Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ
Діяльність спеціалізованих вчених рад

Загальна інформація

Спеціалізована вчена рада Д 35.154.01

Наказом МОН України від 04.07.2014 р. № 793 спеціалізованій вченій раді надано право на період до 04.07.2017 р. проводити захист дисертацій за спеціальностями:

 • 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка, економічні науки.

Наказом МОН України від 13.07.2015 р. № 747 спеціалізованій вченій раді був змінений профіль, надавши раді право на період до 04 липня 2017 р. приймати до розгляду та проводити захист дисертацій за спеціальностями:

 • 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка, економічні;
 • 08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика, економічні.

СКЛАД
спеціалізованої вченої ради Д 35.154.01
ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»

  Голова ради:

 1. Шульц Світлана Леонідівна, доктор економічних наук, професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», спеціальність 08.00.05 (тел. (032)270-7089).

  Заступник голови:

 2. Сторонянська Ірина Зеновіївна, доктор економічних наук, професор, заступник директора, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», спеціальність 08.00.05.

  Вчений секретар:

 3. Жук Петро Володимирович, кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», спеціальність 08.00.05 (тел. (032)270-7037).

  Члени ради:

 4. Борщевський Віктор Валентинович, доктор економічних наук, доцент, завідувач відділу, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», спеціальність 08.00.07.
 5. Васьківська Катерина Володимирівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, Львівська державна фінансова академія, спеціальність 08.00.07.
 6. Вовканич Степан Йосипович, доктор економічних наук, професор, провідний науковий співробітник, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», спеціальність 08.00.07.
 7. Гальків Любов Іванівна, доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри, Львівська комерційна академія Укоопспілки, спеціальність 08.00.07.
 8. Давимука Степан Антонович, доктор економічних наук, професор, провідний науковий співробітник, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», спеціальність 08.00.05.
 9. Іщук Світлана Олексіївна, доктор економічних наук, професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», спеціальність 08.00.05.
 10. Кравців Василь Степанович, доктор економічних наук, професор, директор, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», спеціальність 08.00.05.
 11. Мальська Марта Пилипівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність 08.00.05.
 12. Мельник Мар’яна Іванівна, доктор економічних наук, професор, завідувач сектору, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», спеціальність 08.00.05.
 13. Мікула Надія Анатоліївна, доктор економічних наук, професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», спеціальність 08.00.05.
 14. Мікловда Василь Петрович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», спеціальність 08.00.07.
 15. Павліха Наталія Володимирівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, спеціальність 08.00.05.
 16. Пітюлич Михайло Іванович, доктор економічних наук, професор, завідувач відділу, Закарпатський регіональний центр соціально-економічних і гуманітарних досліджень НАН України, спеціальність 08.00.05.
 17. Садова Уляна Ярославівна, доктор економічних наук, професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», спеціальність 08.00.07.
 18. Семів Любов Казимірівна, доктор економічних наук, професор, провідний науковий співробітник, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», спеціальність 08.00.07.


До лютого 2015 р. (до закінчення терміну функціонування) в Інституті також діяла спеціалізована вчена рада К 35.154.02 – на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит».

Згідно з постановою Президії НАН України №301 від 03.11.04 в Інституті діє план підготовки докторів та кандидатів наук. Загалом у 2015 році докторантами, аспірантами та співробітниками Інституту було захищено 1 докторську та 5 кандидатських робіт.

На засіданнях спеціалізованої вченої ради Д 35.154.01 із правом захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата наук за спеціальністю 08.00.05 – «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» за звітний період захищено 1 докторську та 5 кандидатських дисертацій.

На засіданнях спеціалізованої вченої ради К 35.154.02 із правом захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук за спеціальністю 08.00.08 – «Гроші, фінанси і кредит» у 2015 році захищено 4 кандидатські дисертації.

Діяльність спеціалізованих вчених рад у: 2015 р.


Веб-майстер П. Попадюк