Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ
Відділ проблем соціально-гуманітарного розвитку регіонів

Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону

Завідувач відділу –
Васильців Тарас Григорович,
доктор економічних наук, професор.

Телефон: (032)297-38-91; 270-64-45, (098)11-555-01, (063)854-01-50

E-mail : tgvas77@ukr.net

Відділ створено у 2009 році.

На базі відділу діє філія кафедри менеджменту організацій Львівського інституту Міжрегіональної академії управління персоналом.

Проблематика наукових досліджень

Основні напрямки наукових досліджень відділу:

 • теоретико-методологічні засади розвитку системи наукових знань про людину та суспільство в контексті соціальної економіки та нових парадигм регіону;
 • проблеми відтворення соціально-демографічного, трудового, культурно-освітнього потенціалу регіону в умовах розвитку регіональних ринків;
 • розробка методів та прийомів аналізу та прогнозу явищ та процесів соціально-гуманітарної сфери регіону;
 • побудова моделей регіональної соціальної політики та механізмів її реалізації;
 • медико-демографічні, соціально-трудові, історико-світоглядні, етнокультурні, міграційні аспекти соціального менеджменту у регіоні.

Основні результати наукових досліджень за 2017-2022 рр.

 • Науково-дослідні теми НАН України:
  • Механізми проактивної політики зниження соціальної вразливості населення (на прикладі Карпатського регіону України); 2021-2023 рр.
  • Міграційна активність населення Карпатського регіону; 2019-2021 рр.
  • Механізм регулювання міграції населення в умовах трансформації регіональних ринків праці; 2016-2018 рр.
 • Конкурсні теми НАН України:
  • Якість життя населення Карпатського регіону України: екологічні та соціальні детермінанти; 2021 р.
 • Гранти Національного фонду досліджень України:
  • «Фінансові детермінанти забезпечення економічного зростання регіонів і територіальних громад на засадах поведінкової економіки», грант Національного фонду досліджень України «Підтримка досліджень провідних та молодих учених», 2020-2022 рр.
 • Гранти НАН України:
  • «Міграційна мобільність молоді Карпатського регіону України: проблеми збереження та розвитку людського потенціалу», грант дослідницьких лабораторій/груп молодих вчених НАН України для проведення досліджень за пріоритетними напрямами розвиту науки і техніки; 2021-2022 рр.
 • Госпдоговірні теми:
  • Інституційні інструменти сталого розвитку професійної (професійно-технічної) освіти регіону на засадах публічно-приватного партнерства, 2021 р.


Склад відділу:

завідувач відділу доктор економічних наук, професор Васильців Тарас Григорович

старший науковий співробітник доктор економічних наук, старший науковий співробітник Біль Мар'яна Михайлівна

старший науковий співробітник доктор економічних наук, старший дослідник Мульска Ольга Петрівна

старший науковий співробітник кандидат економічних наук, старший науковий співробітник Бідак Володимир Ярославович

старший науковий співробітник кандидат географічних наук, старший науковий співробітник Теслюк Роман Тадейович

старший науковий співробітник кандидат економічних наук Андрусишин Наталія Іванівна

старший науковий співробітник кандидат економічних наук, старший дослідник Левицька Ольга Олександрівна

науковий співробітник, вчений секретар підрозділу кандидат економічних наук Бараняк Ігор Євгенович

науковий співробітник кандидат економічних наук Бачинська Марія Володимирівна

молодший науковий співробітник кандидат економічних наук Махонюк Олександр Володимирович

 

Історія підрозділу

 

Основнi публікації:

l1


Levytska O. Analiza porownawcza kadry medycznej w systemie ochrony zdrowia na Ukrainie i w Polsce [Порівняльний аналіз трудоресурсного потенціалу в системі охорони здоров'я України та Польщі] / O. Levytska // Ekonomista. – 2010. – Nr. 6. – Р. 877-890.
Джерел: 32 

Przedmiotem opracowania jest porownanie ukrainskiej i polskiej opieki zdrowotnej za pomoca wskaznikow dotyczacych kadry medycznej. Analiza porownawcza obejmuje glownie badania dynamiczne (zmiany w czasie wybranych wskaznikow) i strukturalne (zmiany wielkosci elementow jednej calosci), a takze porownanie wskaznikow w kontekscie miedzynarodowym. Zdaniem autorki reforma systemu i polityka kadrowa w ochronie zdrowia musza zostac priorytetowym zadaniem panstwa, uwzgledniajac doswiadczenia krajow lepiej zorganizowanych. Autorka zauwaza, ze na Ukrainie sytuacja dotyczaca zasobow ludzkich w systemie opieki zdrowotnej jest w duzym stopniu podobna do sytuacji w Polsce. 
Health care protection, Medical staff, Health care system, Comparative analysis 

2009

2008

Електронні видання

2023Файл Adobe Reader Возняк Г. В., Мульска О. П. Оцінювання впливу фінансових детермінант на економічне зростання регіонів і громад. Методичні рекомендації: науково-аналітична записка / ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України». Львів, 2023. 25 с. URL: http://ird.gov.ua/irdp/e20230003.pdf
Джерел: 6 посилань 

Економічний розвиток регіонів, у т.ч. темпи зростання, обумовлений ступенем фінансової стійкості та детермінований високою мірою чутливості до зміни фінансових детермінант. Дослідження впливу фінансової стійкості як системи фінансових детермінант та економічного поступу регіонів запропоновано здійснювати у проекції двох каналів – (1) економічний розвиток і (2) економічне зростання. Емпірика економічного розвитку як структурної і композиційної характеристики економічної системи відображає такі аспекти, як економічна стабільність, економічна ефективність, інноваційний розвиток та зовнішньоекономічна співпраця, розвиток малого та середнього підприємництва, ефективність ринку праці і розвиток інфраструктури. Перелік можна доповнювати або уточнювати, композиція компонент не є сталою, оскільки трансформаційні зміни економічної системи є динамічними, а регіональні економіки зазнають впливу чинників зовнішнього середовища. 
економічне зростання, фінансові детермінанти, оцінювання, регіон, громада 

 


Веб-майстер П. Попадюк