ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України» Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ


АНОНСИ ТА ОГОЛОШЕННЯ


 • ДУ «Інститут регіональних досліджень
  ім. М. І. Долішнього НАН України»
  здійснює набір статей
  у фаховий науково-практичний журнал

  «Регіональна економіка» №3 за 2022 р.


 • ДУ «Інститут регіональних досліджень
  ім. М. І. Долішнього НАН України»
  здійснює набір статей
  у фаховий збірник наукових праць

  «Соціально-економічні проблеми
  сучасного періоду України»
  Вип. 4 та Вип. 5 за 2022 р.


 • ДУ «Інститут регіональних досліджень
  ім. М. І. Долішнього НАН України»
  здійснює набір на 2022 рік
  до 10 вересня 2022 р. в аспірантуру
  до 15 вересня 2022 р. (на умовах контракту)
  в докторантуру
 
16.08.2022. ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І.Долішнього НАН України» став переможцем конкурсу проєктів Вишеградського фонду
За результатами конкурсу проєктів Вишеградського фонду (Visegrad+ Grants 2022) одним із переможців стала грантова заявка від Інституту, підготовлена під керівництвом завідувача сектору транскордонного співробітництва, д.е.н. Притули Х. М. «Розвиток інфраструктури вантажних перевезень вздовж кордону ЄС з Україною».
Проєкт буде реалізовано спільно із Університетом - Вища школа бізнесу (WSB University, Poland), https://wsb.edu.pl/en), Інститутом географії Словацької академії наук (Institute of Geography of the Slovak Academy of Sciences, Slovakia), http://www.geography.sav.sk/, Університетом Дебрецена (University of Debrecen, Hungary), https://unideb.hu/en) та Університетом Орадя (University of Oradea, Romania), https://www.uoradea.ro)
Від Інституту у реалізації проєкту прийматимуть участь: д.е.н. Притула Х. М. (керівник проєкту), к.е.н. Калат Я. Я., к.соц.н. Максименко А. О., д.е.н., проф. Мельник М. І. та к.е.н. Лещух І. В.
Проєкт передбачає вироблення чітких рекомендацій щодо перспектив нарощення пропускної спроможності прикордонної інфраструктури для вантажних перевезень між Україною та країнами-членами ЄС. Особлива увага буде приділена дослідженню існуючої мережі перевантажувальних станцій і мультимодальних терміналів в Україні та чотирьох сусідніх країнах-членах ЄС, а також оцінці потенціалу її розвитку на засадах інтероперабельності та сталого розвитку транспортних систем.
Проєкт буде реалізовано протягом жовтня 2022 р. – березня 2024 р.
Вітаємо переможців, бажаємо плідної роботи та успішної реалізації проєкту!
З повним переліком переможців можна ознайомитись за посиланням https://www.visegradfund.org/archive/results/visegrad-grants/

16.08.2022
13-15 червня 2022 року у м. Краснобруд Люблінське воєводство, Польща) відбувся Міжнародний семінар «XXVI варштати економістів-аграрників», в якому взяли участь науковці з Інституту розвитку села та сільського господарства Польської академії наук (м. Варшава, Польща), Варшавського університету природничих наук, Інституту агрофізики імені Богдана Добжанського (м. Люблін, Польща), Університету природничих наук (м. Люблін, Польща), Державної вищої школи імені Папи Римського Івана Павла ІІ (м. Бяла Підляска), Інституту економіки та прогнозування НАН України (м. Київ, Україна), Інституту землекористування НААН України (м. Київ, Україна), Державної установи «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» (м. Львів, Україна), Національного авіаційного університету (м. Київ, Україна), Національного університету біоресурсів і природокористування України (м. Київ, Україна), Сумського національного аграрного університету (м. Суми, Україна) та інших польських та українських наукових установ та університетів.
Інститут представили співробітники сектору транскордонного співробітництва к.е.н. Ярослава Калат та відділу регіональної фінансової політики к.е.н. Ольга Нестор. [...]

15.06.2022

9 червня 2022 року в ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» відділом регіональної економічної політики в Zoom-форматі проведено дискусійну платформу на тему “Імперативи та безпекові пріоритети збереження і розвитку продуктивної спроможності регіонів України в умовах війни”.
Тематичними напрямами науково-комунікаційного заходу було визначено такі: трансформація теоретико-методологічних підстав дослідження продуктивної спроможності економіки під впливом зовнішніх викликів; ризики та загрози збереження та реалізації продуктивної спроможності економіки регіонів в умовах воєнного стану; розбудова інституційної інфраструктури залучення технологій та інвестицій для відновлення економіки України.
Вступною промовою науковий захід відкрив директор Інституту, д.е.н., проф. Кравців В.С.
До участі в дискусійній платформі долучились представники наукових шкіл з різних регіонів України (м. Києва, м. Львова, м. Кривого Рогу, м. Запоріжжя, м. Тернополя та м. Жешува (Польща)) та широкого спектра економічних напрямів і спеціальностей. [...]
Тези доповідей дискусійної платформи можна подивитись отут.

09.06.2022

08.06.2022. ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України». Тренінг «Управління стресом в умовах війни»
8 червня 2022 року в ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» Радою молодих вчених Інституту проведено тренінг «Управління стресом в умовах війни», ментором якого була Олексин Анна, тренер, HR business partner, SoftServe, MA HR&Organization Development, Львівська бізнес-школа Українського католицького університету.
Тренер закцентувала, що через війну українські науковці потрапили в зону турбулентності, пов’язану з тривожним емоційним станом і неможливістю підтримувати стабільний рівень продуктивності праці. Така тенденція сприяла виникненню стресових ситуацій визначила потребу формування обізнаності науковців у питаннях природи стресу, методів нівелювання негативних наслідків стресових ситуацій, механізмів управління стресом. Зроблено наголос на тому, що стресова реакція має диференційовані прояви для людей, незалежно від віку, роду занять чи темпераменту. Зокрема, для окремих особистостей стрес є детермінантою зростання ефективності діяльності, а для інших – фактором зниження продуктивності праці та бажання працювати загалом. Тренер виділила фази і компоненти (тривоги, опору та виснаження), фізіологічні ознаки стресу та можливі шляхи управління ним.
Основою практичної частини тренінгу була вправа “Світлофор”, завдяки якій молоді науковці змогли пропрацювати власні індикатори реакції на стрес та стратегії самодопомоги, зокрема над запобіганням вигорянню на роботі.
Фото з події:

08.06.2022

22.04.2022. Міжнародна наукова конференція «European Union security strategy in the context of the metamorphoses of international relations» (м. Кишинів, Молдова)
22 квітня 2022 року співробітники сектору транскордонного співробітництва - д.е.н. с.н.с. Притула Х. М. та к. соц.н. Максименко А. О. взяли участь у міжнародній науковій конференції на тему “European Union security strategy in the context of the metamorphoses of international relations” (“Стратегія безпеки Європейського Союзу в контексті метаморфоз міжнародних відносин”).
Організатором конференції була Академія державного управління Республіки Молдова (м. Кишинів). Захід відбувся у змішаному (офлайн та онлайн) форматі, до участі у якому долучилися представники Республіки Молдови, Румунії, Словаччини, Ізраїля, України, Індії та інших країн.
Співробітники Інституту виступили з доповіддю англійською мовою “The Ukrainian dimension of modern global security system: searching for new horizons of its development” (“Український вимір сучасної глобальної системи безпеки: пошук нових горизонтів розвитку”), у якій підняли питання ефективності існуючої системи глобальної безпеки, з огляду на її здатність запобігати й оперативно реагувати на існуючі виклики та загрози національній безпеці суверенних держав. Акцентували увагу на впливі війни в Україні на забезпечення економічної (у тому числі продовольчої), соціальної безпеки як на національному, регіональному, так і на глобальному рівнях. Висвітлили масштаби міграційних потоків (внутрішніх і зовнішніх) у перші два тижні війни та їх потенційні наслідки для економіки України та європейських країн, насамперед суміжних. Окреслили перспективні напрями та шляхи забезпечення стійкості економіки країни за умови сучасних викликів.
Посилання на тези конференції. завантажити тут.
Фото з події:

22.04.2022

26-27 січня 2022 року ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» (далі Інститут) спільно з НДІ європейської інтеграції та регіональних досліджень Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича проведено міжнародний науково-практичний семінар на тему «Транскордонна співпраця – випробування кризами: пошуки більшої ефективності та результативності», організований в рамках проєкту Жана Моне «Стимулювання місцевого економічного зростання в прикордонних регіонах у процесі інтеграції до ЄС: кращі практики країн Східного партнерства» (№599948-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-SUPPA), координатором якого є Інститут. Співорганізаторами заходу були також University of Oradea (Румунія), Institute for Euroregional Studies (ISER) (Румунія), University of Debrecen (Угорщина), Centre of Excellence at SGH Warsaw School of Economics (CEWSE) (Польща), The Academy of Public Administration (Республіка Молдова). [...]

26.01.2022

6 грудня 2021 року відбулася VІ Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «Перспективи розвитку підприємництва в глобальній перспективі» в режимі он-лайн на платформі Microsoft Teams.
Головними організаторами конференції виступили: кафедра підприємництва та промислової політики WZ UL, ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України», SKN Globalni, Рада молодих вчених ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України», ГО «Інститут регіоналістики», Львівський національний університет ім. Івана Франка.
Метою конференції було обговорення актуальних проблем підприємництва та інновацій через обмін думками та досвідом молодих вчених, а також інтеграції і співпраці в міжнародних командах в галузі підприємництва та форм його розвитку, підтримки підприємств у часи глобальних проблем, а також питань, пов’язаних із підприємницькою поведінкою та бізнес-середовищем. [...]

06.12.2021
12 листопада 2021 року у м. Львів з нагоди Всесвітнього дня науки керівництво Львівської області відзначило преміями відомих учених регіону за значні досягнення у галузі науки. Для визначення лауреатів премії на початку вересня стартував конкурс. На розгляд конкурсної комісії, утвореної з представників обласної державної адміністрації та обласної ради надійшло 310 заявок. Торік таких заявок було вдвічі менше. Серед лауреатів премії є 4 співробітники ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України». [...]

12.11.2021
01.11.2021. Львів. Львівський Будинок вчених, Степан Давимука – Doctor Honoris Causa Львівської національної академії мистецтв
1 листопада 2021 року у приміщенні Львівського Будинку вчених відбулося урочисте засідання Вченої ради Львівської національної академії мистецтв з нагоди надання Степанові Давимуці почесного титулу Doctor Honoris Causa Львівської національної академії мистецтв.
Степан Антонович – багаторічний голова Наглядової ради Львівської національної академії мистецтв, видатний вчений-економіст, громадський і політичний діяч.
Вітаємо, шановний Степане Антоновичу, із заслуженим визнанням! Добра, здоров’я і многая літ!
Фото з події:

01.11.2021

26-27 жовтня 2021 року в ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» відбувся науково-практичний семінар для аспірантів, докторантів і молодих вчених «Інноваційна емпірика наукових досліджень: реалії та виклики». Ментор, к.е.н., доц. (НУ «Львівська політехніка»), коуч IPS Іванюк У. В. представила доповідь «Time management як ефективний інструмент управління часом молодого науковця», ознайомила молодих вчених із основними принципами й механізмами ефективної організації робочого часу задля досягнення цілей, представила авторську архітектоніку балансування робочого дня і фокусування на довгострокових завданнях. [...]

27.10.2021

21-22 жовтня 2021 року у конференц-залі готелю «Леополіс» (м. Львів, вул. Театральна, 16) було проведено міжнародну конференцію «Досвід ЄС у стимулюванні місцевого економічного зростання у процесі європейської інтеграції: кращі практики країн Східного партнерства».
Конференція відбувалась в рамках реалізації міжнародного проекту «Стимулювання місцевого економічного зростання у прикордонних регіонах у процесі європейської інтеграції: кращі практики країн Східного партнерства» (№ 599948-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-SUPPA) за напрямком «Жан Моне – Підтримка асоціацій» Програми ЄС ERASMUS+. Координатором проекту є ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України». Партнери проєкту: Інститут єврорегіональних досліджень (ISER) (Румунія), Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (Україна), Академія державного управління (Республіка Молдова), Центр досконалості при Варшавській школі економіки (CEWSE) (Польща), Університет Дебрецена (Угорщина) та Університет Ораді (Румунія). [...]

22.10.2021

21 жовтня 2021 року ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» спільно з Львівським торговельно-економічним університетом проведено І Міжнародну науково-практичну конференцію здобувачів вищої освіти та молодих учених на тему «Актуальні проблеми розвитку фінансово-економічної системи: пріоритети та перспективи». Співорганізаторами заходу виступили: Національна академія статистики, обліку та аудиту; Львівський національний університет ім. Івана Франка, факультет управління та бізнесу; Державний біотехнологічний університет; Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника; Вища школа управління та банківської справи в м. Познань (Польща); Жешовський університет, Польща; Ченстоховська політехніка (Польща); Державний вищий професійно-технічний коледж імені проф. С. Тарновського (м. Тарнобжег, Польща); Таллінський технічний університет (Естонія). [...]

21.10.2021
24.09.2021. Краків (Польща). Спеціальна ювілейна наукова конференція «Ідея страхування в Польщі. Досягнення та нові виклики»
24 вересня 2021 року на базі Економічного університету в Кракові відбулася спеціальна ювілейна наукова конференція «Ідея страхування в Польщі. Досягнення та нові виклики», присвячена вшануванню науково-дидактичних здобутків завідувача кафедри управління ризиками та страхування Краківського економічного університету др. габ., проф. Ванди Сулковської.
В рамках конференції відбувся обмін досвідом та думками, презентація результатів досліджень науковців з різних країн щодо розвитку страхування та фінансового ринку, у т. ч. в умовах пандемії Covid-19.
Конференція відбувалася у змішаній формі: стаціонарно (в приміщенні Краківського економічного університету) та дистанційно з допомогою платформи Zoom.
Від ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України» на конференції виступили с.н.с. відділу просторового розвитку Жабинець О. Й. із доповіддю «Особливості розвитку страхового ринку України в умовах пандемії Covid-19» та м.н.с. відділу регіональної екологічної політики та природокористування Мищишин І. Р. із доповіддю «Вплив пандемії COVID-2019 на страховий ринок України».
Фото з події:

24.09.2021

03.09.2021. Львів. Воркшоп «Смарт-спеціалізація: процес підприємницького відкриття, EDP зустріч 2»
3 вересня 2021 року у приміщенні Tech StartUp School за ініціативи Львівської обласної державної адміністрації та Українського інституту міжнародної політики відбувся воркшоп робочої групи з креативних індустрій «Смарт-спеціалізація: процес підприємницького відкриття, EDP зустріч 2», у якому взяла участь представниця Інституту регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України Світлана Щеглюк.
Завданням робочої групи, сформованої з представників влади, науки, освіти та бізнесу, після ознайомлення з пріоритетами розвитку креативного сектору економіки країн ЄС було описати перспективні проєкти сфери креативних індустрій та презентувати їх іншим групам для апробації ключових ідей. За результатами колективного обговорення були відібрані проєкти, які мають найбільший інноваційний потенціал до розвитку та формування креативної екосистеми регіону.
Фото з події:

03.09.2021
03.09.2021. Львів. Львівська обласна державна адміністрація. Круглий стіл «Формування стійкого партнерства влади, громадськості та бізнесу у видобувному секторі Львівської області», Жук П. В.
3 вересня 2021 р. у приміщенні Львівської ОДА проведено засідання круглого столу «Формування стійкого партнерства влади, громадськості та бізнесу у видобувному секторі Львівської області». Захід проводився у рамках проєкту ГО Нова Енергія «Відповідність даних та пілотна інтеграція порталу ІПВГ в Україні» у партнерстві з департаментом паливно-енергетичного комплексу, енергоефективності та житлово-комунального господарства ЛОДА й Агенцією місцевого економічного розвитку Яворівщини. Ініціатива прозорості видобувних галузей (ІПВГ) – міжнародний стандарт з підвищення прозорості управління доходами держави від діяльності у сфері видобування природних ресурсів. За круглим столом обговорювалися питання функціонування стандарту в Україні, створення багатосторонньої групи, яка здійснюватиме керівництво та контроль над виконанням вимог ІПВГ на Львівщині як пілотному регіоні. У рамках програми Круглого столу виступили перший заступник голови Львівської ОДА А. Годик, в. о. генерального директора Директорату з питань формування енерго та ресурсоефективної політики Міністерства енергетики України В. Гнатовська, голова ради ГО Нова Енергія В. Филенко, голова Національного секретаріату ІПВГ в Україні О. Нехорошко, голова Агенції місцевого економічного розвитку Яворівщини О. Микита. Запрошеним до участі у засіданні Круглого столу був провідний науковий співробітник ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», к.е.н. П. Жук. У своєму виступі він зазначив доцільність охоплення в рамках стандарту ІПВГ питань щодо природно-ресурсних можливостей розвитку видобувної галузі у регіоні й Україні та завдань влади, громадськості й бізнесу з їх реалізації, а також запропонував включити до створюваної багатосторонньої групи профільних науковців.
Інформація про конференцію також тут.

03.09.2021
09.07.2021. Львів. Воркшоп «Смарт-спеціалізація: процес підприємницького відкриття, EDP зустріч 1»
09 липня 2021 року у приміщенні Tech StartUp School за ініціативи Львівської обласної державної адміністрації та Українського інституту міжнародної політики відбувся воркшоп робочої групи з креативних індустрій «Смарт-спеціалізація: процес підприємницького відкриття, EDP зустріч 1», у якому взяла участь представниця Інституту регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України Світлана Щеглюк.
Завданням робочої групи було розробити SWOT-аналіз, ґрунтуючись на власному досвіді розвитку креативних індустрій підприємців переважно зі сфери ІТ-сектору, науковців, представників влади та практиці стратегування під час розробки Регіональної стратегії розвитку Львівської області на період 2021-2027 рр.
С.н.сп. Світлана Щеглюк представила напрацювання відділу просторового розвитку Інституту, зокрема: «Тінізація сектору комерційних послуг: національний та регіональний вимір: наукова доповідь» (2021), «Ефективність використання потенціалу сектору комерційних послуг у забезпеченні соціально-економічного зростання регіонів України: наукова доповідь» (2020), підсумувала особливості розвитку креативних послуг в Україні та Львівській області зокрема.
За результатами колективного обговорення були відібрані пропозиції від учасників, складено робочу версію SWOT-аналізу, яка потребуватиме коригування до наступного засідання, яке заплановано провести у серпні. У планах координаторів Смарт-спеціалізації є розробка Дорожньої карти впровадження плану заходів для креативних індустрій, пропозиції щодо удосконалення механізмів підтримки пріоритетних видів економічної діяльності креативних індустрій в рамках обласних цільових програм, розробка спільних проєктів.
Фото з події:

09.07.2021
24 червня 2021 року в режимі он-лайн відбулася циклічна 10-та Міжнародна наукова конференція «Сталий розвиток в управлінні та фінансах: наука-бізнес-самоврядування», організована: факультетом менеджменту Ченстоховської Політехніки, Вищою банківською школою в Познані (Хожувським відділенням), Варшавською головною торговельною школою та ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього».
Захід вже традиційно зібрав вчених, економістів та управлінців з різних країн, які мали нагоду обмінятися результатами наукових досліджень та практичним досвідом. Участь у роботі конференції взяли понад 70 науковців з України, Польщі, США, Австрії, Великої Британії, Японії. [...]

24.06.2021

17.06.2021. Львів, Львівський національний університет імені Івана Франка. Урочисте засідання наукової ради та виконкому ЗНЦ з нагоди 50-річчя утворення Західного наукового центру НАН України та МОН України
17 червня 2021 року в Актовій залі Львівського національного університету імені Івана Франка відбулось урочисте засідання наукової ради та виконкому ЗНЦ з нагоди 50-річчя утворення Західного наукового центру НАН України та МОН України.
З вступним словом та доповіддю виступив голова Західного наукового центру НАН України та МОН України, академік НАН України Назарчук З. Т.
З вітальним словом до учасників зібрання звернувся Президент Національної академії наук України, академік НАН України А. Г. Загородній. Він вручив дипломи новообраним академікам та членам-кореспондентам НАН України, державні нагороди та відзнаки НАН України провідним вченим Західного регіону. Серед нагороджених директор ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», доктор економічних наук, професор Кравців В. С., який відзначений Почесною грамотою Президії НАН України і Центрального комітету профспілки працівників НАН України за багатолітню плідну працю, вагомий внесок у розвиток науково-технічної та інноваційної діяльності в західних областях України, активне сприяння співпраці НАН України і МОН України в регіоні та з нагоди 50-річчя від часу заснування наукового центру.

17.06.2021

10-11 червня 2021 року відбувся Міжнародний круглий стіл на тему «Особливості місцевого економічного розвитку у транскордонному просторі Україна-Молдова-Румунія», організований Академією державного управління Республіки Молдови в рамках проєкту Жана Моне «Стимулювання місцевого економічного зростання в прикордонних регіонах у процесі інтеграції до ЄС: кращі практики країн Східного партнерства», координатором якого є ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України».
Співорганізаторами заходу стали ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» (далі Інститут), University of Oradea (Румунія), Institute for Euroregional Studies (ISER) (Румунія), University of Debrecen (Угорщина), Centre of Excellence at SGH Warsaw School of Economics (CEWSE) (Польща), Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (Україна).
Захід, проведений у гібридному форматі, об’єднав дослідників та управлінців у сфері розвитку місцевого самоврядування та транскордонного співробітництва з п’яти країн (України, Румунії, Польщі, Угорщини та Молдови). [...]

11.06.2021

08.06.2021. Львів, Львівський національний університет імені Івана Франка. Конференція з питань розвитку території Українських Карпат (Бойківщини)
8 червня 2021 року у приміщенні факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка проведено конференцію з питань розвитку території Українських Карпат (Бойківщини), організовану Міжнародною громадською організацією «Світовий конгрес бойків», у ході якої обговорювалися проблеми й актуальні завдання сталого розвитку гірського регіону Бойківщини та ролі МНО «Світовий конгрес бойків» у їх вирішенні.
З доповідями на конференції, зокрема, виступили: голова МГО «Світовий конгрес бойків» Петро Косачевич та засновник і керівник її філії у Львові к.т.н. Михайло Яворський; д.г.н., професор ЛНУ імені Івана Франка Мирослав Дністрянський; провідний науковий співробітник ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України, к.е.н. Петро Жук; експерт ГО «Аналітичний центр «Експерт-група» Андріан Фітьо; керівник проєкту «Центр публічної дипломатії факультету міжнародних відносин ЛНУ імені Івана Франка, к.політ.н. Наталія Шалена.
Доповідь Петра Жука, у якій було обґрунтовано необхідність запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності на гірських територіях Українських Карпат, розкрито основні положення розробленого ним та зареєстрованого Верховною Радою України за ініціативою групи народних депутатів України законопроекту № 4102 «Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку у гірських зонах України», викликала зацікавленість учасників конференції. Було прийнято рішення щодо підтримки законопроєкту, який би сприяв створенню робочих місць у гірських територіальних громадах Бойківщини, залученню до вирішення цього питання депутатів усіх рівнів.
Фото з події:

08.06.2021
27-28.05.2021. Орадя (Румунія). Міжнародний круглий стіл «Східні кордони ЄС під час пандемії: консолідація зусиль у тріаді представників академічних установ – громадянського суспільства – політики»
27-28 травня 2021 року відбувся міжнародний круглий стіл «Східні кордони ЄС під час пандемії: консолідація зусиль у тріаді представників академічних установ – громадянського суспільства – політики» (“The EU's eastern borders during the pandemic: consolidating efforts in the triad of representatives of academic institutions - civil society - politics”), організований науковою спільнотою Університету Орадя (Румунія) в рамках проєкту Жана Моне «European Union and its Neighbourhood. Network for enhancing EU’s actorness in the Eastern Borderlands».
У заході прийняли участь співробітники сектору транскордонного співробітництва Інституту. Завідувач сектору д.е.н. Христина Притула представила доповідь на тему «Competitive advantages of Ukrainian border regions under the conditions of European integration processes» («Конкурентні переваги прикордонних регіонів України в умовах євроінтеграційних процесів»), старший науковий співробітник, к. соц. н. Анна Максименко доповіла про перспективи розвитку українських виробників готового одягу в умовах кризи Covid-19 («Opportunities for Ukrainian garment industry development in Covid-19 crisis»).
На круглому столі також були представлені доповіді науковців із Польщі, Угорщини, Румунії, котрі охоплювали широке коло питань, пов’язаних із впливом глобальної пандемії на кордони ЄС, викликами, з якими стикаються прикордонні регіони, їх інвестиційними можливостями, трансформацією інструментів транскордонної співпраці.
Фото з події:

28.05.2021

19 травня 2021 року в режимі он-лайн на платформі Teams відбулася Міжнародна наукова конференція "Виклики сучасного підприємництва та розвиток регіонів", організована ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього" та Лодзьким університетом (Польща). Співорганізаторами конференції виступили: Інститут економіки промисловості НАН України, Інститут вугільних енерготехнологій НАН України, Центр підприємництва Лодзького Університету (Польща), Шауляйський державний коледж (Литва), Факультет економіки Західнобогемського університету (Чехія), Університет імені Матея Беля (Банська Бистриця, Словаччина). Участь у роботі конференції взяли понад 50 науковців з 5 країн, а саме України, Польщі, Чехії, Словаччини та Литви.
Інформація про конференцію на сайті Національної академії наук України – за посиланням, та на сайті Інституту – [...]

19.05.2021

14.05.2021. Лекція в режимі он-лайн на тему: «Управління розвитком вищої освіти в Україні»
14 травня 2021 року в рамках викладання дисциплін освітніх програм за спеціальностями 051 -»Економіка» і 072 - «Фінанси, банківська справа та страхування» та договорів про співпрацю між ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», Волинським національним університетом імені Лесі Українки та Львівським торгівельно-економічним інститутом проведено лекцію в режимі он-лайн на тему: «Управління розвитком вищої освіти в Україні». Доповідач: к.е.н., доцент кафедри фінансів Волинського національного університету імені Лесі Українки Тоцька Олеся Леонтіївна. У заході взяли активну участь аспіранти вказаних установ.
Фото з події:

14.05.2021

11 травня 2021 року в ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» в рамках експерименту вперше апробовано досвід організації та проведення захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 051 – Економіка. [...]

11.05.2021Веб-майстер П. Попадюк