Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ


Сектор транскордонного співробітництва

В. о. завідувача сектору
доктор економічних наук, старший науковий співробітник
Притула Христина Мирославівна

Тел. (032)270-7145.

Рік утворення – 1975.

Проблематика наукових досліджень сектору

Напрямки наукової діяльності

–   розробка теоретико-методологічних основ дослідження транскордонних регіонів та транскордонних ринків;

–   обґрунтування організаційно-економічних механізмів підвищення конкурентоспроможності регіону;

–   дослідження проблем розвитку ринкової інфраструктури;

–   транскордонна конвергенція конкурентоспроможності регіонів;

–   теоретико-методологічні основи розвитку транскордонних кластерів;

–   розвиток нових форм транскордонного співробітництва.

 

Науково-дослідні теми

 

Склад сектору:

завідувач сектору доктор економічних наук, старший науковий співробітник Притула Христина Мирославівна

науковий співробітник кандидат соціологічних наук Максименко Анна Олександрівна

науковий співробітник кандидат економічних наук Стельмах Христина Петрівна

молодший науковий співробітник Калат Ярослава Ярославівна

провідний інженер Демедюк (Жук) Ольга Петрівна

молодший науковий співробітник Черторижський Всеволод Миколайович

провідний інженер Горин Галина Володимирівна

здобувач Винар Наталія Василівна

 

 

Історія підрозділу

 

Основнi публікації:

l1


Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ Демченко В. В. Реформа адміністративно-територіального устрою: модель для Львівської області / В. В. Демченко // Регіональна економіка. – 2015. – №2(76). – С. 178-181.Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ Демченко В. В. Засідання Координаційної ради науково-навчального комплексу «Економосвіта» імені академіка Мар’яна Долішнього / В. В. Демченко // Регіональна економіка. – 2015. – №1(75). – С. 193-194.Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 334:352/354:339.9
Цісінська О. Б. Механізми взаємодії управлінських структур у транскордонному просторі / О. Б. Цісінська // Регіональна економіка. – 2015. – №1(75). – С. 145-151.

Літер.: 4


Визначено поняття управлінського механізму взаємодії у транскордонному просторі. Розкрито суть поняття транскордонного продукту. Класифіковано поняття транскордонного продукту за видами. Зображено взаємозамінність та / чи взаємопоглинання продукту, механізму та інструменту взаємодії управлінських структур у транскордонному просторі. Сформульовано класифікацію механізмів взаємодії суб’єктів економічних відносин управлінської сфери у транскордонному просторі. Розкрито складові управлінського механізму взаємодії у транскордонному просторі на регіональному рівні. Представлено механізм створення транскордонного продукту за допомогою складових управлінського механізму взаємодії у транскордонному просторі. Показано структуру органів управління Програми транскордонного співробітництва PL-BY-UA 2007-2013 та процедуру подачі проектних заявок і підписаних контрактів. Описано механізм Порядку співфінансування проектів міжнародної технічної допомоги з обласного бюджету на прикладі Львівської області. 
управлінський механізм взаємодії у транскордонному просторі, транскордонний продукт, транскордонний простір 

2014Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК [332.122:339.9]:330.34
Черторижський В. М. Питання особливостей транскордонного регіону та його роль у регіональному економічному розвитку / В. М. Черторижський // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2014. – Вип. 5(109). Механізм регулювання регіонального розвитку в Україні. – С. 231-239.

Літер.: 10


У статті висвітлено деякі особливості транскордонної регіональної економіки та її пріоритетні позиції у структурі регіональної економічної науки, також розглядається “додержавний” режим функціонування, причини зростання економічних процесів та їхні наслідки у транскордонному регіоні, підкреслюється інкорпоративний характер транскордонного регіону тощо. 
глобалізація, транскордонні регіони, регіональна економіка, регіональний економічний розвиток, конкуренція, інкорпоратизм Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.021:330.341.4
Гусєва М. О. Регіональна структурна політика: суть, роль та напрями реалізації / М. О. Гусєва // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2014. – Вип. 5(109). Механізм регулювання регіонального розвитку в Україні. – С. 11-20.

Літер.: 9


У статті розглянуто, проаналізовано та визначено суть поняття регіональної структурної політики та її місце серед складових державної політики. Здійснено порівняння функцій регіональної економічної політики та регіональної структурної політики. Визначено основні завдання та пріоритетні цілі регіональної структурної політики, а також виявлено напрями її здійснення. Проаналізовано механізм реалізації регіональної структурної політики, його інструменти та методи. 
регіональна структурна політика, регіональна соціально-економічна система, структурні зміни, структурні диспропорції, структурні процеси. Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 339.9(438)(477)
Черторижський В. М. Інструменти транскордонної взаємодії у польсько-українському прикордонні / В. М. Черторижський // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 4(108). Механізми ефективного розвитку прикордонних територій. – С. 352-357.

Літер.: 10


Розглядаються можливості розвитку польсько-української багатосторонньої співпраці, а також розглядаються деякі інструменти транскордонної взаємодії (форми співпраці): коопераційний експорт; група експортерів; спільне підприємство. 
коопераційний експорт; група експортерів; спільне підприємство Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 33.339.9
Тимечко І. Р. Особливості розвитку транскордонного співробітництва в розрізі прикордонних регіонів України / І. Р. Тимечко // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 4(108). Механізми ефективного розвитку прикордонних територій. – С. 117-124.

Літер.: 3


Здійснено аналіз та узагальнено індикатори розвитку транскордонного співробітництва України. Виявлено формальну та неформальну взаємодію суб’єктів та учасників транскордонного співробітництва України. Виокремлено явища неформальної взаємодії в транскордонному просторі та їх вплив на умови життєдіяльності прикордонних регіонів України. 
транскордонне співробітництво, суб’єкти транскордонного співробітництва, учасники транскордонного співробітництва, неформальна взаємодія учасників транскордонного співробітництва Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 339.9:332.1
Мікула Н. А. Єврорегіональне співробітництво в системі транскордонної співпраці / Н. А. Мікула, Я. Я. Калат // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 4(108). Механізми ефективного розвитку прикордонних територій. – С. 28-38.

Літер.: 15


Єврорегіональне співробітництво є особливою формою міжнародної співпраці, яке значною мірою залежить від визначення державою місця та ролі регіонів у національній економіці. Адже нормативно-правове забезпечення розвитку регіонів і повноваження органів місцевого самоврядування безпосередньо впливають на розвиток транскордонних відносин. Проаналізовано основні компоненти системи транскордонного співробітництва, що дало змогу визначити місце та роль єврорегіонального співробітництва в цій системі. Крім того, охарактеризовано основні форми транскордонної співпраці, які ефективно функціонують у країнах ЄС і поступово впроваджуються в Україні. Також визначено основні характерні риси єврорегіонального співробітництва. Обґрунтовано і запропоновано нове визначення поняття «єврорегіональне співробітництво». Результати дослідження покращують розуміння ролі єврорегіонального співробітництва у системі транскордонної взаємодії та розвитку євроінтеграційних процесів. 
транскордонне співробітництво, єврорегіональне співробітництво, єврорегіон, транскордонний регіон, транскордонний простір, транскордонний кластер Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.1:339.94
Мікула Н. А. Організаційно-економічні механізми активізації транскордонного співробітництва західними регіонами України / Н. А. Мікула // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 3(107). Регіональна політика в Україні: сучасний стан та шляхи активізації. – С. 172-180.

Літер.: 7


Висвітлені основні організаційно-економічні механізми, дія яких спрямована на створення сприятливих умов ефективної та взаємовигідної співпраці суб’єктів та учасників транскордонного співробітництва задля підвищення соціально-економічного розвитку та рівня життя мешканців. Обґрунтовано напрями державної політики щодо удосконалення означених механізмів, зокрема для подолання викликів та загроз, які виникають у транскордонному просторі України та ЄС. 
транскордонне співробітництво, регіональна політика, організаційно-економічні механізми Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 331.5.024.5:331.556.4
Цісінська О. Б. Перешкоди взаємодії регіональних органів влади та органів місцевого самоврядування у транскордонному просторі України та ЄС / О. Б. Цісінська, Ю. Ю. Кміть // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 2(106). Суспільно-економічні аспекти транскордонної співпраці України і Польщі. – С. 156-170.

Літер.: 10


На основі проведеного анкетного опитування досліджено сучасний стан розвитку транскордонного співробітництва серед районних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування Яворівського району. Показано перешкоди взаємодії вищевказаних структур з аналогічними структурами суміжних регіонів Польщі. Окреслено напрями вирішення даної проблеми. 
транскордонне співробітництво, суб’єкти транскордонного співробітництва, транскордонний проект, транскордонний регіон 

 


Веб-майстер П. Попадюк