Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ


Координація наукової діяльності

ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» є провідною науковою установою в системі НАН України з проблем регіональної політики та транскордонного співробітництва.

Відповідно із рішенням Бюро Відділення економіки НАН України від 29.10.2013 р. щодо перспективних напрямів досліджень установ Відділення у 2014-18 рр., Інститут визначений головною установою за напрямом «Регіональні дослідження» та його складовими: «Комплексна характеристика соціально-економічного розвитку регіонів», «Адміністративно-територіальний устрій» та «Транскордонне співробітництво». При виконанні досліджень з даної проблематики Інститут здійснював координацію своєї роботи з установами Відділення економіки НАН України. Зокрема, у 2018 році підписано угоду про наукове співробітництво з Інститутом економіко-правових досліджень НАН України.

Щорічно, спільно із Відділенням економіки НАН України та за участю провідних вчених академічних установ економічного профілю, у форматі «Економічні дискусії на Світязі» Інститутом проводиться міжнародна конференція з питань територіального розвитку та регіональної політики в Україні. 7-8 червня 2018 року Інститутом проведено третю Міжнародну науково-практичну конференцію «Територіальний розвиток і регіональна політика: сучасний стан та орієнтири подальших реформ» (с. Світязь, Волинська область), в рамках якої основну увагу було приділено питанням нових викликів для державної регіональної політики в контексті процесів децентралізації та реформування адміністративно-територіального устрою в Україні та децентралізації влади, а також проблематиці розвитку українських міст в сучасних умовах. У конференції взяли участь понад 40 науковців та практиків з різних регіонів України, зокрема з Києва, Одеси, Львова, Луцька, Тернополя та Ужгорода, а також іноземні вчені з Польщі (Варшави, Білостоку, Ярослава). Серед учасників конференції – 4 академіки та 4 члени-кореспонденти НАН України, 12 докторів наук.

20 листопада 2018 року, в рамках ювілейних заходів, присвячених 100-річчю створення Національної академії наук України, в Інституті проведено Міжнародний круглий стіл «Проблеми та перспективи сталого розвитку регіонів України в контексті євроінтеграційних процесів». Метою круглого столу було представлення та обговорення результатів досліджень, здійснених науковцями академічних установ Києва, Львова та Ужгорода в рамках виконання Цільової програми наукових досліджень Відділення економіки НАН України «Траєкторія сталого розвитку України до 2030 року». У роботі круглого столу також взяли участь 4 науковці Інституту розвитку села та землеробства Польської академії наук (м. Варшава).

В процесі виконання досліджень та впровадження їх результатів, організації конференцій та круглих столів Інститут співпрацював із органами центральної, регіональної та місцевої влади, вищими навчальними закладами, підприємницькими структурами, громадськими організаціями. Розробки Інституту з широкого спектру проблем регіональної політики та соціально-економічного розвитку регіонів України, висвітлені у наукових доповідях, доповідних записках, аналітичних та експертних матеріалах, рекомендаціях, надсилалися, зокрема, до:

 • Адміністрації Президента України; Кабінету Міністрів України; Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України; Міністерства економічного розвитку і торгівлі України; Міністерства фінансів України; Міністерства аграрної політики та продовольства України; Міністерства екології та природних ресурсів України; Міністерства праці та соціальної політики України; Національного комітету з промислового розвитку; Національного агентства України з питань державної служби; Державної міграційної служби України;Національного інституту стратегічних досліджень;
 • Комітетів Верховної Ради України з питань: державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування; бюджету; екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи; промислової політики та підприємництва; європейської інтеграції; аграрної політики та земельних відносин; науки і освіти;
 • обласних державних адміністрацій та обласних рад; районних державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування Львівської області;
 • Українського союзу промисловців і підприємців, Асоціації міст України, Федерації професійних спілок України, Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад, Всеукраїнської Асоціації органів місцевого самоврядування, Всеукраїнської екологічної ліги та ін.,

та були використані ними у своїй роботі.

Зокрема, у рамках цієї діяльності, за складовою «Комплексна характеристика соціально-економічного розвитку регіонів» Інститутом було підготовлено: щорічну наукову доповідь «Територіальний розвиток і регіональна політика в Україні: виклики та пріоритети сталого ендогенного зростання регіонів України в умовах сучасних реформ»; наукові доповіді «Цілі сталого розвитку для України: регіональний вимір», «Оцінка імпортозалежності економіки України (за сегментами споживання продукції переробної промисловості)», «Хімічна промисловість регіонів України: стан, проблеми і перспективи розвитку», «Просторові форми організації бізнесу в Україні: тенденції, перспективи та механізми розвитку», «Наукові основи формування та шляхи реалізації гірської політики в Україні»; науково-аналітичні та доповідні записки, аналітичні та експертні матеріали, рекомендації та пропозиції (з питань: модернізації механізмів державної регіональної політики, розвитку промислового сектора економіки регіонів, сільських територій, гірської політики, просторової організації бізнесу, міграційної політики тощо), які отримали впровадження на рівні центральних, регіональних та місцевих органів влади, підприємницьких та громадських асоціацій.

За складовою «Адміністративно-територіальний устрій» напряму «Регіональні дослідження» підготовлено та скеровано до центральних та регіональних органів державної влади методичні та науково-експертні матеріали з питань аналізу та оцінки сучасних процесів адміністративно-фінансової децентралізації, проблемних аспектів розвитку об’єднаних територіальних громад, вдосконалення міжбюджетних відносин в Україні в контексті децентралізації влади. Зокрема, підготовлено наукову доповідь «Механізми адміністративно-фінансової децентралізації: світові практики та напрямки їх імплементації в Україні», яку скеровано до профільних міністерств та комітетів Верховної ради України. На виконання доручення Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти підготовлено і направлено до Відділення економіки НАН України експертний висновок та пропозиції до законопроекту «Про засади адміністративно-територіального устрою України» (№8051). До Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України скеровано матеріали до Аналітичної доповіді до щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2018 році».

За тематикою досліджень проблем транскордонного співробітництва Інститутом підготовлено щорічну науково-аналітичну доповідь «Розвиток транскордонного співробітництва: Тіньовий сектор в економіці прикордонних територій» та низку науково-аналітичних та експертних матеріалів, які були направлені: Адміністрації Президента України, профільним міністерствам та комітетам Верховної ради України, обласним державним адміністраціям.

Провідні науковці Інституту входять до складу ряду консультаційно-дорадчих та експертних рад, які діють при центральних органах влади, зокрема:

 • директор Інституту, д.е.н., проф. Кравців В. С. входить до складу Міжвідомчої координаційної комісії з питань регіонального розвитку;
 • д.е.н., проф. Іщук С. О. входить до складу робочої групи Директорату регіонального розвитку Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України з розробки «Методики проведення інтерактивного та анкетного опитувань за напрямами досліджень індексу конкурентоспроможності регіонів»;
 • к.е.н., с.н.с. Гулич О. І. входить до складу Наукової ради з туризму та курортів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України; Експертної ради з питань туризму та курортів при Комітеті Верховної Ради України з питань сім’ї, молодіжної політики та туризму.

Державна установа «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» є провідною науковою установою економічного профілю у Західному регіоні України. Директор Інституту, д.е.н., проф. Кравців В. С. є головою секції економіки Західного наукового центру НАН України і МОН України.

В ході виконання науково-дослідних робіт та практичного впровадження їх результатів налагоджена співпраця Інституту з регіональними органами влади Західного регіону України та органами місцевої влади Львівської області.

Зокрема, науковці Інституту в якості експертів взяли участь у виконанні проекту щодо обґрунтування реформування мережі адміністративних районів Львівської, Тернопільської та Івано-Франківської областей (ГО «Інститут регіонального розвитку», програма USAID DOBRE), розробці Стратегії розвитку Сколівського району Львівської області, проектних пропозицій до Плану заходів з реалізації у 2019-2020 роках Стратегії розвитку Львівської області тощо. Спільно з НДЦ «Демос» Національного університету «Львівська політехніка» науковці відділу соціально-гуманітарного розвитку регіону взяли участь у виконанні науково-дослідної теми: «Моніторинг реалізації інтелектуального потенціалу випускників ВНЗ і ПТНЗ прикордонного регіону: соціальне партнерство, державне і регіональне замовлення» (на замовлення Міністерства регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України).

Інститут є координуючим центром в Західному регіоні України з проблематики досліджень сталого розвитку Карпат. 17 травня 2018 р., в рамках Фестивалю науки було проведено засідання круглого столу «Розвиток гірських територій Карпат: європейський досвід й вітчизняні перспективи». У роботі круглого столу, окрім науковців Львова та Ужгорода, взяли участь представники органів регіональної та місцевої влади Львівщини та Івано-Франківщини, а також керівники органів місцевого самоврядування гірських районів Львівської області. Рекомендації круглого столу щодо заходів, які сприятимуть економічному та соціальному розвитку гірських територій, отримали схвалення та будуть використані у роботі комітетів Верховної Ради України, профільного міністерства та регіональних органів влади.

Співробітники Інституту взяли активну участь у обговоренні проекту Концепції Державної програми розвитку гірських територій Українських Карпат на період до 2023 року, розробленого Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України та у роботі Карпатського Форуму місцевого самоврядування «Можливості розвитку гірських територій в умовах реформи децентралізації» (м. Яремче, 31.05 – 1.06.2018 р.).

Провідні науковці Інституту входять до складу координаційних комісій, громадських та дорадчих рад, робочих та експертно-аналітичних груп при органах регіональної влади, зокрема:

 • д.е.н., проф. Кравців В. С. входить до складу Міжвідомчої координаційної комісії з питань реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади у Львівській області та Ради регіонального розвитку Львівської області;
 • д.е.н., проф. Сторонянська І. З. – член громадської ради з питань фінансів при Львівській обласній державній адміністрації, експерт з оцінювання мікропроектів обласного конкурсу мікропроектів місцевого розвитку у Львівській області;
 • д.е.н., доц. Борщевський В. В. входить до складу: координаційно-дорадчої ради з питань підприємництва при Львівській обласній державній адміністрації; член робочої групи з розробки Стратегії розвитку Сколівського району на період до 2020 року (з перспективою до 2025 року);
 • к.е.н., пр.н.с. Жук П. В. – член робочої групи Львівської обласної державної адміністрації з підготовки висновків щодо відповідності Конституції та законам України проектів рішень територіальних громад стосовно добровільного об’єднання та громадської експертно-аналітичної групи з розвитку паливно-енергетичного комплексу Львівської області при Західному науковому центрі НАН та МОН України;
 • д.е.н., проф. Мельник М. І. входить до складу робочої групи з розроблення Концепції просторового розвитку територій вздовж українсько-польського державного кордону;
 • к.е.н., доц. Залуцький І. Р. – член робочої групи «Аграрний розвиток» департаменту агропромислового розвитку Львівської обласної державної адміністрації;
 • д.е.н., с.н.с. Притула Х. М. входить до складу робочої групи з питань адаптації європейський підходів у систему стратегічного планування регіонального розвитку в Україні при Центрі розвитку місцевого самоврядування;
 • д.е.н., с.н.с. Притула Х. М., к.е.н., с.н.с. Гулич О. І. входять до складу робочої групи з питань оцінки проектних ідей до Плану заходів з реалізації у 2019-2020 роках Стратегії розвитку Львівської області.

Співробітники Інституту брали активну участь у стратегічних сесіях, розширених засіданнях, робочих зустрічах із експертним середовищем профільних департаментів Львівської обласної державної адміністрації, а також публічних заходах та обговореннях, що організовувалися Львівським Центром розвитку місцевого самоврядування, Львівською міською радою, Львівською торгово-промисловою палатою, Львівською аграрною палатою тощо.

У процесі апробації результатів досліджень на комунікативних заходах, проведення конференцій та круглих столів з обговорення актуальних проблем регіонального та місцевого розвитку міжнародного й вітчизняного рівнів Інститут активно співпрацював із вищими навчальними закладами, академічним установами, підприємницькими структурами та неурядовими організаціями, зокрема:

 • з проблематики досліджень сталого розвитку Карпат – з Закарпатським регіональним центром соціально-економічних та гуманітарних досліджень НАН України, Інститутом екології Карпат НАН України, Західним науковим центром НАН та МОН України, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Національним лісотехнічним університетом України, Львівським Центром розвитку місцевого самоврядування, Всеукраїнською екологічною лігою;
 • з проблематики розвитку сільських територій та АПК – з Львівським національним університетом ветеринарної медицини ім. С. З. Гжицького, Львівським національним аграрним університетом, Регіональним філіалом Національного інституту стратегічних досліджень у Львові, Львівською аграрною дорадчою службою, а також Національним науковим центром «Інститут аграрної економіки» та Інститутом агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України;
 • з проблематики адміністративно-територіальної реформи в Україні і використання фінансового ресурсу місцевих бюджетів – із Львівським регіональним інститутом державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, з громадськими організаціями «Агенція європейських інновацій», «Європейський діалог» та «Інститут регіонального розвитку»;
 • з проблематики досліджень міграційних процесів та ринків праці – із Львівським інститутом Міжрегіональної академії управління персоналом, ДВНЗ «Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи», Національним університетом «Львівська політехніка» (Інститутом економіки і менеджменту, Науково-дослідним центром соціальної і демографічної політики та управління «Демос», Інститутом адміністрування та післядипломної освіти, Інститутом підприємництва та перспективних технологій), економічним та географічним факультетами Львівського національного університету ім. Івана Франка;
 • з проблематики просторового розвитку – із Львівською та Запорізькою торгово-промисловими палатами, Радою підприємців Львівської області, Львівським регіональним відділенням Асоціації міст України, Львівським державним інститутом економіки і туризму, Центром ім. Митрополита Андрея Шептицького Українського католицького університету;
 • з проблематики розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій – із Інститутом економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка», економічним факультетом Львівського національного університету ім. Івана Франка, Івано-Франківським національним технічним університетом нафти і газу, Львівським торгівельно-економічним університетом, Радою підприємців Львівської області, Львівською торгово-промисловою палатою;
 • з проблематики транскордонного співробітництва – із Східноєвропейським національним університетом імені Лесі Українки, Львівським національним університетом імені Івана Франка, Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича, Регіональним філіалом Національного інституту стратегічних досліджень у Львові, ГО «Інститут транскордонного співробітництва та європейської інтеграції», Асоціацією органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати – Україна». Львівським Центром розвитку місцевого самоврядування».

Координація наукової діяльності у: 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р.


Веб-майстер П. Попадюк