Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва

В.о. завідувача відділу -
Залуцький Іван Романович,
кандидат економічних наук, доцент

телефон (032) 270-64-31.

 

Рік утворення – 1964.

Основні напрями наукових досліджень відділу:

  1. теоретико-методологічні основи розвитку місцевих громад;
  2. розробка наукових методів і методик аналізу соціально-економічного потенціалу місцевих громад, обгрунтування системи оцінки визначення ефективності їх розвитку;
  3. розробка стратегічних і політичних документів розвитку сільських територій;
  4. встановлення резервів багатофункціонального розвитку місцевих громад.

Назви тем:

  1. Соціально-економічний потенціал розвитку сільських територій Західного регіону України: шляхи нарощування та перспективи використання.
  2. Прогнозування розвитку сільських територій Карпатського регіону України.
  3. Методологія прогнозування розвитку промислового виробництва регіону
  4. Моделювання просторового розвитку територіально-виробничих систем.

 

Склад відділу:

старший науковий співробітник кандидат економічних наук, доцент Залуцький Іван Романович

провідний науковий співробітник + завідувач кафедри доктор економічних наук, доцент Борщевський Віктор Валентинович

старший науковий співробітник кандидат економічних наук, старший науковий співробітник Важинський Федір Анатолійович

старший науковий співробітник кандидат наук з державного управління, старший науковий співробітник Куліш Інна Михайлівна

старший науковий співробітник доктор економічних наук, доцент Чемерис Василь Антонович

науковий співробітник кандидат економічних наук Бас-Юрчишин (Бас) Мар'яна Андріївна

науковий співробітник кандидат економічних наук Казьмір Любомир Павлович

старший науковий співробітник кандидат соціологічних наук Максименко Анна Олександрівна

провідний інженер Горин Галина Володимирівна

 

Історія підрозділу

 

Основнi публікації:

l1


Борщевський В. В. Чому корупція перемагає українських реформаторів або як бізнес-мотивацію використати на благо всього суспільства / В. В. Борщевський // Вісник Агрофорум : електрон. інформ. бюлетень / Львівська обласна державна адміністрація, ГО «Львівська аграрна палата». – 2015. – №14. – С. 16-18.Борщевський В. В. Продовольчий ринок регіону в умовах євроінтеграції: ризики та перспективи розвитку / В. В. Борщевський, О. Р. Кондра // Вісник Агрофорум : електрон. інформ. бюлетень / Львівська обласна державна адміністрація, ГО «Львівська аграрна палата». – 2015. – №9. – С. 24.Bas M. Marketing in the health insurance market of Ukraine: nature and peculiarities [Маркетинг на ринку медичного страхування України: характер і особливості] / M. Bas // European Science Review [Европейское научное обозрение] / Association for Advanced Studies and Higher Education «East West». – Vienna, 2014. – №2. – P. 190-192.Файл Adobe Reader Борщевський В. В. Щодо інституційних чинників підвищення ефективності використання потенціалу розвитку прикордонних сільських територій західних регіонів України : аналітична записка / В. В. Борщевський, В. І. Волошин // Сайт Регіонального філіалу Національного інституту стратегічних досліджень у м. Львові. – 2015. – 14 травня. – 6 с. – Режим доступу: http://lv.niss.gov.ua/public/File/1/AZ%20Prykordon%2015.05.14.pdf
Джерел: - 

В аналітичній записці визначено основні проблеми розвитку інституційного середовища прикордонних сільських територій західних регіонів України. Головну увагу приділено інституційно-правовим, інституційно-організаційним та інституційно-психологічним аспектам цього питання. Обґрунтовано пропозиції для органів державної влади та місцевого самоврядування, спрямовані на удосконалення інституційного середовища як засіб підвищення ефективності використання потенціалу розвитку прикордонних сільських територій західних регіонів України. Файл Adobe Reader Борщевський В. В. Щодо удосконалення інфраструктури аграрного ринку західних регіонів України в умовах дії Угоди про Асоціацію з ЄС : аналітична записка / В. В. Борщевський, В. І. Волошин, В. А. Чемерис // Сайт Регіонального філіалу Національного інституту стратегічних досліджень у м. Львові. – 2015. – 9 с. – Режим доступу: http://lv.niss.gov.ua/public/File/1/01.07._Borshchevskyi_Voloshyn_AZ.pdf
Джерел: - 

У записці окреслено основні проблеми функціонування та розвитку інфраструктури аграрного ринку західних регіонів України у сучасних соціально-економічних умовах. Проаналізовано їх причини та окреслено напрями подолання. Обґрунтовано пропозиції для органів державної влади та місцевого самоврядування, спрямовані на удосконалення інфраструктури аграрного ринку західних регіонів України в умовах дії Угоди про асоціацію з ЄС на інноваційній основі. Bas-Yurchyshyn M. Evaluation of the demographic potential formation conditions in the rural areas of the Western Ukraine [Оцінка демографічного потенціалу умов освіти в сільській місцевості Західної України] / A. Maksymenko, N. Tsymbalista, M. Bas-Yurchyshyn // News of science and education / Publishing House «Education and Science» s.r.o. – Sheffild, 2014. – №10(34). – P. 58-68.Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 330.59:[332.122:338.43]:338.46(477.85)
Цимбаліста Н. А. Соціально-економічні умови життя сільського населення Чернівецької області / Н. А. Цимбаліста // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2015. – Вип. 6(116). – С. 133-138.

Літер.: 11


У статті проаналізовано соціально-економічні умови життя сільського населення Чернівецької області за такими напрямами: забезпеченість сільських мешканців загальною площею житла та рівень обладнання житлового фонду окремими видами благоустрою; динаміка діяльності підприємств торгівельно-побутового обслуговування населення; рівень доступності дошкільної та шкільної освіти у сільських населених пунктах та тенденції розвитку бібліотечної мережі; забезпеченість населення медичною допомогою в просторових межах постійного місця проживання; проблеми розвитку транспортно-комунікаційної мережі; рівень матеріальної та фінансової безпеки сільського населення. На основі виявлених тенденцій окреслено напрями регіональної політики для органів місцевої влади і місцевого самоврядування. Доведено, що подальший економічний розвиток сільських територій тісно пов’язаний із рівнем та умовами життя сільського населення. 
рівень доходів населення, медичне забезпечення, сфера освіти, торгівельно-побутове обслуговування населення, соціально-економічний розвиток сільських територій Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК [332.122:338.43]:005.003.12:332.64
Залуцький І. Р. Еколого-економічні аспекти оцінювання рівня використання виробничого потенціалу сільських територій в сфері сільськогосподарської діяльності / І. Р. Залуцький, О. І. Кулаковська // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2015. – Вип. 6(116). – С. 118-123.

Літер.: 15


Обґрунтовано підходи еколого-економічного оцінювання використання сільськогосподарських земель в якості виробничого потенціалу відповідної сільської території. Визначено результати перевищення нормативних параметрів частки посіву ріпаку сільськогосподарськими підприємствами Львівщини. Виявлено ризики відображення даними офіційної статистики підсумків екологовиснажливого сільськогосподарського виробництва в якості результатів економічно ефективної діяльності та деструктивного підвищення рейтингової оцінки адміністративно-територіальних одиниць. Запропоновано введення та окреслено напрями використання статистичного обліку об'ємів продукції сільського господарства, які є наслідком порушення (перевищення) екологічних, санітарно-гігієнічних стандартів, нормативів і вимог в сфері сільськогосподарської діяльності. Викладено результати порівняльної оцінки фактичного та екологічно допустимого варіантів реалізації виробничого потенціалу сільськогосподарських угідь за адміністративними районами Львівської області станом на 1 січня 2014 року. 
сільська територія, сільськогосподарська діяльність, використання виробничого потенціалу, еколого-економічне оцінювання Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК [332.122:338.43]:63:005.336(477.85)
Куліш І. М. Підвищення конкурентоспроможності сільських територій Чернівецької області: потенціал сільського господарства / І. М. Куліш // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2015. – Вип. 6(116). – С. 106-110.

Літер.: 8


Проаналізована динаміка сільськогосподарського виробництва Чернівецької області у 1990-2014 рр. Показано, що переорієнтація рослинництва обумовлена переходом на ринкові відносини та руйнуванням колгоспної системи. Визначено, що основна частка сільськогосподарської продукції виробляється у індивідуальних селянських господарствах. Виділені проблеми сільськогосподарського виробництва, основною серед яких на сьогодні є відсутність нормативно-правового забезпечення діяльності сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, що є спільним для усіх сільських територій України. Вказано, що її подолання можливе лише за рахунок внесення змін у чинне законодавство України, за умови узгоджених дій органів влади, місцевого самоврядування та громадськості. Розкрита необхідність посилення усебічного контролю за використанням земель сільськогосподарського призначення з метою недопущення їх деградації. Враховуючи ситуацію, що склалась у Автономній Республіці Крим, Донецькій та Луганській областях, розрахований коефіцієнт використання сільськогосподарського потенціалу Чернівецької області у 2013-2014 рр. Доведена наявність невикористаного потенціалу органічного виробництва продуктів харчування. Наголошено на необхідності дослідження шляхів підвищення конкурентоспроможності сільських територій з точки зору розвитку економічної діяльності не пов’язаної із сільськогосподарським виробництвом. 
конкурентоспроможність, сільські території, сільськогосподарське виробництво, коефіцієнт використання сільськогосподарського потенціалу, Чернівецька область, законодавство України Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 339.9:517.521(477)(438)
Куцаб-Бонк К. Бар’єри та потенціал конвергенції соціально-економічного простору українсько-польського транскордонного регіону / К. Куцаб-Бонк // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2015. – Вип. 6(116). – С. 60-63.

Літер.: 9


Стаття присвячена проблематиці соціально-економічної конвергенції в межах українсько-польського транскордонного регіону. Першочергова увага приділяється виявленню бар’єрів на шляху активізації двосторонньої співпраці між прикордонними територіями України та Польщі. Досліджуються можливі напрями усунення вказаних бар’єрів у підприємницькій, соціальній та інституційній площинах. Окреслюються переваги транскордонного співробітництва, використання яких може забезпечити вирівнювання показників соціально-економічного розвитку східних воєводств Польщі та західних областей України. На цій основі формулюються пропозиції для органів державної влади та місцевого самоврядування. 
соціально-економічна конвергенція, українсько-польський транскордонний регіон, транскордонне співробітництво, європейська інтеграція 

 


Веб-майстер П. Попадюк