Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ
Пелехатий Андрій ОлеговичПелехатий Андрій Олегович
Пелехатый Андрей Олегович
Pelekhatyy Andriy Olehovych

Ступінь, звання:

кандидат економічних наук

Посада:

науковий співробітник; доцент

Місце роботи:

ІРД НАНУ, відділ регіональної фінансової політики, к. 214; ЛНУ, факультет управління фінансами та бізнесу, кафедра економіки та публічного управління

Контакти:

milan1899@meta.ua, pelechatyj_a@i.ua

Сторінки:

Народився

08.02.1988 в м. Львів.

Освіта:

Львівська державна фінансова академія (2010, магістратура, спеціальність – фінанси), аспірантура – Інститут регіональних досліджень НАН України (2010-2013).

Здобутки:

кандидат економічних наук (2014, спеціальність 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит, установа: Інститут регіональних досліджень НАН України, науковий керівник доктор економічних наук, професор Сторонянська Ірина Зеновіївна, тема: «Фінансове забезпечення розвитку сільських територіальних громад»).

Трудова діяльність:

аспірант (2010-2013), молодший науковий співробітник (11.2013), науковий співробітник (10.2015-08.2017) відділу регіональної фінансової політики (до 01.04.2014 відділу проблем розвитку фінансово-кредитних відносин в регіоні) ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» (до 2014 р. — Інституту регіональних досліджень НАН України);
докторант (09.2017-08.2019), доцент (09.2019-09.2020-) кафедри економіки та публічного управління факультету управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка.

Монографії

2017Файл Adobe Reader УДК 330.3:332.02(477)
Територіальний розвиток та регіональна політика в Україні 2017: актуальні проблеми, ризики та перспективи адміністративно-фінансової децентралізації : наукова доповідь / ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» ; наук. ред. В. С. Кравців ; наук. координатор І. З. Сторонянська. – Львів, 2017. – 120 с. (Серія «Проблеми регіонального розвитку»). (повний текст)

Джерел: 115 посилань

Проведено системну оцінку ефективності першого етапу реформування адміністративно-територіального устрою України, фінансової децентралізації, а також пов’язаних секторальних реформ через призму одержаних результатів та їх відповідності задекларованим цілям. Акцентується увага на перспективах та ризиках зміцнення економічної спроможності територіальних громад як базових одиниць системи місцевого самоврядування. Розроблено пропозиції щодо удосконалення моделі перерозподілу ресурсів, зон відповідальності та контролю між національним, регіональним та місцевим рівнями управління в контексті адміністративно-фінансової децентралізації.
Для керівників органів державної та регіональної влади, органів місцевого самоврядування, викладачів вищих навчальних закладів, науковців, аспірантів.
Авторський колектив: Беновська Л. Я., Бас-Юрчишин М. А., Возняк Г. В., Гринчишин І. М., Жук П. В., Патицька Х. О., Пелехатий А. О., Сторонянська І. З.
Ключові слова: територіальний розвиток, регіональна політика, Україна

2015Файл Adobe Reader УДК [336.14:352]:110.891.7(477.83)
Місцеві бюджети Львівської області в умовах реформи місцевого самоврядування / ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України» ; наук. ред. І. З. Сторонянська. – Львів, 2015. – 223 с. (повний текст)

Науково-аналітичне видання присвячене висвітленню тенденцій та особливостей формування і використання фінансового ресурсу місцевих бюджетів Львівської області за 2013-2014 рр. в умовах податково-бюджетної децентралізації в державі. Значну увагу приділено виявленню проблем, з якими стикаються органи місцевого самоврядування в контексті передачі повноважень та фінансових ресурсів на місцевий рівень. Отримані результати щодо оцінювання фінансової спроможності органів місцевого самоврядування сприятимуть підвищенню рівня ефективності прийняття управлінських рішень в процесі формування об’єднаних територіальних громад.
Видання розраховане на керівників та працівників органів влади різних рівнів управління, науковців, економістів, фінансистів, які цікавляться проблемами управління місцевими бюджетами.
Авторський колектив: І. З. Сторонянська, С. А. Давимука, І. Ф. Коломієць, Л. Я. Беновська, Г. В. Возняк, І. М. Гринчишин, І. С. Музика, А. О. Пелехатий, У. А. Волинець, Л. В. Ключник, Т. С. Ключак
Ключові слова: місцеві бюджети, реформа місцевого самоврядування, Львівська область

2014Файл Adobe Reader УДК 336:[332.122:338.43]
Сторонянська І. З. Фінансове забезпечення розвитку сільських територіальних громад : монографія / І. З. Сторонянська, А. О. Пелехатий ; ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України». – Львів, 2014. – 190 с. (Сер. «Проблеми регіонального розвитку»). (повний текст)

Джерел: 156

У монографії досліджуються теоретичні, методологічні та прикладні засади фінансового забезпечення розвитку сільських територіальних громад в контексті завдань реформування місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою в Україні. Акцентовано увагу на удосконаленні механізму фінансового забезпечення розвитку сільських територіальних громад в світлі засадничих принципів концепції бюджетного федералізму на прикладі сільських територіальних громад Львівської області. З’ясовано основні проблеми формування та використання їх фінансових ресурсів. Виділено проблемні аспекти формування та виконання місцевих бюджетів. Запропоновано зміну управлінських функцій органів місцевого самоврядування, обґрунтовано шляхи зміцнення фінансової спроможності сільських територіальних громад в контексті проведення адміністративно-територіальної реформи. Визначено небюджетні джерела фінансування розвитку сільських територіальних громад, що впливають на підвищення інвестиційної активності територіальної громади на сільських територіях.
Книга призначена для науковців, економістів, керівників та державних службовців, викладачів навчальних закладів, аспірантів та магістрів.
Ключові слова: сільські територіальні громади, фінансове забезпечення розвиткуФайл Adobe Reader УДК 332.12:336
Фінансові механізми формування конвергентної моделі регіонального розвитку : монографія / ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» ; наук. ред. І. З. Сторонянська. – Львів, 2014. – 438 с. (Сер. «Проблеми регіонального розвитку»). (повний текст)

У монографії висвітлені основи державної політики регіонального розвитку і проблеми її реалізації в Україні, сутність, роль і функції фінансового потенціалу регіону як основного критерію у визначенні фінансової спроможності регіонів в забезпеченні їх розвитку, джерела створення фінансового потенціалу в регіонах та механізми забезпечення ефективного використання потенціалу регіонів.
Досліджено питання, що обґрунтовують принципи і методичні підходи до оцінки фінансового потенціалу регіонів; особливості оцінки і аналізу бюджетного потенціалу регіону, його реального сектору, фінансового потенціалу домашніх господарств, фінансово-кредитних, інноваційних та інвестиційних можливостей регіону.
Висвітлено концептуальні засади побудови ефективних механізмів управління фінансовим потенціалом, механізми підвищення ефективності бюджетного потенціалу, реального сектору економіки, домашніх господарств, фінансово-кредитного сектору та інноваційно-інвестиційної діяльності.
Для науковців, економістів, керівників і практичних працівників органів управління різних рівнів.
Авторський колектив: І. З. Сторонянська, М. А. Козоріз, С. А. Давимука, І. Ф. Коломієць, Г. В. Возняк, Л. Я. Беновська, І. М. Гринчишин, І. С. Музика, А. О. Пелехатий, У. А. Волинець, Л. В. Ключник, Т. ??. Пухир, А. ??. Вікнянська, М. В. Демченко, М. А. Бас-Юрчишин
Ключові слова: конвергентна модель регіонального розвитку, фінансові механізми

Наукові видання

2015Файл Adobe Reader УДК [336.14:352]:110.891.7(477.83)
Місцеві бюджети Львівської області в умовах реформи місцевого самоврядування / ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України» ; наук. ред. І. З. Сторонянська. – Львів, 2015. – 223 с. (повний текст)

Науково-аналітичне видання присвячене висвітленню тенденцій та особливостей формування і використання фінансового ресурсу місцевих бюджетів Львівської області за 2013-2014 рр. в умовах податково-бюджетної децентралізації в державі. Значну увагу приділено виявленню проблем, з якими стикаються органи місцевого самоврядування в контексті передачі повноважень та фінансових ресурсів на місцевий рівень. Отримані результати щодо оцінювання фінансової спроможності органів місцевого самоврядування сприятимуть підвищенню рівня ефективності прийняття управлінських рішень в процесі формування об’єднаних територіальних громад.
Видання розраховане на керівників та працівників органів влади різних рівнів управління, науковців, економістів, фінансистів, які цікавляться проблемами управління місцевими бюджетами.
Авторський колектив: І. З. Сторонянська, С. А. Давимука, І. Ф. Коломієць, Л. Я. Беновська, Г. В. Возняк, І. М. Гринчишин, І. С. Музика, А. О. Пелехатий, У. А. Волинець, Л. В. Ключник, Т. С. Ключак
Ключові слова: місцеві бюджети, реформа місцевого самоврядування, Львівська область

Статті

2017Репозитарій ІРД НАНУ Демченко В. В. Територіальний розвиток і регіональна політика: сучасний стан та орієнтири подальших реформ / В. В. Демченко, А. О. Пелехатий // Регіональна економіка. – 2017. – №2(84). – С. 164-165.Репозитарій ІРД НАНУ Пелехатий А. О. Другі наукові читання з питань регіоналістики пам’яті академіка НАН України М. І. Долішнього / А. О. Пелехатий, О. О. Левицька // Регіональна економіка. – 2017. – №2(84). – С. 160-163.

2016УДК 336:332.1:338.24.021.8; JEL R10
Pelekhatyy A. O. Specific features of formation of self-sufficient combined communities in Ukraine [Особливості формування спроможних об’єднаних територіальних громад в Україні] / А. О. Пелехатий // Регіональна економіка. – 2016. – №4(82). – С. 15-21.
Літер.: 3


Розглянуто особливості формування об’єднаних територіальних громад в Україні згідно з принципом економічної ефективності. Проаналізовано вплив чисельності населення та площі об’єднаної територіальної громади на її фінансове становище та можливість виконувати покладені на неї функції. Доведено, що формування спроможних територіальних громад на добровільній основі не можна охарактеризувати як найбільш вдале, тому при об’єднанні громад потрібно дотримуватися чітко визначених принципів і критеріїв, не допускаючи надто великих відхилень у параметрах їх демографічного й просторового потенціалу, що спричинює значну фінансово-бюджетну диференціацію громад й ускладнює процеси бюджетного регулювання й вирівнювання. Встановлено основні тенденції управлінсько-адміністративного апарату різних за розміром об’єднаних громад. Визначено, що рівень видатків на одного учня в об’єднаних територіальних громадах обернено пропорційний величині громади, відтак у малих громадах значно більші видатки на учнів, ніж у великих. Встановлено, що зі збільшенням чисельності жителів громади зростають її економічний потенціал, фінансова незалежність, а також можливості надання якісних послуг населенню, попри те, зі збільшенням громад управління та послуги стають більш віддаленими від жителів, знижуються можливості у членів громад впливати на прийняття рішень щодо їх розвитку, також у громадах з чисельністю населення понад 15 тис. осіб не прослідковується ефект приросту рівня фінансової незалежності, а витрати в освітній сфері починають зростати. Запропоновано матрицю визначення оптимальних параметрів, згідно з якими мають формуватися об’єднані територіальні громади. Визначено, що громади з чисельністю мешканців 10-15 тис. осіб, у яких не перевищуватимуться параметри допустимої транспортної доступності до адміністративного центру, можна вважати близькими до оптимальних при формуванні ОТГ. Зазначено основні кроки, які держава має здійснити для ефективної реалізації реформи бюджетної децентралізації. Доведено, що формування об’єднаних територіальних громад з визначеними у статті оптимальними параметрами сприятиме ефективному її розвитку та наданню якісних публічних послуг населенню громади. 
спроможні територіальні громади, реформа адміністративно-територіального устрою, фінансова незалежність, видатки місцевих бюджетів, економічна спроможність 

2015Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 336.14
Пелехатий А. О. Громадський контроль виконання місцевих бюджетів: сучасні умови та перспективи реалізації / А. О. Пелехатий, О. В. Лук’янська // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2015. – Вип. 3(113). – С. 55-58.

Літер.: 5


У статті досліджуються питання громадського контролю за виконанням місцевих бюджетів. Визначені основні суб’єкти та об’єкти громадського контролю. Запропоновано основні засоби за допомогою яких громадськість зможе контролювати виконання місцевих бюджетів. Розглянуто доступ громадськості до інформації про місцеві бюджети у містах обласного значення Львівської області. Запропоновано схему спільного ведення бюджетного процесу органами місцевого самоврядування і громадськістю. 
громадський контроль, місцеві бюджети, громадське суспільство, фінансові ресурси Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.6:336.22
Коломієць І. Ф. Напрямки удосконалення адміністрування податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки / І. Ф. Коломієць, А. О. Пелехатий // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2015. – Вип. 1(111). – С. 103-105.

Літер.: 1


У статті визначено основні переваги справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для органів місцевого самоврядування та платників податку. Проаналізовано проблеми сучасної системи оподаткування нерухомості. Визначено основні недоліки справляння платежу до місцевих бюджетів згідно останніх змін до Податкового кодексу України від 28.12.2014 р. Надано пропозиції щодо удосконалення бюджетного законодавства в частині оподаткування майна. Запропоновано доцільність встановлення єдиної податкової ставки із одночасною відміною любого роду податкових пільг при сплаті податку на нерухомість. 
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, місцеві бюджети, територіальні громади, фінансова спроможність, бюджетне та податкове законодавство 


Веб-майстер П. Попадюк