Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ
Тематика наукових досліджень

Тематика науково-дослідних робіт
ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України»
у 2022 році

Фундаментальні дослідження

 1. Фінансові детермінанти забезпечення економічного зростання регіонів і територіальних громад на засадах поведінкової економіки. (грант Національного Фонду досліджень України за результатами конкурсу «Підтримка досліджень провідних та молодих учених»).
  Термін виконання: 21.10.2020 – 31.12.2022.
  Науковий керівник: д.е.н., с.н.с. Возняк Г. В.
 2. Наукові засади структурної трансформації промислового сектора економіки регіонів України
  Термін виконання: ІІІ кв. 2020 р. – ІІ кв. 2023 р.
  Науковий керівник: д.е.н., проф. Іщук С. О.
 3. Детермінанти зростання продуктивної спроможності економіки регіонів України Термін виконання: І кв. 2022 р. – IV кв. 2024 р. Науковий керівник: д.е.н., проф. Шульц С. Л.
 4. Трансформація моделі просторового розвитку України. Термін виконання: І кв. 2022 р. – IV кв. 2024 р. Науковий керівник: д.е.н., проф. Сторонянська І. З.
 5. Фінансова політика забезпечення економічного зростання територіальних громад в умовах нестабільності. Термін виконання: ІІІ кв. 2022 р. – ІІ кв. 2025 р. Науковий керівник: д.е.н., проф. Сторонянська І. З.
 6. Регулювання регіональних ринків споживчих товарів в умовах пандемії COVID-2019 (науково-дослідна робота молодих вчених НАН України). Термін виконання: 01.07.2021 – 31.12.2022. Науковий керівник: д.е.н. Попадинець Н. М.
 7. Міграційна мобільність молоді Карпатського регіону України: проблеми збереження та розвитку людського потенціалу (гранти НАН України дослідницьким лабораторіям/групам молодих вчених НАН України для проведення досліджень за пріоритетними напрямами розвиту науки і техніки 2021-2022 рр.). Термін виконання: І кв. 2021 р. – IV кв. 2022 р. Науковий керівник: д.е.н. Біль М. М.

Прикладні дослідження

 1. Управління активами територіальних громад.
  І кв. 2020 р. – IІ кв. 2022 р.
  Науковий керівник: д.е.н., проф. Сторонянська І. З.
 2. Логістично-транспортні чинники економічного зростання прикордонних областей Західного регіону України.
  І кв. 2021 р. – IІ кв. 2023 р..
  Науковий керівник: д.е.н., с.н.с. Притула Х. М.
 3. Глобалізаційні чинники та ризики ендогенного розвитку регіонів України.
  IІІ кв. 2021 р. – IV кв. 2023 р.
  Науковий керівник: д.е.н., проф. Мельник М. І.
 4. Механізми проактивної політики зниження соціальної вразливості населення (на прикладі Карпатського регіону України).
  IІІ кв. 2021 р. – IV кв. 2023 р.
  Науковий керівник: д.е.н., проф. Васильців Т. Г.
 5. Конкурентоспроможність туристично-рекреаційної сфери Карпатського регіону України: оцінка та шляхи підвищення. І кв. 2022 р. - IІ кв. 2024 р. Науковий керівник: д.е.н., проф. Кравців В. С.
 6. Механізми розвитку функціональних типів територій в умовах реалізації нової регіональної політики (Підтримка пріоритетних для держави наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок Відділення економіки НАН України). І кв. 2022 р. – IV кв. 2023 р. Науковий керівник: д.е.н., проф. Сторонянська І. З.
 7. Структурно-функціональне й інституційне забезпечення регіональної системи управління відходами в умовах децентралізації (Підтримка пріоритетних для держави наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок Відділення економіки НАН України І кв. 2022 р. – IV кв. 2023 р. Науковий керівник: д.е.н. Колодійчук І. А.
 8. Стимулювання місцевого економічного зростання в прикордонних регіонах у процесі інтеграції до ЄС: кращі практики країн Східного партнерства (Проект технічної допомоги Європейського Союзу, програма Еразмус+, напрям Жан Моне). 1.09.2018 р. – 28.02.2022 р. Наукові керівники: д.е.н., проф. Сторонянська І. З.; д.е.н., с.н.с. Притула Х. М.
 9. Дослідження потенціалу імпортозаміщення у Львівській області (Науково-технічні проєкти установ НАН України 2022 року). Термін виконання: 1.03. – 30.12.2022 р. Науковий керівник: д.е.н., проф. Іщук С. О.

 

Тематика наукових досліджень
ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України»
у 2011-2021 рр.

Відомча тематика:

 1. Механізми підвищення ефективності використання фінансового потенціалу регіону.
  (І кв. 2010 р. – IV кв. 2011 р.,
  науковий керівник: д.е.н., проф. Козоріз М. А.).
 2. Прогнозування розвитку сільських територій Карпатського регіону України
  (I кв. 2010 р. – IV кв. 2012 р.,
  науковий керівник: д.е.н., проф. Бойко Є. І.).
 3. Оцінка стану та обґрунтування перспектив використання природно-ресурсного потенціалу регіону
  (І кв.2011 р. – IV кв. 2012 р.,
  науковий керівник: д.е.н., проф. Кравців В. С.).
 4. Оцінка інвестиційної діяльності в регіоні і визначення важелів підвищення її ефективності
  (І кв. 2011 – IV кв. 2012 р.,
  науковий керівник: д.е.н., проф. Іщук С. О.).
 5. Модернізація промислового потенціалу Карпатського регіону
  (І кв. 2011 – IV кв. 2012 р.,
  науковий керівник: к.е.н. Шульц С. Л.).
 6. Соціально-демографічний потенціал розвитку Карпатського регіону України
  (І кв. 2011 – IV кв. 2012 р.,
  науковий керівник: д.е.н., проф. Садова У. Я.).
 7. Розвиток транскордонних ринків та оцінка їх кон’юнктури
  (І кв. 2011 – IV кв. 2012 р.,
  науковий керівник: д.е.н., проф. Мікула Н. А.).
 8. Оцінка сучасного стану та систематизація проблем соціально-економічного розвитку малих міст регіону (на прикладі Карпатського регіону)
  (І кв. 2011 – IV кв. 2012 р.,
  науковий керівник: д.е.н., проф. Шевчук Л. Т.).
 9. Фінансові механізми формування конвергентної моделі регіонального розвитку
  (I кв. 2012 р. – IV кв. 2014 р.,
  науковий керівник: д.е.н. Сторонянська І. З.).
 10. Механізми регулювання екологічної безпеки транскордонного регіону в умовах євроінтеграції України
  (І кв. 2013 р. – IV кв. 2015 р.,
  науковий керівник: д.е.н., проф. Кравців В. С.).
 11. Соціально-економічний потенціал розвитку сільських територій Західного регіону України: шляхи нарощування та перспективи використання
  (І кв. 2013 р. – IV кв. 2015 р.
  Науковий керівник: д.е.н. Борщевський В. В.).
 12. Формування та реалізація регіональної структурної політики в умовах модернізації національної економіки
  (І кв. 2013 р. – IV кв. 2015 р.
  Науковий керівник: д.е.н. Шульц С. Л.).
 13. Соціально-економічна захищеність мігрантів: загальнонаціональний та регіональний вимір
  (І кв. 2013 р. – IV кв. 2015 р.
  Науковий керівник: д.е.н., проф. Садова У. Я.).
 14. Механізми взаємодії суб’єктів економічних відносин у транскордонному просторі
  (І кв. 2013 р. – IV кв. 2015 р.
  Науковий керівник: д.е.н., проф. Мікула Н. А.).
 15. Оцінка перспектив розвитку метрополійних функцій обласних центрів Західного регіону України
  (І кв. 2013 р. – IV кв. 2015 р.
  Науковий керівник: д.е.н., проф. Шевчук Л. Т.)
 16. Напрями модернізації основного капіталу в регіоні
  (І кв. 2013 р. – II кв. 2015 р.
  Науковий керівник: д.е.н., проф. Іщук С. О.)
 17. Фінансове забезпечення розвитку територіальних громад Карпатського регіону в умовах реформування місцевого самоврядування.
  Термін виконання: І кв. 2015 р. – IІ кв. 2017 р..
  Науковий керівник: д.е.н., проф. Сторонянська І. З.
 18. Складові підвищення конкурентоспроможності промисловості Західного регіону в умовах вільної торгівлі між Україною і ЄС
  (ІІ кв. 2015 р. – ІV кв. 2017 р.)
  Науковий керівник: д.е.н., проф. Іщук С. О.
 19. Формування та механізми реалізації сучасної політики розвитку гірських територій України.
  Термін виконання: I кв. 2016 р. – IV кв. 2018 р.
  Науковий керівник: д.е.н., проф. Кравців В. С.
 20. Механізми реалізації регіональної політики в умовах децентралізації влади в Україні.
  Термін виконання: I кв. 2016 р. – IV кв. 2018 р.
  Науковий керівник: д.е.н., проф. Шульц С. Л.
 21. Механізм регулювання міграції в умовах трансформації регіональних ринків праці.
  Термін виконання: I кв. 2016 р. – IV кв. 2018 р.
  Науковий керівник: д.е.н., проф. Садова У. Я.
 22. Форми просторової організації бізнесу та механізми її регулювання.
  Термін виконання: I кв. 2016 р. – IV кв. 2018 р.
  Науковий керівник: д.е.н., проф. Мельник М. І.
 23. Загрози та виклики розвитку сільських територій Західного регіону України в умовах реалізації Угоди про Асоціацію з ЄС.
  Термін виконання: І кв. 2016 р. – ІІ кв.2018 р.
  Науковий керівник: д.е.н., доц. Борщевський В. В.
 24. Трансформація економічного середовища прикордонних територій в рамках дії Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС. 
  Термін виконання: І кв. 2016 р. – ІІ кв.2018 р.
  Науковий керівник: д.е.н., с.н.с. Притула Х. М.
 25. Ризики бюджетної децентралізації у формуванні фінансового потенціалу територіальних громад Карпатського регіону.
  Термін виконання: ІІ кв. 2017 р. – ІV кв. 2019 р.
  Науковий керівник: д.е.н., проф. Сторонянська І. З.
 26. Форми реалізації потенціалу розвитку переробних виробництв Західного регіону України.
  Термін виконання: І кв. 2018 р. – ІІ кв. 2020 р.
  Науковий керівник: д.е.н., проф. Іщук С. О.
 27. Особливості економічного стимулювання розвитку сільських територіальних громад Західного регіону України.
  Термін виконання: ІІ кв. 2018 р. – І кв. 2019 р.
  Науковий керівник: д.е.н., доц. Борщевський В. В.
 28. Визначення перспектив участі суб’єктів господарювання прикордонних регіонів України у глобальних ланцюгах доданої вартості.
  ІІ кв. 2018 р. – ІV кв. 2020 р.
  Науковий керівник: д.е.н., с.н.с. Притула Х. М.
 29. Механізми адміністративно-фінансової децентралізації: оцінка ефективності, напрями удосконалення.
  Термін виконання: 1.09.2018 р. – 31.12.2019 р.
  Науковий керівник: д.е.н., проф. Сторонянська І. З.
 30. Система економічного регулювання екологічної безпеки регіону в умовах децентралізації влади.
  I кв. 2019 р. – IV кв. 2021 р.
  Науковий керівник: д.е.н., проф. Кравців В. С.
 31. Подолання ексклюзивності регулювання соціально-економічного розвитку регіонів.
  I кв. 2019 р. – IV кв. 2021 р.
  Науковий керівник: д.е.н., проф. Шульц С. Л.
 32. Трансформація структури економіки міст Західного регіону України.
  I кв. 2019 р. – IІ кв. 2021 р.
  Науковий керівник: д.е.н., проф. Мельник М. І.
 33. Міграційна активність населення Карпатського регіону.
  I кв. 2019 р. – IІ кв. 2021 р.
  Науковий керівник: д.е.н., проф.. Васильців Т. Г.
 34. Наукові засади структурної трансформації промислового сектора економіки регіонів України
  Термін виконання: ІІІ кв. 2020 р. – ІІ кв. 2023 р.
  Науковий керівник: д.е.н., проф. Іщук С. О.
 35. Управління активами територіальних громад.
  І кв. 2020 р. – IІ кв. 2022 р.
  Науковий керівник: д.е.н., проф. Сторонянська І. З.
 36. Логістично-транспортні чинники економічного зростання прикордонних областей Західного регіону України.
  І кв. 2021 р. – IІ кв. 2023 р..
  Науковий керівник: д.е.н., с.н.с. Притула Х. М.
 37. Глобалізаційні чинники та ризики ендогенного розвитку регіонів України.
  IІІ кв. 2021 р. – IV кв. 2023 р.
  Науковий керівник: д.е.н., проф. Мельник М. І.
 38. Механізми проактивної політики зниження соціальної вразливості населення (на прикладі Карпатського регіону України).
  IІІ кв. 2021 р. – IV кв. 2023 р.
  Науковий керівник: д.е.н., проф. Васильців Т. Г.

 

Програмно-цільова тематика Відділення економіки НАН України

 1. Регіональні особливості організації праці в умовах системної кризи.
  Термін виконання: ІІІ кв. 2009 р. – IV кв. 2011 р.
  Науковий керівник: д.е.н. Садова У. Я.
 2. Транскордонна конвергенція конкурентоспроможності регіонів.
  Термін виконання: ІІІ кв. 2009 р. – IV кв. 2011 р.
  Науковий керівник: д.е.н. Мікула Н. А.
 3. Використання природно-ресурсного потенціалу гірських територій України на засадах сталого розвитку.
  Термін виконання: I кв. 2012 р. – IІ кв. 2014 р.
  Науковий керівник: д.е.н., проф. Кравців В. С. 
 4. Формування і використання територіальних міграційних систем для забезпечення сталого розвитку регіонів
  (I кв. 2012 р. – IІ кв. 2014 р.,
  науковий керівник: д.е.н., проф. Садова У. Я.).
 5. Методологічні основи та напрями реформування адміністративно-територіального устрою України (Цільова наукова програма Відділення економіки НАН України «Соціально-економічний потенціал сталого розвитку України та її регіонів в посткризовий період»).
  Термін виконання: IІ кв. 2014 р. – IV кв. 2016 р.
  Науковий керівник: д.е.н., проф. Кравців В. С.
 6. Наукові засади формування моделі сталого ендогенного зростання регіонів України в умовах адміністративно-фінансової децентралізації (Цільова наукова програма Відділення економіки НАН України «Траєкторія сталого розвитку України до 2030 року»).
  Термін виконання: І кв. 2017 р. – IІ кв. 2019 р.
  Науковий керівник: д.е.н., проф. Сторонянська І. З.
 7. Методологічні засади smart – спеціалізації регіонів України (Цільова наукова програма Відділення економіки НАН України «Траєкторія сталого розвитку України до 2030 року»).
  Термін виконання: ІІІ кв. 2019 р. – IV кв. кв. 2021 р.
  Науковий керівник: д.е.н., проф. Сторонянська І. З.

 

Програмно-цільова та конкурсна тематика НАН України

 1. Інформаційно-аналітична система супроводження бюджетного процесу на регіональному рівні (Волинська область).
  Термін виконання: 15.04.2011 р. – 31.12.2011 р.
  Науковий керівник: д.е.н. Сторонянська І. З.
 2. Інфраструктурне забезпечення розвитку транскордонних ринків України (Цільова комплексна про­гра­ма наукових досліджень НАН України «Інтеграція до світової спільноти та стратегічні викли­ки для України»).
  Термін виконання: травень-грудень 2012 р.
  Науковий керівник: д.е.н., проф. Мікула Н. А.
 3. Соціокультурологічні наслідки міграційних процесів (Цільова комплексна програма наукових досліджень НАН України «Модернізація українського суспільства і економіки в контексті викликів ХХІ століття»).
  Термін виконання: травень 2014 р. – грудень 2014 р.
  Науковий керівник теми: д.е.н., проф. Садова У. Я.
 4. Соціокультурний розвиток регіонів в умовах поширення процесів вимушеної міграції (Цільова комплексна програма наукових досліджень НАН України «Модернізація соціокультурної сфери в Європі та Україні2).
  Термін виконання: квітень 2015 р. – грудень 2015 р.
  Науковий керівник теми: д.е.н., проф. Садова У. Я.
 5. Структурні зміни прикордонних ринків праці у координатах соціальної та економічної ефективності. (Цільова комплексна програма наукових досліджень НАН України «Економічна ефективність vs соціальна справедливість: пріоритети розвитку Україні на етапі подолання кризи»).
  Термін виконання: квітень 2016 р. – грудень 2016 р.
  Науковий керівник теми:д.е.н., проф. Садова У. Я.
 6. Організаційно-економічні засади розвитку соціальної сфери територіальних громад. (Цільова комплексна програма наукових досліджень НАН України «Економічна ефективність vs соціальна справедливість: пріоритети розвитку України на етапі подолання кризи»).
  Термін виконання: квітень 2017 р. – грудень 2017 р.
  Науковий керівник теми:д.е.н., проф. Шульц С. Л.
 7. Трансформація системи соціального захисту в Україні: загальнодержавні пріоритети та регіональні особливості (в рамках виконання науково-дослідних робіт молодих вчених НАН України; Постанова Президії НАН України від 14.06.2017 №178 «Про результати конкурсу проектів науково-дослідних робіт молодих вчених НАН України у 2017 р.).
  Термін виконання: 01.07.2017 р. – 31.12.2018 р.
  Науковий керівник теми: к.е.н. Гринчишин І. М.
 8. Зміцнення спроможності територіальних громад на основі ефективного використання ендогенного потенціалу (гранти НАН України дослідницьким лабораторіям / групам молодих вчених НАН України для проведення досліджень за пріоритетними напрямами розвиту науки і техніки).
  Термін виконання: 16.10.2018 р. – 28.12. 2019 р.
  Науковий керівник: к.е.н. Гринчишин І. М.
 9. Соціально-економічне обґрунтування перспектив розбудови мережі пунктів пропуску через державний кордон у Закарпатській області (Науково-технічні проекти установ НАН України 2019 року).
  Термін виконання: 01.04.2019 31.12.2019 р.
  Науковий керівник: д.е.н. Притула Х. М.
 10. Стимулювання місцевого економічного зростання в прикордонних регіонах у процесі інтеграції до ЄС: кращі практики країн Східного партнерства – прикл. (спільні міжнародні наукові дослідження 2019 р.).
  Термін виконання: 16.05.2019 27.12.2019 р.
  Науковий керівник: д.е.н. Притула Х. М.
 11. Екологічна безпека як складова якості життя в українсько-польському прикордонні: методи оцінки та системи управління.
  ІІ- IV кв 2020.
  Науковий керівник: д.е.н., проф. Кравців В. С.
 12. Оцінка інноваційного потенціалу регіонів України в контексті формування стратегій смарт-спеціалізації (Науково-дослідні роботи молодих учених НАН України 2019-2020 рр.).
  Термін виконання: 1.07.2019 р. – 31.12. 2020 р.
  Науковий керівник: к.е.н. Лещух І. В.
 13. Розвиток центро-периферійних взаємодій в регіоні в умовах адміністративно-фінансової децентралізації (гранти НАН України дослідницьким лабораторіям/групам молодих вчених НАН України для проведення досліджень за пріоритетними напрямами розвиту науки і техніки). І кв. 2020 р.- IV кв. 2021 р. Науковий керівник: к.е.н. Патицька Х. О.
 14. Виокремлення проблемних територій та інструментарій стимулювання їх економічної активності. І кв. 2020 р. - IV кв. 2021 р. Науковий керівник: д.е.н., проф. Сторонянська І. З.
 15. Детінізація та використання потенціалу сектору комерційних послуг у забезпеченні соціально-економічного зростання регіонів України. І кв. 2020 р.- IV кв. 2021 р. Науковий керівник: д.е.н., проф. Мельник М. І.
 16. Інституційні інструменти сталого розвитку професійної (професійно-технічної) освіти регіону на засадах публічно-приватного партнерства (науково-технічні проєкти установ НАН України 2021 року). І-IV кв. 2021 р. Науковий керівник: д.е.н., проф. Сторонянська І. З.
 17. Розвиток машинобудування в Україні на засадах локалізації vs кооперації ((Цільова програма наукових досліджень НАН України «Соціально-економічний розвиток України в умовах глобальної нестабільності» на 2019-2021 рр.). Термін виконання: 15.06.2021 р. – 31.12.2021 р. Науковий керівник: д.е.н., проф. Іщук С. О.
 18. Якість життя населення Карпатського регіону України: екологічні та соціальні детермінанти (Цільова програма наукових досліджень НАН України «Становлення нової якості життя» на 2019-2021 рр.). Термін виконання: 15.06.2021 р. – 30.12.2021 р. Науковий керівник: д.е.н., проф. Васильців Т. Г.

 

Конкурсна тематика інших міністерств та відомств

 1. Розвиток міжрегіональних інноваційних систем в контексті формування єдиного економічного простору України. Грант Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених.
  Виконавець: к.е.н. Назаркевич І. Б.
  Термін виконання: 07.2011 р. – 12.2011 р.
 2. Розвиток сільських територій в системі євроінтеграційних пріоритетів України: загальнонаціональні інтереси та регіональні акценти. Грант Президента України Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень.
  Науковий керівник теми: д.е.н. Борщевський В. В. 
  Терміни виконання: IV кв. 2012 р.
 3. Напрямки ефективного використання потенціалу малого підприємництва в об’єднаних територіальних громадах (Гранти Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених на 2019 рік).
  Виконавець: к.е.н. Назаркевич О. Б.
  Термін виконання: 01.09.2019 31.12.2019.
 4. Оцінка інноваційного потенціалу регіонів України в контексті формування стратегій смарт-спеціалізації (НДР молодих вчених НАН України).
  Науковий керівник: к.е.н. Лещух І. В. 
  Термін виконання: 01.07.2019 р. – 31.12.2020 р.
 5. Фінансові детермінанти забезпечення економічного зростання регіонів і територіальних громад на засадах поведінкової економіки. (грант Національного Фонду досліджень України за результатами конкурсу «Підтримка досліджень провідних та молодих учених»).
  Термін виконання:21.10.2020 31.12.2022.
  Науковий керівник: д.е.н., с.н.с. Возняк Г. В.

 

Господоговірна тематика:

Протягом 2010-2021 рр. виконано 24 НДР госпдоговірної тематики.

Тематика наукових досліджень у роках: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021


Веб-майстер П. Попадюк