Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ






Жук Петро Володимирович



Жук Петро Володимирович
Жук Петр Владимирович
Zhuk Petro Volodymyrovych

Ступінь, звання:

кандидат економічних наук, старший науковий співробітник

Посада:

провідний науковий співробітник

Місце роботи:

ІРД НАНУ, відділ регіональної екологічної політики та природокористування, к. 301

Контакти:

pzhuk@ukr.net, (032)270-7037

Сторінки:

Народився

29.12.1954 в с. Шпанів Рівненського р-ну Рівненської області.

Освіта:

Львівський державний університет імені Івана Франка (1975-1980, спеціальність – географія).

Здобутки:

кандидат економічних наук (1985, спеціальність 08.00.04 – економіка районів СРСР, розміщення продуктивних сил СРСР, установа: Львівське відділення Інституту економіки АН УРСР, тема: «Економічна оцінка природного рекреаційного потенціалу Карпатського регіону УРСР»), старший науковий співробітник (2011, спеціальність 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка, установа: Інститут регіональних досліджень НАН України).

Трудова діяльність:

токар (1972-73);
служба в армії (1973-75);
учитель (1980-81);
інженер, молодший науковий співробітник, науковий співробітник, старший науковий співробітник Львівського відділення Інституту економіки АН УРСР (1981-90);
начальник відділу, ГоловПЕУ Львівського облвиконкому (1990-93);
начальник відділу, заступник директора, голова правління Комерційного банку «Золотий Лев» (1993-94);
начальник відділу, перший заступник директора Львівської обласної дирекції АППБ «Аваль» (1994-2000);
директор з економіки ДАЕК «Західенерго» (2000), заступник директора ЛОД АППБ «Аваль» (2000-2006);
керуючий філії «Райффайзен Банк Україна» (2006);
заступник директора ЛОД «Райффайзен Банк Аваль» (2006-2009);
старший науковий співробітник (2006), провідний науковий співробітник (2015) відділу регіональної екологічної політики та природокористування (до 01.04.2014 відділу регіональної екологічної політики) ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» (до 2014 р. — Інституту регіональних досліджень НАН України, до 1994 р. — Львівського відділення Інституту економіки АН України).

Наукові інтереси:

економіка природокористування й охорони довкілля;
сталий розвиток гірських територій;
адміністративно-територіальний устрій.

Досягнення:

Лауреат ВДНГ УРСР (1985), лауреат обласної премії відомим ученим і фахівцям (2014), нагороджений відзнакою НАН України «За професійні здобутки» (2014).

Життєве кредо:

шлях до успішності – це самовідданість у праці й відповідальність.

2017



Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.145:332.146.2(23); JEL C81, O11
Жук П. В. Європейські макрорегіональні інструменти розвитку – для гірських територій / П. В. Жук, Ю. І. Башинська // Регіональна економіка. – 2017. – №3(85). – С. 48-54.

Літер.: 11


Розглянуто питання використання макрорегіональних інструментів розвитку гірських територій – європейських гірських конвенцій і макрорегіональних стратегій. Охарактеризовано принципи й завдання чинних Альпійської та Карпатської конвенцій. Вказано на необхідність їх доповнення інструментами стратегічного й програмного характеру. На прикладі чинної з 2015 р. Макрорегіональної стратегії ЄС для Альпійського регіону досліджено мету, цілі та завдання нових європейських інструментів системного розвитку гірських макрорегіонів. Розкрито зміст ініціатив про розроблення макрорегіональної стратегії для Карпатського регіону. Наведено дані щодо передбачених у проекті такої стратегії напрямів й пріоритетних сфер спільної діяльності країн та регіонів – її гіпотетичних учасників. 
гірські території, макрорегіон, інструменти розвитку, макрорегіональні стратегії, Карпатська стратегія 



Репозитарій ІРД НАНУ УДК 330.322:338.24:352; JEL O16, R53
Жук П. В. Інвестиційний потенціал територіальних громад: суть поняття та питання управління / П. В. Жук, З. О. Сірик // Регіональна економіка. – 2017. – №2(84). – С. 16-22.

Літер.: 15


Здійснено аналіз наукових підходів до трактування дефініції «інвестиційний потенціал». Запропоновано визначення поняття «інвестиційний потенціал територіальної громади», звернуто увагу на його специфічні риси. Досліджено структуру інвестиційного потенціалу територіальної громади та виділено його основні чинники. Вказано на проблеми формування та використання інвестиційного потенціалу територіальних громад. Розроблено схему механізму управління інвестиційним потенціалом на рівні територіальної громади. 
інвестиційний потенціал, територіальна громада, органи місцевого самоврядування, управлінський вплив, механізм управління 

2016



Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.024:332.142.4:334.752:[338.45:620.9], JEL Q29, L94
Башинська Ю. І. Перспективні шляхи розвитку публічно-приватного партнерства у сфері відновлюваної енергетики регіону / Ю. І. Башинська, П. В. Жук // Регіональна економіка. – 2016. – №3(81). – С. 63-68.

Літер.: 7


Розглянуто питання розвитку публічно-приватного партнерства у сфері відновлюваної енергетики регіону. Наведено результати економічної оцінки природного потенціалу відновлюваної енергетики областей Західного регіону України. Зроблено висновок про низькі показники його освоєння та необхідність використання дієвих організаційно-економічних механізмів забезпечення розвитку відновлюваної енергетики в регіоні. У цьому контексті запропоновано формування Західноукраїнського кластера відновлюваної енергетики, запровадження зелених державних закупівель, організацію розробки готових проектів зі спорудження об’єктів відновлюваної енергетики та аукціонної торгівлі ними. 
відновлювані джерела енергії, відновлювана енергетика, регіон, публічно-приватне партнерство 

2015



Жук П. В. Регіональна екологічна політика / П. В. Жук, І. А. Колодійчук // Територіальний розвиток та регіональна політика в Україні (наукова доповідь) / ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» ; наук. редактор В. С. Кравців. – Львів, 2015. – С. 120-126.



Жук П. В. Концептуально-інституційні засади удосконалення адміністративно-територіального устрою України / П. В. Жук // Територіальний розвиток та регіональна політика в Україні (наукова доповідь) / ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» ; наук. редактор В. С. Кравців. – Львів, 2015. – С. 190-204.



Кравців В. С. Транскордонна екологічна безпека: суть поняття та шляхи досягнення / В. С. Кравців, П. В. Жук // Львівська суспільно-географічна школа: історія, теорія, українознавчі студії : матеріали Всеукраїнської наукової конференції з участю закордонних учених (м. Львів, 19-20 листопада 2015 р.) / [відп. ред. О. І. Шаблій] ; Львівський національний ун-т імені Івана Франка. – Львів, 2015. – 483 с. – С. ???-???.



Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.14:352/354-1
Жук П. В. Актуальні завдання та шляхи реформування адміністративно-територіального устрою в Україні / П. В. Жук // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2015. – Вип. 1(111). – С. 20-25.

Літер.: 14


Розглянуто методологічні та практичні питання реформування системи адміністративно-територіального устрою в Україні. Запропоновано визначення основних понять, мети та завдань реформи. Проведено аналіз існуючих підходів до встановлення ієрархії адміністративно-територіальних одиниць, критеріїв їх виділення, шляхів формування. Запропоновано трьохрівневу модель адміністративно-територіального устрою. Наголошено на важливості реформування насамперед базового рівня адміністративно-територіального устрою шляхом нарощування фінансово-економічного й соціально-демографічного потенціалу територіальних громад як одиниць АТУ базового рівня, підвищення їх функціональних можливостей, розвитку місцевого самоврядування. Визначено завдання, які слід вирішити задля успішного проведення адміністративно-територіальної реформи в Україні. 
адміністративно-територіальний устрій, реформа, адміністративно-територіальні одиниці, місцеве самоврядування, державне управління 



Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.142.6:339.972
Кравців В. С. Концептуальні засади формування механізму регулювання екологічної безпеки у транскордонному регіоні / В. С. Кравців, П. В. Жук // Регіональна економіка. – 2015. – №4(78). – С. 66-72.

Літер.: 11


Розглянуто питання щодо поняття транскордонної екологічної безпеки. Запропоновано структурну схему чинників екологічної безпеки регіону. Звертається увага на особливості впливу транскордонного фактора на досягнення екологічної безпеки у прикордонних регіонах. Зроблено висновок, що для регіонів України, прилеглих до країн ЄС, завдання зі зменшення антропогенного тиску на навколишнє природне середовище й досягнення рівня екологічної безпеки, який би відповідав показникам сусідів, є більш ніж актуальним. Запропоновано функціонально-структурну схему механізму регулювання транскордонної екологічної безпеки. 
екологічна безпека, транскордонний регіон, екологічні загрози, асиметрія екологічного стану, механізм регулювання транскордонної екологічної безпеки 



Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.14:352/354-1
Жук П. В. Методичні підходи до моделювання територіальних громад базового рівня у процесі адміністративно-територіальної реформи в Україні / П. В. Жук // Регіональна економіка. – 2015. – №2(76). – С. 5-13.

Літер.: 12


Розглянуто питання щодо підготовки до проведення адміністративно – територіальної реформи в Україні та її нормативно-правового забезпечення. Враховуючи необхідність реформування наявної системи адміністративно-територіальних одиниць, запропоновано методичні підходи до моделювання територіальних громад як дієздатніших адміністративно-територіальних одиниць базового рівня з вищим потенціалом реалізації завдань місцевого самоврядування. Шляхом до їх формування обрано об’єднання наявних малоспроможних сільських, селищних і міських рад у більш потужні територіальні громади. При цьому вказано на важливі чинники та критерії, які слід врахувати при моделюванні територіальних громад, визначено послідовність дій при їх моделюванні. 
адміністративно-територіальна реформа, адміністративно-територіальні одиниці, територіальні громади, моделювання 


Веб-майстер П. Попадюк