в рамках виконання науково-дослідних робіт молодих вчених НАН України; Постанова Президії НАН України від 14.06.2017 №178 «Про результати конкурсу проектів науково-дослідних робіт молодих вчених НАН України у 2017 р.)
  (01.07.2017 р. – 31.12.2018 р., науковий керівник: к.е.н. Гринчишин І. М.).
 11. Зміцнення спроможності територіальних громад на основі ефективного використання ендогенного потенціалу (гранти НАН України дослідницьким лабораторіям/групам молодих вчених НАН України для проведення досліджень за пріоритетними напрямами розвиту науки і техніки)
  (16.10.2018 р. – 28.12.2019 р., науковий керівник: к.е.н. Гринчишин І. М.).
 12. Оцінка інноваційного потенціалу регіонів України в контексті формування стратегій смарт-спеціалізації (Науково-дослідні роботи молодих учених НАН України 2019-2020 рр.). Термін виконання: 1.07.2019 р. – 31.12.2020 р. Науковий керівник: к.е.н. Лещух І. В.
 13. Соціально-економічне обґрунтування перспектив розбудови мережі пунктів пропуску через державний кордон у Закарпатській області (Науково-технічні проекти установ НАН України 2019 року). Термін виконання: 01.04.2019 р. – 31.12.2019 р. Науковий керівник: д.е.н. Притула Х. М.
 14. Стимулювання місцевого економічного зростання в прикордонних регіонах у процесі інтеграції до ЄС: кращі практики країн Східного партнерства (Проект технічної допомоги Європейського Союзу, програма Еразмус+, напрям Жан Моне) (спільні міжнародні наукові дослідження 2019 р.). Термін виконання: 16.05.2019 р. – 27.12.2019 р. Науковий керівник: д.е.н. Притула Х. М.

 

Конкурсна тематика інших міністерств та відомств

 1. Оцінка конвергенції регіонального соціально-економічного розвитку в світлі міжрегіональної інтеграції в Україні (грант Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених
  (ІІ кв. 2010 р. – IV кв. 2010 р., виконавець – к.е.н. Сторонянська І. З.).
 2. Розвиток міжрегіональних інноваційних систем в контексті формування єдиного економічного простору України (грант Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених)
  (07.2011 р. – 12.2011 р., виконавець: к.е.н. Назаркевич І. Б.).
 3. Розвиток сільських територій в системі євроінтеграційних пріоритетів України: загальнонаціональні інтереси та регіональні акценти (грант Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень)
  (IV кв. 2012 р.), науковий керівник: д.е.н. Борщевський В. В.).
 4. Напрямки ефективного використання потенціалу малого підприємництва в об’єднаних територіальних громадах (Гранти Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених на 2019 рік)
  (01.09.2019 р. – 31.12.2019 р., виконавець: к.е.н. Назаркевич О. Б.).

 

Господоговірна тематика:

Протягом 2010-2019 рр. виконано 18 НДР госпдоговірної тематики.

Тематика наукових досліджень у роках: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


Веб-майстер П. Попадюк