Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ


Міжнародне наукове співробітництво

Протягом 2016 р. міжнародне наукове співробітництво Інституту здійснювалося як на основі прямих двосторонніх зв’язків, так і в рамках діючих угод про наукову співпрацю з такими закордонними установами:

 • Державною вищою технічно-економічною школою (м. Ярослав, Польща);
 • Географічним факультетом Лодзького університету (Польща);
 • Інститутом економіки НАН Білорусі (м. Мінськ, Білорусь);
 • Інститутом аграрної економіки Румунської академії (м. Бухарест, Румунія);
 • Інститутом розвитку села та землеробства Польської академії наук (м. Варшава, Польща).
 • Вищою економічною школою в Білостоку (Польща);
 • Відділом економіки Жешувського університету (Польща);
 • Статистичним управлінням Підкарпатського воєводства (м. Жешув, Польща).

Основними тематичними напрямами міжнародного наукового співробітництва Інституту у 2016 р. були:

 • Проблеми соціально-економічного розвитку прикордонних регіонів та транскордонного співробітництва в умовах інтеграційних та глобалізаційних впливів;
 • Соціально-економічні дослідження сільських територій;
 • Просторовий розвиток регіонів.

Основними формами міжнародної співпраці Інституту є: організація спільних наукових конференцій, круглих столів та семінарів, публікація статей у виданнях установ-партнерів, координація наукових досліджень визначеної тематики, підготовка спільних проектів, монографій тощо.

Інститут був безпосереднім співорганізатором 3-х міжнародних конференцій та круглих столів в Україні, до участі в яких було залучені закордонні науковці, та 2-х семінарів за кордоном (у Польщі та Румунії).

З проблематики соціально-економічного розвитку прикордонних регіонів та транскордонного співробітництва в умовах інтеграційних та глобалізаційних впливів Інститут співпрацював із науковими установами Польщі та Румунії

Зокрема, Інститут виступив організатором міжнародного круглого столу «Транскордонне співробітництво України: реалії, перспективи розвитку та завдання економічної науки», який відбувся 2.12.2016 р. у м. Львові, за участю науковців та статистиків України та Польщі, а також представників органів регіональної влади Західного регіону України та підприємницьких структур. Обговорено розвиток методології економічних досліджень транскордонного співробітництва та напрями перспективних досліджень, основні положення законопроекту «Про внесення змін до Закону «Про транскордонне співробітництво»», просторові нерівності локального розвитку прикордонних територій Польщі та України, тенденції та перспективи розвитку зовнішньої торгівлі товарами в Західному регіоні України. За результатами роботи круглого столу підготовлено статті з даної проблематики, які будуть опубліковані у наукових періодичних виданнях Інституту.

Науковці Інституту взяли участь у Міжнародній конференції «Оцінка транскордонного співробітництва в Європі», організованої факультетом міжнародних відносин і європейських студій Університету Орадя, Інститутом єврорегіональних студій Орадя-Дебрецен та Європейським центром вдосконалення програми Жана Моне, яка відбулася 1-3.06.2016 р. у м. Орадя (Румунія) за участю науковців Румунії, Молдови, Італії, Угорщини, Португалії, Нідерландів, Німеччини, Греції, Франції. Обговорено питання розробки стратегій розвитку прикордонних регіонів в рамках транскордонного співробітництва всередині Європейського Союзу, а також між Європейським Союзом і його сусідами; інструменти і форми транскордонного співробітництва, методику оцінки розвитку транскордонного співробітництва тощо.

У співпраці із Державною вищою технічно-економічною школою (м. Ярослав, Польща) завершується робота над підготовкою спільної монографії «Вибрані проблеми суспільно-економічного розвитку українсько-польського прикордоння (на прикладі Підкарпатського воєводства та Львівської області), яка буде опублікована в Польщі англійською мовою.

Продовжується співробітництво із польськими установами у рамках діяльності наукового інформаційно-статистичного транскордонного кластеру «Інфостат Україна-Польща», створеного у 2013 р. Учасниками цього кластеру є: ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України», Головне управління статистики у Львівській області, Львівський національний університет імені Івана Франка, Львівська обласна спілка економістів України - з української сторони; Статистичне управління Підкарпатського воєводства (м. Жешув), Жешувський університет, Центр статистичних досліджень і освіти Головного управління статистики Польщі (м. Варшава) – з польської сторони. У звітному році здійснювалися обмін статистичними матеріалами, робота над створенням інформаційного веб-порталу з питань транскордонного співробітництва, проведення конференцій та круглих столів з даної проблематики. Зокрема, Інститут разом з Львівським національним університетом імені Івана Франка, Львівською обласною державною адміністрацією, Головним управлінням статистики у Львівській області та іншими учасниками кластеру був співорганізатором Міжнародної науково-практичної конференції «Соціально-економічний потенціал транскордонного співробітництва» (м. Львів, 18-19.04.2016 р.), в якій взяли участь понад 100 науковців і представників органів місцевого самоврядування з України, Республіки Польщі, Словацької Республіки та Туреччини. Обговорено актуальні проблеми розвитку транскордонного співробітництва в нових глобалізаційних умовах, удосконалення методології та організації моніторингу розвитку транскордонних зв’язків тощо.

За тематикою соціально-економічні дослідження сільських територій науковці Інституту співпрацюють з академічними інститутами Польщі та Румунії у формі участі у наукових конференціях та публікації статей у виданнях установ-партнерів, виконання спільних досліджень тощо.

Так, у рамках угоди про співпрацю із Інститутом розвитку села та землеробства Польської академії наук (Варшава), у 2016 році виконувався спільний проект «Трансформація соціально-економічної системи на сільських територіях» («Transformation of social and economic systems in rural areas»). У звітному році досліджено особливості розвитку та впровадження інновацій в агропродовольчому секторі України у контексті процесів трансформації соціально-економічної системи. 16-18.10.2016 р. в м. Варшава в Інституті розвитку села та землеробства Польської академії наук учасниками проекту проведено спільний семінар «Розвиток сільських територій України: проблеми польсько-українського прикордоння та кооперації», на якому обговорено питання розвитку прикордонної торгівлі, кооперації в українсько-польському прикордонні та роль регіонального менеджменту у системі розвитку прикордонних сільських територій. Опубліковані статті з даної проблематики у виданнях установ-партнерів.

В рамках угоди про наукове співробітництво з Інститутом аграрної економіки Румунської академії (Бухарест), у звітному році виконувалися спільні дослідження за тематикою «Дослідження єврорегіону «Верхній Прут» («Studies on Upper Prut Euro-region»), які включають порівняння напрямів реалізації політики розвитку сільських територій обох країн, аналіз тенденцій соціально-економічного розвитку прикордонних сільських територій України та Румунії, інституційного забезпечення розвитку транскордонного співробітництва в рамках єврорегіону «Верхній Прут». 1-4.09.2016 р. у м. Ватра Дорней (Румунія) проведено міжнародний семінар «Можливості для сталого розвитку в рамках функціонування єврорегіону «Верхній Прут» за участю науковців Румунії, України, Молдови, Сербії, Австрії. Обговорено результати попередніх спільних досліджень розвитку сільських територій в межах функціонування єврорегіону «Верхній Прут», представлено наукове видання «Сільські території українсько-румунського прикордоння: соціально-економічний розвиток», підготовлене працівниками ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України» та Інституту економіки сільського господарства Румунської Академії, визначено напрямки подальшої співпраці.

На 2017 рік заплановано підготовку монографії «Єврорегіон «Верхній Прут» - регіон багатьох сільських реалій»» («Upper Prut» Euroregion – Region of multy-rural realities») (спільно із Інститутом економіки сільського господарства Румунської Академії та Національним Інститутом економічних досліджень Академії наук Молдови).

З проблематики просторового розвитку регіонів продовжується співпраця з географічним факультетом Лодзького університету (Польща). Так, науковці сектору просторового розвитку Інституту взяли участь у Міжнародній конференції «Моделі місцевого розвитку - локальна просторова політика», яка відбулася 14.06.2016 р. у м. Лодзь на базі географічного факультету та Європейського дослідницького центру локального розвитку і просторової політики Університету м. Лодзь. У конференції взяли участь науковці та практики з Польщі, Угорщини, Франції, Нідерландів, Ізраїлю, Греції та України. У рамках конференції було проведено два тематичні семінари, на яких були представлені та обговорені питання: адміністративної реформи у Франції, ревіталізації міських центрів на прикладі Нідерландів, нерівномірного розвитку та просторової політики Угорщини, викликів та можливостей просторового планування м. Афін, практики та проблем делімітації Лодзького метрополійного ареалу, визначення функції простору як причини виникнення локальних конфліктів, оцінки якості життя мешканців сільських територій тощо. В рамках угоди про співпрацю заплановано проведення у жовтні 2017 р. у Львові круглого столу «Просторовий розвиток великого міста: виклики сучасності та перспективи».

Загалом за 2016 рік науковці Інституту взяли участь у 13 міжнародних конференціях, круглих столах, семінарах за кордоном та у 58 - в Україні. За 2016 рік науковцями Інституту опубліковано 53 статей та 13 тез в зарубіжних наукових виданнях загальним обсягом 34,4 д.а. Іноземними науковцями опубліковано 10 статей в наукових виданнях Інституту загальним обсягом 6,2 д.а.

До здобутків Інституту слід віднести забезпечення протягом останніх 3-х років входження періодичних наукових видань Інституту - журналу «Регіональна економіка» та збірника наукових праць «Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України» до міжнародної наукометричної бази INDEX COPERNICUS.

Протягом 2016 року здійснено 14 закордонних відряджень вчених Інституту для участі у конференціях, зустрічах та переговорах, в т.ч. 12 – за безвалютним обміном. За цей період прийнято 11 іноземних вчених. Три польські науковці прикріплені в Інституті здобувачами для підготовки дисертаційних робіт.

У 2016 році спільно із Інститутом розвитку села та землеробства Польської академії наук виконувався науковий проект «Трансформація соціально-економічної системи на сільських територіях» («Transformation of social and economic systems in rural areas») (затверджений розпорядженням Президії НАН України №793 від 15.12.2014 р. «Про затвердження наукових проектів за результатами спільного конкурсу Національної академії наук України та Польської академії наук», термін виконання: 2015-2017 рр.). Метою проекту є науково-аналітичне дослідження трансформаційних процесів соціально-економічної системи на сільських територіях Польщі та України, вивчення і систематизація підходів до вирішення існуючих перешкод на шляху до ефективного соціально-економічного розвитку сільських територій.

Директор Інституту, д.е.н., проф. Кравців В.С. є дійсним членом Європейської Академії природничих наук (м. Ганновер) та членом-кореспондентом Російської академії природознавства. Д.е.н., проф. Іщук С.О. є членом міжнародної наукової Асоціації передових досліджень і вищої освіти «Схід Захід» («East West» Association For Advanced Studies And Higher Education) та членом редколегії журналу «Європейський журнал економічних та управлінських наук» («European Journal of Economics and Management Sciences» (м. Відень, Австрія)). Вчені Інституту беруть участь у засіданнях Асоціації органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати – Україна».

У 2017 році основна увага у питаннях міжнародного співробітництва буде приділена організації спільних досліджень з питань розвитку місцевого самоврядування в контексті здійснення адміністративно-територіальної реформи в Україні, розвитку сільських територій, трансформації економічного середовища прикордонних територій та просторової організації бізнесу в умовах дії Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, дослідженню міграційних процесів та прикордонних ринків праці, розвитку транскордонного співробітництва в умовах євроінтеграційних впливів, а також розширенню мережі міжнародних зв’язків Інституту із науковими установами країн ЄС. Передбачаються підготовка спільних проектів, публікація спільних видань та проведення спільних конференцій, відрядження працівників Інституту в закордонні наукові установи-партнери та прийом іноземних вчених з цих країн в рамках безвалютного еквівалентного обміну.

Міжнародне наукове співробітництво у: 2014 р. 2015 р. 2016 р.


Веб-майстер П. Попадюк