Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ
Відділ регіональної фінансової політики

Історія відділу

Відділ, котрий сьогодні має назву регіональної фінансової політики, створений у листопаді 1994 року. Впродовж існування підрозділу тематика його досліджень модернізувалась та спрямовувалась на вирішення найактуальніших для української економіки проблем розвитку підприємництва та становлення фінансово-кредитних відносин на мезорівні. Першим керівником, що очолював відділ шістнадцять років, була талановитий науковець – д.е.н., проф. Козоріз М.А. Саме під її керівництвом колектив відділу розробляв низку новаторських та перспективних в умовах активної розбудови ринкової системи господарювання в державі наукових тем, пов’язаних із розробкою концептуальних основ побудови економічної стратегії підприємств в умовах переходу до ринкових відносин; визначенням проблем розвитку підприємництва в Україні та розробкою механізмів підвищення ефективності його функціонування на рівні держави, регіонів і підприємницьких організацій. Значна увага при цьому приділялась питанням побудови раціональних фінансових відносин «держава – підприємницький сектор», а також розробленню механізмів управління ефективністю інноваційної діяльності в регіоні.

Починаючи із 2006 року увага науковців відділу під впливом нових викликів часу концентрується на вивченні фінансових проблем забезпечення соціально-економічного розвитку регіонів. Впродовж 2006–2009 рр. основні напрямки діяльності відділу пов’язані з необхідністю дослідження теоретичних та методичних підходів до визначення капіталізації підприємств та регіональних активів. Основними напрацюваннями цього часу стали розроблені під науковим керівництвом д.е.н., проф. Козоріз М.А. методологічні основи оцінки рівня капіталізації суб’єктів господарювання (2008 р.), концептуальні основи оцінки рівня капіталізації активів регіону (2009 р.), методичні рекомендації щодо оцінювання рівня капіталізації суб’єктів господарювання (2008 р.) та інші. Наступні дослідження науковців спрямовувались на пошук механізмів підвищення ефективності фінансового потенціалу регіону. До найвагоміших здобутків цих досліджень відділу слід віднести монографії: «Фінансовий потенціал регіону: механізми формування та використання» (2012 р.), «Фінанси регіону: теорія, проблеми, практика» (2010 р.); наукову доповідь «Концептуальні засади формування і оцінки фінансового потенціалу регіону» (2011 р.). У цей період відділом активно розроблялась конкурсна відомча тематика. Так, працівники відділу були залучені до розробки міждисциплінарного проекту «Інтелектуальна автоматизована інформаційно-аналітична система супроводження бюджетного процесу на базі вітчизняної супер ЕОМ», який виконувався протягом 2010-2011 рр. За результатами цього проекту створено інформаційно-аналітичну систему супроводження бюджетного процесу на регіональному рівні для всіх областей України.

Починаючи з 2012 року увага дослідників під керівництвом нового завідувача відділу д.е.н., проф. Сторонянської І.З. локалізувалась на такому вагомому напрямі наукових досліджень як вдосконалення фінансових механізмів формування конвергентної моделі регіонального розвитку. Серед напрацювань відділу, що стосуються цієї тематики, слід відзначити монографії «Регіональний розвиток України: проблеми інтеграції та конвергенції» (2012 р.), «Карпатський регіон: актуальні проблеми та перспективи розвитку. – Том 6. Фінансовий потенціал» (2013 р.), науково-аналітичну доповідь «Управління фінансовими ресурсами місцевих бюджетів Львівщини: проблеми та напрями підвищення ефективності» (2013р.) та інші.

Працівники відділу беруть участь у науково-організаційній роботі з інтеграції зусиль наукових установ, вищих навчальних закладів та органів управління регіону. Одним з прикладів такої співпраці є розробка проекту „Громадський моніторинг формування, виконання та звітування місцевих бюджетів Львівської області”, що реалізовувався за фінансової підтримки міжнародного фонду „Відродження”. У 2013 р. працівниками відділу виконано науково-аналітичну роботу «Моніторинг стану виконання місцевих бюджетів Львівської області» (за замовленням Департаменту фінансів Львівської ОДА), в рамках якого було розроблено концептуальні підходи до управління фінансовими ресурсами місцевих бюджетів.

Від моменту виникнення і до сьогоднішніх днів відділ росте, розвивається, постійно розширює і поглиблює коло наукових інтересів. Сьогодні під керівництвом д.е.н., проф. І.З. Сторонянської у відділі працюють такі провідні вчені як доктори наук Козоріз М.А., Давимука С.А., кандидати наук – Возняк Г.В., Беновська Л.Я., Музика І.С., Гринчишин І.М. У розробці бюджетної та госпдоговірної тематики активно беруть участь молоді вчені к.е.н. Пелехатий А.О., Ключник Л.В., Ключак Т.С. За період 2006-2013 р. у творчому доробку відділу понад 530 публікацій, з яких 16 монографій.

Перспективним напрямком діяльності відділу в умовах реалізації реформи місцевого самоврядування стало розроблення фінансового забезпечення розвитку територіальних громад та вироблення концепції забезпечення їх фінансової спроможності.

 

Відділ у 2014 р.

 

Відділ у 2012 р.

 

У відділі працювали:

Волинець Уляна Андріївна, к.е.н.

старший науковий співробітник доктор економічних наук, старший дослідник Гринчишин (Динь) Ірина Миколаївна

Денис Оксана Борисівна, кандидат економічних наук, доцент

Долішня Богдана Олексіївна

Жовтанецький Всеволод Іванович, кандидат економічних наук, старший науковий співробітник

Козоріз Марія Андріївна, доктор економічних наук, професор

Коломієць Ігор Федорович, доктор економічних наук, професор

Кудрявцева Валентина Геннадіївна

Люткевич Ольга Михайлівна, кандидат економічних наук

Музика Ірина Станіславівна, к.е.н.

Пелехатий Андрій Олегович, к.е.н.

Пушак Ярослав Ярославович, доктор економічних наук, професор

Федорова Галина Павлівна, кандидат економічних наук

 


Веб-майстер П. Попадюк