Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ


Координація наукової діяльності

ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України» є провідною науковою установою в системі НАН України з проблем регіональної політики та транскордонного співробітництва.

У 2016 році координація наукової діяльності з проблем регіональної політики здійснювалась при підготовці концептуальних, аналітичних та прогнозних документів державного та регіонального значення, в ході виконання науково-дослідних робіт та практичного впровадження їх результатів, при організації та проведенні конференцій, семінарів та круглих столів з:

 • центральними, регіональними та місцевими органами влади:

  Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством аграрної політики та продовольства України, Міністерством фінансів України, Міністерством екології та природних ресурсів України, Державною службою зайнятості Міністерства соціальної політики України, Державною міграційною службою України; Комітетами Верховної Ради України з питань: державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування; екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи; бюджету; соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення; науки та освіти; європейської інтеграції; прав людини, національних меншин та міжнаціональних відносин; сім’ї, молодіжної політики та туризму; обласними державними адміністраціями і обласними радами Західного регіону України; органами місцевого самоврядування та районними державними адміністраціями Львівської області.

 • науковими установами НАН України:

  ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», Інститутом демографії та соціальних досліджень НАН України, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України», Інститутом проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, Інститутом економіки промисловості НАН України, Інститутом економіко-правових досліджень НАН України, Науково-дослідним центром індустріальних проблем розвитку НАН України, Національним інститутом стратегічних досліджень при Президентові України, Інститутом українознавства НАН України, Інститутом екології Карпат НАН України, Західним науковим центром НАН України та МОН України.

 • вищими навчальними закладами:

  Львівським інститутом ДВНЗ «Університет банківської справи», Національним університетом «Львівська політехніка», Львівським національним університетом імені Івана Франка, Національним лісотехнічним університетом України, Національним університетом водного господарства та природокористування, Східноєвропейським національним університетом ім. Лесі Українки, Львівським регіональним інститутом державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, Львівським інститутом Міжрегіональної академії управління персоналом, Тернопільським національним економічним університетом, Львівським торговельно-економічним університетом, Львівським національним аграрним університетом та багатьма іншими установами.

На виконання рішення Бюро Відділення економіки НАН України від 29.10.2013 р. щодо перспективних напрямів досліджень установ Відділення у 2014-2018 рр., згідно якого Інститут визначений головною установою за напрямом «Регіональні дослідження» та його складовими: «Транскордонне співробітництво», «Комплексна характеристика соціально-економічного розвитку регіонів» та «Адміністративно-територіальний устрій», Інститут здійснює координацію роботи установ Відділення та співпрацює із центральними та регіональними органами влади з організації конференцій та круглих столів, підготовки наукових доповідей, аналітичних та експертних матеріалів з даної проблематики. Зокрема, у 2016 році в рамках цієї діяльності Інститутом було підготовлено та направлено до центральних органів влади: щорічну наукову доповідь «Територіальний розвиток та регіональна політика в Україні»; пропозиції та рекомендації до Міжвідомчої координаційної комісії з питань регіонального розвитку з реалізації пріоритетних завдань та вирішення проблемних питань розвитку регіонів у 2016 році; проект Закону України «Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку у гірських зонах України», матеріали на парламентські слухання: «Розвиток туристичної індустрії як інструмент економічного розвитку та інвестиційної привабливості України», «Захист прав внутрішньо переміщених осіб та громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території, не контрольованій українською владою в зоні проведення антитерористичної операції», «Регулювання обігу земель сільськогосподарського призначення: пошук української моделі» тощо.

Спільно із Східноєвропейським національним університетом ім. Лесі Українки та Західним науковим центром НАН України та МОН України 9-10.06.2016 р. Інститутом організовано та проведено Міжнародну науково-практичну конференцію «Територіальний розвиток і регіональна політика: сучасний стан та орієнтири подальших реформ» (с. Світязь, Волинська область). У конференції взяли участь 45 науковців, управлінців та практиків з різних регіонів України, зокрема з Києва, Одеси, Луцька, Тернополя, Ужгорода та Львова, а також іноземні вчені з Польщі. Серед учасників конференції – 5 академіків та 2 члени-кореспонденти НАН України, 17 докторів та 12 кандидатів наук, керівники регіональних та місцевих органів влади. Вироблено науково обґрунтовані рекомендації щодо забезпечення соціально-економічного розвитку територій України, розвитку місцевої демократії, бюджетної децентралізації та транскордонного співробітництва.

Інститутом організовано та проведено круглий стіл «Трансформація ринку праці робітничих кадрів Львівської області: стан, тенденції, перспективи» (Львів, 28.03.2016 р.) за участю науковців регіону, керівників та фахівців територіальних органів державної влади, представників бізнесу.

На замовлення департаменту економічної політики Львівської обласної державної адміністрації, у співпраці з Головним управлінням статистики у Львівській області, Головним управлінням Пенсійного фонду у Львівській області, Головним управлінням Державної фіскальної служби у Львівській області у 2016 році проведено аналітичне дослідження з визначення динаміки та структури незайнятого економічно активного населення Львівської області.

За складовою «Адміністративно-територіальний устрій» напряму «Регіональні дослідження» у 2016 році підготовлено та скеровано до центральних та регіональних органів державної влади низку методичних та науково-експертних матеріалів з питань аналізу та оцінки результатів реалізації реформи адміністративно-територіального устрою у 2014-2016 роках, моделювання територіальних громад базового рівня, фінансового забезпечення територіальних громад в умовах податково-бюджетної децентралізації в Україні, формування спроможних територіальних громад, які отримали схвальну оцінку Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування Верховної Ради України та Львівської обласної державної адміністрації. У співпраці із органами державної влади, місцевого самоврядування і громадськими організаціями проведено низку робочих зустрічей та обговорень щодо формування перспективних планів територій громад районів Львівської області та оцінки фінансової спроможності перспективних об’єднаних територіальних громад, зроблено прогнозні розрахунки доходів перспективних об’єднаних територіальних громад Львівщини.

Відповідно до розпорядження голови Львівської обласної ради від 13.04.2016 р. №462 «Про виїзні одноденні навчальні семінари для посадових осіб місцевого самоврядування Львівської області на 2016 рік» спільно із Львівським регіональним інститутом державного управління Національної академії державного управління при Президентові України у квітні – червні 2016 року у 20-ти районах Львівщини науковцями Інституту проведено навчальні семінари на тему: «Розбудова спроможних громад: особливості та перспективи» для посадових осіб органів місцевого самоврядування.

Директор Інституту, д.е.н., проф. Кравців В.С входить до складу міжвідомчої координаційної комісії з питань регіонального розвитку (Постанова Кабінету Міністрів України № 714 від 16.09.2015 р.). К.е.н., с.н.с. Гулич О.І. входить до складу Наукової ради з туризму та курортів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України № 733 від 25.04.2016 р.); Експертної ради з питань туризму та курортів при Комітеті Верховної ради України з питань сім’ї, молодіжної політики та туризму (лист секретаря Експертної ради від 30.03.2015 р.); є учасником Всеукраїнської мережі фахівців і практиків з регіонального та місцевого розвитку РЕГІОНЕТ.

Провідні науковці Інституту приймають також активну участь у роботі координаційних комісій, громадських та дорадчих рад, робочих та експертно-аналітичних груп при органах регіональної влади:

 • д.е.н., проф. Кравців В.С. входить до складу Міжвідомчої координаційної комісії з питань реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади у Львівській області (розпорядження голови Львівської ОДА № 106/0/5-15 від 23.03.2015 р.), Ради регіонального розвитку Львівської області (розпорядження голови Львівської ОДА № 278/0/5-15 від 17.06.2015 р.).
 • к.е.н., пр.н.с. Жук П.В. бере участь у роботі: Дорадчого громадського органу при Департаменті екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації; комісії Львівської обласної державної адміністрації з формування територіальних громад; робочої групи Львівської обласної державної адміністрації з підготовки висновків щодо відповідності Конституції та законам України проектів рішень територіальних громад стосовно добровільного об'єднання у Львівській області (розпорядження Голови Львівської обласної державної адміністрації №402/0/5-15 від 07.08.2015 р.).
 • д.е.н., доц. Борщевський В.В. входить до складу: координаційно-дорадчої ради з питань підприємництва при Львівській обласній державній адміністрації; член робочих груп з розробки проекту Плану реалізації Стратегії розвитку Львівської області на період 2016-2018 років (Розпорядження голови Львівської облдержадміністрації від 16.05.2016 р. №284/0/5-16).

За тематикою досліджень проблем транскордонного співробітництва у 2016 році здійснювалася координація робіт з: Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України; Міністерством економічного розвитку і торгівлі України; Комітетом Верховної Ради України з питань європейської інтеграції; обласними державними адміністраціями та обласними радами Західного регіону України; обласними державними адміністраціями прикордонних регіонів України; органами місцевого самоврядування Львівщини; Київським національним економічним університетом ім. Вадима Гетьмана, Східноєвропейським національним університетом імені Лесі Українки, Львівським національним університетом імені Івана Франка, Буковинським державним фінансово-економічним університетом, Мукачівським державним університетом, Національним інститутом стратегічних досліджень та його регіональними філіалами у Львові та Ужгороді, Асоціацією органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати – Україна».

Зокрема, у рамках цієї діяльності у співпраці із установами-партнерами та регіональними органами влади Інститутом у 2016 році підготовлено щорічну науково-аналітичну доповідь «Розвиток транскордонного співробітництва».

Інститут разом з Львівським національним університетом імені Івана Франка, Львівською обласною державною адміністрацією, Жешувським університетом (Польща), Статистичним управлінням Підкарпатського воєводства (Польща), Статистичним управлінням у м. Пряшів (Словацька Республіка), Головним управлінням статистики у Львівській області був співорганізатором Міжнародної науково-практичної конференції «Соціально-економічний потенціал транскордонного співробітництва» (м. Львів, 18-19 квітня 2016 року), в якій взяли участь понад 100 науковців і представників органів місцевого самоврядування з України, Республіки Польщі, Словацької Республіки та Туреччини. Обговорено актуальні проблеми розвитку транскордонного співробітництва в нових глобалізаційних умовах, удосконалення методології та організації моніторингу транскордонних зв’язків тощо.

Інститут виступив організатором міжнародного круглого столу «Транскордонне співробітництво України: реалії, перспективи розвитку та завдання економічної науки», який відбувся 2.12.2016 р. у м. Львові, за участю науковців та статистиків України та Польщі, а також представників органів регіональної влади Західного регіону України та підприємницьких структур.

30.10.2015 р. у м. Чернівці, на базі Буковинського державного фінансово-економічного університету, проведено міжнародний круглий стіл на тему «Соціально-економічний розвиток українсько-румунського транскордонного регіону», за участю представників регіональної влади, українських та румунських науковців.

Науковці Інституту д.е.н., проф. Садова У.Я., д.е.н., с.н.с. Притула Х.М., к.е.н. с.н.с. Тимечко І.Р. взяли участь у парламентських слуханнях «Транскордонне співробітництво як чинник євроінтеграційних процесів України» (м. Київ, 8.06.2016 р.). К.е.н., с.н.с. Тимечко І.Р. входить до складу робочої групи з підготовки Закону України «Про внесення змін до Закону «Про транскордонне співробітництво»». Науковці Інституту в якості експертів взяли участь у реалізації проекту Асоціації органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати-Україна» «Об'єднуймося свідомо: підвищення ефективності процесу об'єднання громад у Львівській області».

Координація наукової діяльності у: 2015 р. 2016 р.


Веб-майстер П. Попадюк