Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ


Координація наукової діяльності

ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» є провідною науковою установою в системі НАН України з проблем регіональної політики та транскордонного співробітництва.

Відповідно із рішенням Бюро Відділення економіки НАН України від 29.10.2013 р. щодо перспективних напрямів досліджень установ відділення у 2014-18 рр., Інститут визначений головною установою за напрямом «Регіональні дослідження» та його складовими: «Комплексна характеристика соціально-економічного розвитку регіонів», «Адміністративно-територіальний устрій» та «Транскордонне співробітництво». На виконання цього рішення Інститут здійснював координацію роботи установ Відділення економіки НАН України з даної проблематики та співпрацював із органами центральної, регіональної та місцевої влади, вищими навчальними закладами, підприємницькими структурами, громадськими організаціями в процесі виконання досліджень та впровадження їх результатів, при підготовці аналітичних та експертних матеріалів, організації конференцій та круглих столів. Розробки Інституту з широкого спектру проблем регіональної політики та соціально-економічного розвитку регіонів України, висвітлені у наукових доповідях, доповідних записках, аналітичних та експертних матеріалах, рекомендаціях, надсилалися Верховній Раді України, Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, профільним міністерствам і відомствам та були використані ними у своїй роботі.

Зокрема, у рамках цієї діяльності, у 2017 р. за складовою «Комплексна характеристика соціально-економічного розвитку регіонів» Інститутом було підготовлено: щорічну наукову доповідь «Територіальний розвиток та регіональна політика в Україні»; наукові доповіді «Структура промислового сектора економіки України: порівняння із державами-членами ЄС і напрями оптимізації», «Гірська політика: європейський досвід для України», «Використання соціально-економічного потенціалу кооперації для розвитку сільських територій України»; аналітичні та експертні матеріали, рекомендації та пропозиції (з питань: розвитку промислового сектора економіки, сільських територій, гірської політики, регулювання структурних трансформацій економіки, просторової організації бізнесу, міграційної політики тощо), які були скеровані до: Адміністрації Президента України; Кабінету Міністрів України; Національного комітету з промислового розвитку; Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України; Міністерства економічного розвитку і торгівлі України; Міністерства фінансів України; Міністерства аграрної політики та продовольства України; Міністерства фінансів України, Міністерства екології та природних ресурсів України; Міністерства освіти та науки; Державної служби статистики України;Державної міграційної служби України; Державної регуляторної служби України; Державної фіскальної служби України; Комітетам Верховної Ради України з питань: державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування; екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи; економічної політики; промислової політики та підприємництва; європейської інтеграції; прав людини, національних меншин та міжнаціональних відносин; аграрної політики та земельних відносин; науки і освіти; обласним державним адміністраціям та обласним радам; Асоціації міст України.

Спільно із Східноєвропейським національним університетом ім. Лесі Українки та Західним науковим центром НАН України та МОН України Інститутом започатковано у форматі «Економічні дискусії на Світязі» проведення щорічних Міжнародних науково-практичних конференцій «Територіальний розвиток і регіональна політика: сучасний стан та орієнтири подальших реформ» (с. Світязь, Волинська область). 7-9 червня 2017 року проведено другу таку конференцію, в рамках якої основну увагу було приділено питанням реформування адміністративно-територіального устрою в Україні та децентралізації влади, визначення інструментів стимулювання регіонального розвитку, відродження сільських територій в умовах сучасних реформ. У конференції взяли участь 45 науковців, управлінців та практиків з різних регіонів України, зокрема з Києва, Одеси, Львова, Луцька, Чернігова та Ужгорода, а також іноземні вчені з Польщі (Варшави, Білостока, Ярослава).

За складовою «Адміністративно-територіальний устрій» напряму «Регіональні дослідження» у 2017 р. підготовлено та скеровано до центральних та регіональних органів державної влади низку методичних та науково-експертних матеріалів з питань оптимізації процесу формування об’єднаних територіальних громад, адміністративно-фінансової децентралізації, забезпечення функціонування соціальної сфери в територіальних громадах в умовах реалізації реформи децентралізації. Зокрема, у співпраці із Національним інститутом стратегічних досліджень при Президентові України підготовлено матеріали до аналітичної доповіді «Щорічне Послання Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2017 році». Спільно із іншими установами Відділення економіки НАН України науковці Інституту взяли участь у підготовці Національної доповіді «Соціально-економічний потенціал сталого розвитку України та її регіонів: вектори реального поступу» (за ред. акад. Е. М. Лібанової, акад. М. А. Хвесика; головна установа ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»). Представники Інституту взяли участь у роботі круглого столу «Механізми активізації соціально-економічного розвитку територіальних громад» в рамках конференції «Децентралізація. Спроможні громади як основа регіонального розвитку: виклики та можливості процесу децентралізації» (м. Запоріжжя, 16.06.2017 р.), організованої Національним інститутом стратегічних досліджень за участі Відділення економіки НАН України.

За тематикою досліджень проблем транскордонного співробітництва у 2017 р. Інститутом, зокрема, підготовлено щорічну науково-аналітичну доповідь «Розвиток транскордонного співробітництва», науково-аналітичну доповідь «Конвергенція в українсько-польському транскордонному регіоні» та низку науково-аналітичних та експертних матеріалів, які були направлені: Адміністрації Президента України. Урядовому офісу з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Кабінету Міністрів України; Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України; Міністерству економічного розвитку і торгівлі України; Міністерству закордонних справ України; Комітетам Верховної Ради України: з питань європейської інтеграції; з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування; у закордонних справах. У співпраці із регіональними та місцевими органами влади проведено експертне опитування з питань соціально-економічного розвитку прикордонних областей в умовах дії Угоди про Асоціацію між ЄС та Україною (опитано 288 респондентів з 113 органів місцевої влади шести прикордонних областей України).

Провідні науковці Інституту входять до складу ряду консультаційно-дорадчих та експертних рад, які діють при центральних органах влади, зокрема:

 • директор Інституту, д.е.н., проф. Кравців В. С. входить до складу міжвідомчої координаційної комісії з питань регіонального розвитку. Інститут в особі д.е.н., проф. Кравціва В. С. бере участь в роботі Українсько-польської міжурядової Координаційної Ради з питань міжрегіонального співробітництва;
 • к.е.н., с.н.с. Гулич О. І. входить до складу Наукової ради з туризму та курортів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України; Експертної ради з питань туризму та курортів при Комітеті Верховної Ради України з питань сім’ї, молодіжної політики та туризму; є учасником Всеукраїнської мережі фахівців і практиків з регіонального та місцевого розвитку РЕГІОНЕТ;
 • к.е.н., с.н.с. Тимечко І. Р. входила до складу робочої групи з підготовки Закону України «Про внесення змін до Закону «Про транскордонне співробітництво»» при Комітеті Верховної Ради України з питань європейської інтеграції.

Державна установа «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» є провідною науковою установою економічного профілю у Західному регіоні України. Директор Інституту, д.е.н., проф. Кравців В. С. є головою секції економіки Західного наукового центру НАН України і МОН України.

В ході виконання науково-дослідних робіт та практичного впровадження їх результатів налагоджена співпраця Інституту з регіональними органами влади Західного регіону України та органами місцевої влади Львівської області.

Зокрема, на замовлення Пустомитівської районної асоціації місцевих громад «Громади Пустомитівщини» розроблено Стратегію розвитку Пустомитівського району Львівської на період до 2025 року, яка затверджена сесією Пустомитівської районної ради. Науковцями Інституту підготовлено проекти комплексних програм модернізації сільських територій в умовах імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС для Золочівського та Старосамбірського районів Львівської області.

Спільно з НДЦ «Демос» НУ «Львівська політехніка», на замовлення департаменту економічної політики Львівської ОДА, співробітники Інституту взяли участь у виконанні НДР «Оцінка та прогноз потреби в кадрах для підприємств Львівської області», в рамках якої розроблено методичне забезпечення, проведено анкетне обстеження та здійснено прогнозні розрахунки потреб підприємств Львівської області у робітничих кадрах (промисловість, будівництво, сільське господарство, інші види послуг).

Інститут є координуючим центром в Західному регіоні України з проблематики досліджень сталого розвитку Карпат. Співробітники Інституту у складі робочої групи взяли активну участь у розробленні проекту цільової Програми розвитку гірських територій Львівської області.

9.03.2017 р. відбулась робоча зустріч академіка-секретаря Відділення економіки НАН України, академіка НАН України Лібанової Е. М. та директора ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» д.е.н., проф. Кравціва В. С. з головою Львівської обласної державної адміністрації Синюткою О. М. Академік НАН України Лібанова Е. М. ознайомила керівника області з умовами «Пілотного проекту щодо виведення малозабезпечених сімей та внутрішньо-переміщених осіб із стану бідності», який здійснюється на території Львівської області за підтримки Світового банку. Голова Львівської обласної державної адміністрації високо оцінив діяльність Інституту в науковому, методичному та експертному забезпеченні регіональної політики, висловив зацікавленість у подальшому поглибленні та розширенні співпраці між Інститутом та обласними органами влади.

Провідні науковці Інституту входять до складу координаційних комісій, громадських та дорадчих рад, робочих та експертно-аналітичних груп при органах регіональної влади, зокрема:

 • д.е.н., проф. Кравців В. С. входить до складу Міжвідомчої координаційної комісії з питань реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади у Львівській області та Ради регіонального розвитку Львівської області;
 • д.е.н., проф. Сторонянська І. З. – член громадської ради з питань фінансів при Львівській обласній державній адміністрації, експерт з оцінювання мікропроектів обласного конкурсу мікропроектів місцевого розвитку у Львівській області;
 • к.е.н., пр.н.с. Жук П. В. входив до складу робочої групи з розроблення проекту цільової Програми розвитку гірських територій Львівської області; член робочої групи Львівської обласної державної адміністрації з підготовки висновків щодо відповідності Конституції та законам України проектів рішень територіальних громад стосовно добровільного об'єднання та громадської експертно-аналітичної групи з розвитку паливно-енергетичного комплексу Львівської області при Західному науковому центрі НАН та МОН України;
 • д.е.н., доц. Борщевський В. В. входить до складу: координаційно-дорадчої ради з питань підприємництва при Львівській обласній державній адміністрації; член робочих груп при Львівській обласній державній адміністрації: з розробки проекту Плану реалізації Стратегії розвитку Львівської області на період 2016-2018 років; «Відкриті кордони» та «Розвинуте село»;
 • д.е.н., проф. Мельник М. І. є членом робочої групи з розроблення Концепції просторового розвитку територій вздовж українсько-польського державного кордону та транскордонного проекту просторового планування Західно-Поліського регіону;
 • к.е.н., доц. Залуцький І. Р. – член робочої групи по напрацюванню законодавчих пропозицій щодо обігу земель сільськогосподарського призначення департаменту агропромислового розвитку Львівської обласної державної адміністрації.

Співробітники Інституту брали активну участь у стратегічних сесіях, розширених засіданнях, робочих зустрічах із експертним середовищем профільних департаментів Львівської обласної державної адміністрації, а також публічних заходах та обговореннях , що організовувалися Головним управлінням ДФС у Львівській області, Радою підприємців Львівщини, Львівською торгово-промисловою палатою тощо.

У процесі апробації результатів досліджень на комунікативних заходах, проведення конференцій та круглих столів з обговорення актуальних проблем регіонального та місцевого розвитку міжнародного й вітчизняного рівнів Інститут активно співпрацював із вищими навчальними закладами, академічним установами, підприємницькими структурами та неурядовими організаціями, зокрема:

 • з проблематики досліджень сталого розвитку Карпат – з Інститутом екології Карпат НАН України, Західним науковим центром НАН та МОН України, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ужгородським торговельно-економічним інститутом Київського торговельно-економічного університету, Національним лісотехнічним університетом України, Національним університетом водного господарства та природокористування;
 • з проблематики розвитку сільських територій та АПК – з Львівським національним університетом ветеринарної медицини ім. С. З. Гжицького, Львівським національним аграрним університетом, Львівською аграрною дорадчою службою, Агенцією місцевого економічного розвитку Яворівщини, а також Національним науковим центром «Інститут аграрної економіки» та Інститутом агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України;
 • з проблематики адміністративно-територіальної реформи в Україні і використання фінансового ресурсу місцевих бюджетів – із Львівським регіональним інститутом державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, з громадськими організаціями «Агенція європейських інновацій», «Європейський діалог», «Інститут бюджету та соціально-економічних досліджень» та «Інститут регіонального розвитку»;
 • з проблематики досліджень міграційних процесів та ринків праці – із Львівським інститутом Міжрегіональної академії управління персоналом, Львівським інститутом банківської справи Університету банківської справи НБУ, навчально-науковим інститутом економіки і менеджменту НУ «Львівська політехніка», економічним та географічним факультетами Львівського національного університету ім. Івана Франка, Львівським міським центром зайнятості;
 • з проблематики транскордонного співробітництва – із Східноєвропейським національним університетом імені Лесі Українки, Львівським національним університетом імені Івана Франка, Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича, Київським національним економічним університетом імені Вадима Гетьмана, Мукачівським державним університетом, Регіональним філіалом Національного інституту стратегічних досліджень у Львові, ГО «Інститут транскордонного співробітництва та європейської інтеграції», Асоціацією органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати – Україна».

Координація наукової діяльності у: 2015 р. 2016 р. 2017 р.


Веб-майстер П. Попадюк