Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ


Сектор транскордонного співробітництва

В. о. завідувача сектору
доктор економічних наук, старший науковий співробітник
Притула Христина Мирославівна

Тел. (032)270-7145.

Рік утворення – 1975.

Проблематика наукових досліджень сектору

Напрямки наукової діяльності

–   розробка теоретико-методологічних основ дослідження транскордонних регіонів та транскордонних ринків;

–   обґрунтування організаційно-економічних механізмів підвищення конкурентоспроможності регіону;

–   дослідження проблем розвитку ринкової інфраструктури;

–   транскордонна конвергенція конкурентоспроможності регіонів;

–   теоретико-методологічні основи розвитку транскордонних кластерів;

–   розвиток нових форм транскордонного співробітництва.

 

Науково-дослідні теми

 

Склад сектору:

завідувач сектору доктор економічних наук, старший науковий співробітник Притула Христина Мирославівна

науковий співробітник кандидат соціологічних наук Максименко Анна Олександрівна

науковий співробітник кандидат економічних наук Стельмах Христина Петрівна

молодший науковий співробітник Калат Ярослава Ярославівна

провідний інженер Демедюк (Жук) Ольга Петрівна

молодший науковий співробітник Черторижський Всеволод Миколайович

провідний інженер Горин Галина Володимирівна

здобувач Винар Наталія Василівна

 

 

Історія підрозділу

 

Основнi публікації:

l1

2013Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.122(1-77):339.92
Черторижський В. М. Закордонний досвід дослідження проблем центро-периферійних залежностей (прикордонний аспект) / В. М. Черторижський // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 6(104). Пріоритети та механізми соціально-економічного розвитку сільських територій. – С. 434-440.

Літер.: 9


Розглядається закордонний досвід дослідження проблем взаємодії між центром та периферією. Зроблений акцент на аспекти інтенсивності та екстенсивності використання прикордонного становища периферійними територіями. 
центр, периферія, центро-периферійні залежності, периферійна територія Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК [332.122:338.43]:339.96
Цісінська О. Б. Діяльність сільських громад прикордонних територій в реалізації проектів соціально-економічного розвитку / О. Б. Цісінська, Ю. Ю. Кміть // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 6(104). Пріоритети та механізми соціально-економічного розвитку сільських територій. – С. 419-433.

Літер.: 11


Охарактеризовано діяльність сільських громад прикордонних територій при підготовці, написанні та реалізації проектів, спрямованих на соціально-економічний розвиток власного регіону. Визначено та проаналізовано основні проблемні питання функціонування селищних і сільських рад та їх населених пунктів. Проведено аналіз активності сільських громад в рамках реалізації міжнародних проектів. Окреслено основні завдання щодо ефективної діяльності та поглиблення взаємодії в рамках підготовки, написання та реалізації міжнародних та транскордонних проектів. 
сільські громади, напрямки діяльності сільських громад, міжнародні та транскордонні проекти Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 338.49:[332.122:338.43]:332.14(477)
Гусєва М. О. Нормативно-правове забезпечення розвитку інфраструктури прикордонних сільських територій України / М. О. Гусєва // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 6(104). Пріоритети та механізми соціально-економічного розвитку сільських територій. – С. 237-242.

Літер.: 5


Здійснено оцінку нормативно-правого забезпечення розвитку інфраструктури прикордонних сільських територій України в контексті їх відповідності умовам ЄС. Проведено порівняльний аналіз нормативно-правових актів з питань розвитку інфраструктури прикордонних територій України та інших країн, зокрема держав – членів ЄС. 
нормативно-правове забезпечення, інфраструктура, прикордонні сільські території Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.1(477.83)
Матвєєв Є. Е. Чинники розвитку сільських громад: статистичний аналіз на прикладі Львівської області / Є. Е. Матвєєв, І. Р. Тимечко // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 6(104). Пріоритети та механізми соціально-економічного розвитку сільських територій. – С. 112-126.

Літер.: 7


Проаналізовано вплив різних чинників на добробут сільських громад прикордоння, індикатором чого було обрано рівень житлового будівництва. Виявлено позитивний вплив «статусу гірського населеного пункту», функціонування та розвитку туристично-рекреаційної сфери та негативний вплив «розташування у прикордонній зоні дії місцевого прикордонного руху». 
сільська громада, гірська територія, місцевий прикордонний рух, добробут сільської громад Репозитарій ІРД НАНУ УДК [332.122:911.375]:339.9
Федоришин О. З. Роль міста в процесах взаємодії у транскордонному просторі / О. З. Федоришин // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2013. – Вип. 4(102). Механізми взаємодії суб'єктів економічних відносин у транскордонному просторі. – С. 424-438.

Літер.: 29


В статті узагальнено концептуальні підходи дослідження міста: місто як ремісничий виріб; місто як соціотехнічна система; місто як функціонально структурований простір - система зон життєдіяльності; місто як семіотична система; місто як міфологічний конструкт; місто як ідеологічний проект соціальних відносин; місто як інженерна конструкція; місто як ціннісно - раціональний проект; місто як соціокультурний проект; місто як віртуальний проект; місто як композиція життєвих світів городян або динамічна система топосів; місто як синергетична система. Запропоновано моделі розвитку міст в транскордонному просторі. 
концепції міста, моделі міста, управління містом Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332:331.107.5(094.2)
Цісінська О. Б. Транскордонна партнерська мережа інституцій бізнесу, влади та громадського сектору регіону / О. Б. Цісінська // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2013. – Вип. 4(102). Механізми взаємодії суб'єктів економічних відносин у транскордонному просторі. – С. 374-382.

Літер.: 4


У даній статті охарактеризовано діяльність транскордонної партнерської мережі інституцій бізнесу, влади та громадського сектору регіону. Визначено об’єкти транскордонної партнерської мережі. Виділено важливі чинники формування транскордонної партнерської мережі. Окреслено основні завдання щодо поглиблення взаємодії в рамках транскордонної партнерської мережі. 
транскордонна партнерська мережа, об’єкти транскордонної партнерської мережі, напрямки діяльності транскордонної партнерської мережі Репозитарій ІРД НАНУ УДК 331.5.024.5:331.556.4
Мікула Н. А. Механізми взаємодії суб’єктів регіонального освітнього менеджменту в транскордонному просторі України / Н. А. Мікула // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2013. – Вип. 4(102). Механізми взаємодії суб'єктів економічних відносин у транскордонному просторі. – С. 305-315.

Літер.: 12


Розглядаються функції регіонального освітнього менеджменту в системі забезпечення взаємодії суб’єктів співпраці у транскордонному просторі. Визначена роль і місце структур освітнього менеджменту при формуванні економіки, що базується на знаннях. Обгрунтовано основні напрями удосконалення механізмів взаємодії регіонального освітнього менеджменту у транскордонному просторі. 
суб’єкти регіонального менеджменту, освітній менеджмент, механізми взаємодії, прикордонний регіон, транскордонний простір Репозитарій ІРД НАНУ УДК 331.5.024.5:331.556.4
Цибульська Ю. О. Механізми забезпечення взаємодії суб’єктів транскордонного ринку праці / Ю. О. Цибульська // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2013. – Вип. 4(102). Механізми взаємодії суб'єктів економічних відносин у транскордонному просторі. – С. 291-304.

Літер.: 15


Визначено основних суб’єктів транскордонного ринку праці та напрямки їх взаємодії у транскордонному просторі. Обґрунтовано основні елементи трансакційних витрат та транскордонному ринку праці та їх вплив на взаємодію суб’єктів на ринку. Запропоновано механізми забезпечення взаємодії суб’єктів транскордонного ринку праці. Акцентовано увагу на шляхах удосконалення основних інструментів та важелів механізмів забезпечення взаємодії суб’єктів транскордонного ринку праці. 
ринок праці, транскордонний ринок праці, суб’єкти транскордонного ринку праці, взаємодія суб’єктів на ринку, механізми забезпечення взаємодії Репозитарій ІРД НАНУ УДК 339.5:339.9
Черторижський В. М. Транскордонна взаємодія суб’єктів економічних відносин: деякі варіанти ділових мереж / В. М. Черторижський // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2013. – Вип. 4(102). Механізми взаємодії суб'єктів економічних відносин у транскордонному просторі. – С. 94-101.

Літер.: 8


У статті розглянуто деякі питання формування транскордонних торговельних відносин, можливі модифікації, варіанти мережевих транскордонних взаємозв’язків, човникового бізнесу, види можливої діяльності суб’єктів економічних відношень на транскордонному ринку. 
транскордонний ринок, транскордонна взаємодія, варіанти транскордонних взаємозв’язків Репозитарій ІРД НАНУ УДК 339.5:005
Тимечко І. Р. Концептуальні підходи до дослідження взаємодії суб’єктів транскордонних ринків / І. Р. Тимечко // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2013. – Вип. 4(102). Механізми взаємодії суб'єктів економічних відносин у транскордонному просторі. – С. 57-66.

Літер.: 21


В статті розглянуто підходи щодо дослідження транскордонного ринку та особливостей взаємодії його учасників. Розкрито пріоритетність економіко-соціологічних концепції щодо дослідження взаємодії учасників транскордонного ринку. Запропоновано використання принципів стратегії голубих океанів для реконструкції меж ринків та створення нового ринкового простору. 
транскордонний ринок, суб’єкти транскордонного ринку, взаємодія суб’єктів транскордонного ринку 

 


Веб-майстер П. Попадюк