Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ


Жук Петро ВолодимировичЖук Петро Володимирович
Жук Петр Владимирович
Zhuk Petro Volodymyrovych

Ступінь, звання:

кандидат економічних наук, старший науковий співробітник

Посада:

провідний науковий співробітник

Місце роботи:

ІРД НАНУ, відділ регіональної екологічної політики та природокористування, к. 301

Контакти:

pzhuk@ukr.net, (032)270-7037

Сторінки:

Народився

29.12.1954 в с. Шпанів Рівненського р-ну Рівненської області.

Освіта:

Львівський державний університет імені Івана Франка (1975-1980, спеціальність – географія).

Здобутки:

кандидат економічних наук (1985, спеціальність 08.00.04 – економіка районів СРСР, розміщення продуктивних сил СРСР, установа: Львівське відділення Інституту економіки АН УРСР, тема: «Економічна оцінка природного рекреаційного потенціалу Карпатського регіону УРСР»), старший науковий співробітник (2011, спеціальність 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка, установа: Інститут регіональних досліджень НАН України).

Трудова діяльність:

токар (1972-73);
служба в армії (1973-75);
учитель (1980-81);
інженер, молодший науковий співробітник, науковий співробітник, старший науковий співробітник Львівського відділення Інституту економіки АН УРСР (1981-90);
начальник відділу, ГоловПЕУ Львівського облвиконкому (1990-93);
начальник відділу, заступник директора, голова правління Комерційного банку «Золотий Лев» (1993-94);
начальник відділу, перший заступник директора Львівської обласної дирекції АППБ «Аваль» (1994-2000);
директор з економіки ДАЕК «Західенерго» (2000), заступник директора ЛОД АППБ «Аваль» (2000-2006);
керуючий філії «Райффайзен Банк Україна» (2006);
заступник директора ЛОД «Райффайзен Банк Аваль» (2006-2009);
старший науковий співробітник (2006), провідний науковий співробітник (2015) відділу регіональної екологічної політики та природокористування (до 01.04.2014 відділу регіональної екологічної політики) ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» (до 2014 р. — Інституту регіональних досліджень НАН України, до 1994 р. — Львівського відділення Інституту економіки АН України).

Наукові інтереси:

економіка природокористування й охорони довкілля;
сталий розвиток гірських територій;
адміністративно-територіальний устрій.

Досягнення:

Лауреат ВДНГ УРСР (1985), лауреат обласної премії відомим ученим і фахівцям (2014), нагороджений відзнакою НАН України «За професійні здобутки» (2014).

Життєве кредо:

шлях до успішності – це самовідданість у праці й відповідальність.Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.122:330.322.(23)(477)
Жук П. В. Території пріоритетного розвитку як форма активізації інвестиційної діяльності в гірських зонах України / П. В. Жук // Регіональна економіка. – 2012. – №3(65). – С. 75-85.

Літер.: 6


Проведено аналіз рівня економічного розвитку гірських районів України, зроблено висновки щодо необхідності вжиття заходів з їх державної підтримки та створення робочих місць для місцевого населення. Обґрунтовано потребу та шляхи запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності у гірських зонах з наданням їм статусу територій пріоритетного розвитку. 
гірські зони, економічний розвиток, інвестиційна діяльність, території пріоритетного розвитку 

2011Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.142.6:351.863
Жук П. В. Регіональні природно-техногенні загрози в системі національної безпеки / П. В. Жук, Ю. І. Соха // Регіональна економіка. – 2011. – №4(62). – С. 210-216.

Літер.: 8


Розглянуто питання щодо місця природно-техногенних загроз у системі національної безпеки. Охарактеризовано рівень та особливості природно-техногенних загроз в Україні. Звернуто увагу на регіональні відмінності у структурі та рівні природно-техногенних загроз. Зроблено висновок щодо недостатньої ефективності протидії загрозам такого характеру в Україні та запропоновано низку першочергових завдань, вирішення яких підвищить природно-техногенну безпеку держави. 
природно-техногенні загрози, національна безпека, надзвичайні ситуації, регіон 

2010Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ Кравців В. С. Концептуальні засади реформування адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування в Україні / В. С. Кравців, П. В. Жук // Регіональна економіка. – 2010. – №4(58). – С. 7-16. 

На основі аналізу чинної системи адміністративно-територіального устрою та організації місцевого самоврядування в Україні обґрунтовується необхідність її реформування. Пропонується авторське бачення перспективної моделі адміністративно-територіального устрою, наведено орієнтовну схему розподілу функцій і повноважень між органами місцевого самоврядування різних рівнів, показано алгоритм здійснення адміністративно-територіальної реформи. 
адміністративно-територіальний устрій, адміністративно-територіальна одиниця, місцеве самоврядування, територіальна громада, адміністративно-територіальна реформа Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ Жук П. В. Шляхи вдосконалення економічного регулювання водокористування в Україні / П. В. Жук // Регіональна економіка. – 2010. – №3(57). – С. 139-147. 

Вказується на зростаючу роль економічних важелів регулювання природокористування у світовій практиці. На основі аналізу еколого-економічних, правових, організаційних, фінансово-бюджетних та інших проблем у сфері водокористування в Україні та підходів до їх вирішення запропоновано шляхи та заходи з вдосконалення регулювання відносин водокористування з використанням інструментів нормативного, адміністративного, фінансово-економічного регулювання, стимулювання раціонального водокористування, вдосконалення відносин власності, забезпечення регіональних інтересів при використанні водних ресурсів. Вказано на очікувані результати застосування пропонованих заходів звдосконалення водокористування. 
природокористування, сфера водокористування, еколого-економічні проблеми, економічне регулювання Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ Жук П. В. Питання зближення інструментів еколого-економічного регулювання в контексті Карпатської конвенції / П. В. Жук // Регіональна економіка. – 2010. – №1(55). – С. 86-93. 

Розглядаються підходи до реалізації принципу «забруднювач платить» у країнах, що є сторонами Карпатської конвенції (ратифікована Україною у 2004 р.). Порівнюються механізми реалізації даного принципу охорони навколишнього природного середовища в Україні, інших країнах – учасниках Карпатської конвенції та країнах Європейського Союзу. Аналізуються розміри екологічних зборів, що застосовуються в Україні, у співставленні з розмірами екологічних податків та зборів у інших країнах. Прогнозуються тенденції подальшого розвитку екологічного оподаткування та пропонуються напрямки його вдосконалення в Україні з урахуванням світових тенденцій та практики Європейського Союзу. 
Карпатська конвенція, охорона навколишнього природного середовища, екологічні збори, екологічні податки 


Веб-майстер П. Попадюк