Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ


Жук Петро ВолодимировичЖук Петро Володимирович
Жук Петр Владимирович
Zhuk Petro Volodymyrovych

Ступінь, звання:

кандидат економічних наук, старший науковий співробітник

Посада:

провідний науковий співробітник

Місце роботи:

ІРД НАНУ, відділ регіональної екологічної політики та природокористування, к. 301

Контакти:

pzhuk@ukr.net, (032)270-7037

Сторінки:

Народився

29.12.1954 в с. Шпанів Рівненського р-ну Рівненської області.

Освіта:

Львівський державний університет імені Івана Франка (1975-1980, спеціальність – географія).

Здобутки:

кандидат економічних наук (1985, спеціальність 08.00.04 – економіка районів СРСР, розміщення продуктивних сил СРСР, установа: Львівське відділення Інституту економіки АН УРСР, тема: «Економічна оцінка природного рекреаційного потенціалу Карпатського регіону УРСР»), старший науковий співробітник (2011, спеціальність 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка, установа: Інститут регіональних досліджень НАН України).

Трудова діяльність:

токар (1972-73);
служба в армії (1973-75);
учитель (1980-81);
інженер, молодший науковий співробітник, науковий співробітник, старший науковий співробітник Львівського відділення Інституту економіки АН УРСР (1981-90);
начальник відділу, ГоловПЕУ Львівського облвиконкому (1990-93);
начальник відділу, заступник директора, голова правління Комерційного банку «Золотий Лев» (1993-94);
начальник відділу, перший заступник директора Львівської обласної дирекції АППБ «Аваль» (1994-2000);
директор з економіки ДАЕК «Західенерго» (2000), заступник директора ЛОД АППБ «Аваль» (2000-2006);
керуючий філії «Райффайзен Банк Україна» (2006);
заступник директора ЛОД «Райффайзен Банк Аваль» (2006-2009);
старший науковий співробітник (2006), провідний науковий співробітник (2015) відділу регіональної екологічної політики та природокористування (до 01.04.2014 відділу регіональної екологічної політики) ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» (до 2014 р. — Інституту регіональних досліджень НАН України, до 1994 р. — Львівського відділення Інституту економіки АН України).

Наукові інтереси:

економіка природокористування й охорони довкілля;
сталий розвиток гірських територій;
адміністративно-територіальний устрій.

Досягнення:

Лауреат ВДНГ УРСР (1985), лауреат обласної премії відомим ученим і фахівцям (2014), нагороджений відзнакою НАН України «За професійні здобутки» (2014).

Життєве кредо:

шлях до успішності – це самовідданість у праці й відповідальність.Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 338.45
Жук П. В. Реструктуризація вугільної промисловості Західного регіону України у контексті світового досвіду / П. В. Жук, І. С. Почтарук // Регіональна економіка. – 2015. – №1(75). – С. 167-175.

Літер.: 7


Розглянуто питання ролі вугільної промисловості у соціально-економічному розвитку країн і регіонів, сучасні тенденції у розвитку галузі. Акцентовано увагу на необхідності реструктуризації вугільної промисловості України та її Західного регіону. Проведено аналіз шляхів реструктуризації вугільної галузі у країнах Європи, оцінено європейський досвід реструктуризації галузі та можливості його використання в Україні. На цій основі запропоновано напрями та механізми реструктуризації вугільної промисловості Західного регіону України. Зокрема, об’єднання усіх вугільних виробництв регіону в одній державній компанії ДВАТ «Західвугілля» із закриттям при цьому нерентабельних шахт, шахт з особливо складними умовами вуглевидобування та шахт з вичерпаними запасами вугільної сировини; формування вертикально інтегрованої паливно-енергетичної компанії у формі державного підприємства «Західенерговугілля»; будівництва в регіоні нових шахт для збереження вуглевидобутку та створення робочих місць для шахтарів; запровадження у районах припинення вуглевидобутку спеціального режиму інвестиційної діяльності; формування спеціальної державної політики соціального захисту вивільнених працівників вугільних підприємств. 
вугільна промисловість, реструктуризація, світовий досвід, Західний регіон України УДК 332.142.6:339.972
Кравців В. С. Транскордонна екологічна безпека: суть поняття та шляхи досягнення / В. С. Кравців, П. В. Жук // Львівська суспільно-географічна школа: історія, теорія, українознавчі студії : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (м. Львів, 19-20 листопада 2015 р.) / [відп. ред. : О. І. Шаблій] ; Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – 484 с. – С. 59-63.
Джерел: 10 

The issues of cross-border ecological security are outlined. The notion of regional cross-border ecological security is explained as the absence from the side of neighboring country’s territory of the threats of ecological nature for the health of population and the activity of territorial communities of the region adjacent to the border that is stipulated, among other, by the results of interstate and interregional cooperation in overcoming of the abovementioned threats. The authors propose the structural scheme of regional ecological security factors as approaching directed threats related to cross-border movement of the polluters of air and surface and ground waters, cross-border disruption of natural ecosystems and exhaustion of natural resources, lose of biological variety of cross-border character and cross-border natural phenomena on one hand and the relevant preventive and liquidation measures on the other hand. Special attention is paid to the peculiarities of cross-border factor influence on the achievement of ecological security in bordering regions and its both obliging and assisting role in overcoming of ecosecure condition asymmetry. On the example of Lviv region and Podkarpackie voivodship the asymmetry of ecological condition within the relevant Ukrainian-Polish cross-border region is shown. The conclusion is made that the issues of decreasing the anthropogenic pressure on the environment and of achievement of the ecological security level corresponding to the neighbors’’ parameters are more than urgent for Ukrainian regions adjacent to the EU countries. Implementation of such tasks requires the complex solution in the single cross-border system of ecologic security. Its structure should encompass three basic blocks: legislative-targeted block, maintaining the assessment of ecological threats level; block on development and implementation of decisions over maintenance of ecological security, preventing its deterioration and liquidation of sources and consequences of ecological hazard; block on ecological security monitoring and decisions implementation results control. The blocks in their turn are differentiated into the elements that are related to each other. Cross-border specific requires the coherent functioning of the single system elements that act in terms of states demarcation. In particular, Ukraine’s Western cross-border regions have the possibilities to use the institute of Euroregions “Carpathian” and “Bug” to achieve the targets of ecological security, i.e. through forming of targeted cross-border ecological and natural-resources clusters. The excess to European Neighborhood Instrument (ENI) and its cross-border cooperation programs for 2014-2020 opens significant possibilities for the Western cross-border regions of Ukraine. But qualitatively other requirements and possibilities over ecological security in Ukraine and its cross-border regions will be available due to the full-scale enforcement of the relevant provisions of the Association Agreement between Ukraine and EU. 
екологічна безпека, транскордонний регіон, екологічні загрози, асиметрія екологічного стану, система екологічної безпеки 

2014Стале природокористування як фактор соціально-економічного піднесення гірських територій України / В. С. Кравців, П. В. Жук, О. І. Гулич, І. А. Колодійчук, В. О. Полюга, Ю. І. Башинська, О. Р. Бегень, В. В. Гаврилюк, О. В. Григоренко, І. С. Почтарук // Соціально-економічний потенціал сталого розвитку України та її регіонів : національна доповідь / ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України» ; редкол. : Е. М. Лібанова, М. А. Хвесик. – К., 2014. – 776 с. – С. 646-727. 

Досліджуються сучасний стан, тенденції і проблеми відтворення соціально-економічного потенціалу сталого розвитку України та її регіонів. Запропоновано методологію формування системи індикаторів ефективності розвитку регіональних соціально-економічних систем та здійснено системно-комплексну оцінку соціально-економічного потенціалу сталого розвитку України. Значну увагу приділено концептуальним і науково-методичним підходам до оцінки соціального потенціалу держави та її регіонів, перспекти-вам модернізації соціальної інфраструктури та формуванню і використанню територіальних міграційних систем. Сформульовано базові імператив та стратегічні напрями раціоналізації всіх сфер ресурсокористування на основі оцінки енергетичної самодостатності розвитку національного господарства, вдосконалення систем управління земельними ресурсами як основної детермінанти ефективного використання територіального базису сталого розвитку регіональних господарських комплексів, формування моделі імплементації рентних відносин у структуру управління водним господарством й систему інвестиційного забезпечення сфери водокористування, пріоритетів трансформації системи управління лісовим господарством. Розкриваються методологічні та методичні засади капіталізації природно-ресурсної складової соціально-економічного потенціалу сталого розвитку й передумови інституціонального розвитку сфери поводження з відходами та вторинного ресурсокористування в умовах посилення євроінтеграційного вектора розвитку України. Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.146.2
Жук П. В. Методологічні основи та практичні завдання сталого розвитку гірських територій України / П. В. Жук // Регіональна економіка. – 2014. – №3(73). – С. 66-75.

Літер.: 15


Розглянуто теоретико-методичні та практичні питання щодо завдань сталого розвитку гірських територій в Україні. Вказано на специфіку гірських територій, що зумовлює необхідність розробки та реалізації особливої політики їх розвитку. Коротко висвітлено досвід реалізації гірської політики в зарубіжних країнах. На основі глобальної концепції сталого розвитку та сучасних підходів до її реалізації у гірських регіонах Європи обґрунтовано роль природокористування у досягненні цілей сталого розвитку гірських територій, визначено основні принципи сталого природокористування: господарської необхідності використання природних ресурсів; збереження традицій природокористування; надання переваг місцевому населенню у використанні природних ресурсів; збереження та відтворення природного багатства; екологічності природокористування; неперевищення меж допустимої еколого-економічної компромісності наслідків природокористування. Запропоновано механізми стимулювання господарського розвитку гірських територій України та подолання їх соціально-економічної депресивності. 
сталий розвиток, гірські території, природокористування, Карпатський регіон, соціально-економічна депресивність, режим інвестиційної діяльності Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 330.15: 334.02:330.34(477.8)
Жук П. В. Оцінка використання природних ресурсів Карпатського регіону України на принципах сталого розвитку / П. В. Жук // Регіональна економіка. – 2014. – №1(71). – С. 52-65.

Літер.: 4


На основі запропонованих автором методичних підходів до оцінювання сталого природокористування на гірських територіях проведено оцінку використання мінерально-сировинних і водних ресурсів Карпатського регіону України на принципах сталого розвитку. Наведено результати оцінки та визначено низку проблемних питань, які слід розв’язати для підвищення соціально-економічного ефекту використання природних ресурсів, вирішення завдань їх охорони та відтворення. 
сталий розвиток, Карпатський регіон, природні ресурси, оцінка, проблеми природокористування Кравців В. С. Визначення принципів та показників оцінювання сталого використання природних ресурсів гірського Карпатського регіону / В. С. Кравців, П. В. Жук // Problemy wspolczesnej Europy – ujecie interdyscyplinarne / Red.: R. Fedan, B. Petrecka, S. Dyrda-Macialek ; Panstwowa Wyzsza Szkola Technicno-Economiczna im. ks. Bronislawa Markiewicza w Jaroslawiu. – Jaroslaw, 2014. – P. 135-143.

2013Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 330.15:332.146
Жук П. В. Природно-ресурсний потенціал та природний капітал у парадигмі сталого розвитку Карпатського регіону / П. В. Жук // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2013. – Вип. 5(103). Основний капітал регіону та ефективність його використання. – С. 48-57.

Літер.: 12


На основі аналізу понять природно-ресурсного потенціалу та природного капіталу розкривається роль природних ресурсів у досягненні цілей сталого розвитку. Наводяться дані щодо економічної оцінки використовуваного й перспективного для освоєння природно-ресурсного потенціалу Карпатського регіону України. Наголошується на значних резервах економічного зростання, які забезпечують природні ресурси регіону, та необхідності стимулювання інвестицій у природо¬експлуатуючі види економічної діяльності на його території. 
природно-ресурсний потенціал, природний капітал, Карпатський регіон, сталий розвиток, інвестиційна діяльність Zhuk P. Instruments of activation of mountain territories economic development in terms of Ukraine [Інструменти активізації економічного розвитку гірських територій з точки зору України] / P. Zhuk, O. Demedyuk // Determinants and sources of development of enterprises in the region / Uniwersytet Rzeszowski. – Rzeszow, 2013. – P. 89-97.Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 330.15 : 334.02
Жук П. В. Особливості методичних підходів до оцінки використання природних ресурсів гірського регіону на засадах сталого розвитку / П. В. Жук // Регіональна економіка. – 2013. – №2(68). – С. 62-71.

Літер.: 10


Розглянуто питання специфіки оцінювання сталого розвитку сфери господарського використання природних ресурсів гірських територій. Запропоновано систему принципів та критеріїв сталого використання природних ресурсів Українських Карпат й відповідних їм оціночних показників та індикаторів. Визначено методичні підходи до встановлення індексів сталого використання природних ресурсів гірського Карпатського регіону. 
сталий розвиток, гірський регіон, природні ресурси, показники, індикатори, методи оцінки 

2012Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ Жук П. В. Проблеми розвитку гірського Карпатського регіону у фокусі уваги науковців і практиків / П. В. Жук // Регіональна економіка. – 2012. – №4(66). – С. 204-206.


Веб-майстер П. Попадюк