Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ


Сектор транскордонного співробітництва

В. о. завідувача сектору
доктор економічних наук, старший науковий співробітник
Притула Христина Мирославівна

Тел. (032)270-7145.

Рік утворення – 1975.

Проблематика наукових досліджень сектору

Напрямки наукової діяльності

–   розробка теоретико-методологічних основ дослідження транскордонних регіонів та транскордонних ринків;

–   обґрунтування організаційно-економічних механізмів підвищення конкурентоспроможності регіону;

–   дослідження проблем розвитку ринкової інфраструктури;

–   транскордонна конвергенція конкурентоспроможності регіонів;

–   теоретико-методологічні основи розвитку транскордонних кластерів;

–   розвиток нових форм транскордонного співробітництва.

 

Науково-дослідні теми

 

Склад сектору:

завідувач сектору доктор економічних наук, старший науковий співробітник Притула Христина Мирославівна

науковий співробітник кандидат соціологічних наук Максименко Анна Олександрівна

науковий співробітник кандидат економічних наук Стельмах Христина Петрівна

молодший науковий співробітник Калат Ярослава Ярославівна

провідний інженер Демедюк (Жук) Ольга Петрівна

молодший науковий співробітник Черторижський Всеволод Миколайович

провідний інженер Горин Галина Володимирівна

здобувач Винар Наталія Василівна

 

 

Історія підрозділу

 

Основнi публікації:

l1


Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332:338.49:658.821
Гусєва М. О. Інфраструктурні чинники використання та розвитку ринкового потенціалу транскордонного регіону / М. О. Гусєва // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2013. – Вип. 4(102). Механізми взаємодії суб'єктів економічних відносин у транскордонному просторі. – С. 42-49.


У статті розглядаються перспективи використання та розвитку ринкового потенціалу транскордонного регіону шляхом розбудови комунікаційної та ринкової інфраструктури. Проаналізовано можливості розкриття такого потенціалу за допомогою удосконалення існуючого інфраструктурного забезпечення, яке вже сформувалося в регіоні, а також нарощення нових інфраструктурних об’єктів. Запропоновано заходи для реалізації проектів розбудови подібної інфраструктури та шляхи залучення необхідних фінансових та інших ресурсів. 
інфраструктура, транскордонний регіон, ринковий потенціал, транскордонні ринки, прикордонні регіони Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332:1:339:9
Пастернак О. І. Маркетингові механізми взаємодії суб’єктів економічних відносин у транскордонному просторі / О. І. Пастернак // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2013. – Вип. 4(102). Механізми взаємодії суб'єктів економічних відносин у транскордонному просторі. – С. 24-32.

Літер.: 8


Розглянуто маркетингові механізми взаємодії суб’єктів економічних відносин у транскордонному просторі. Досліджено досвід різних транскордонних регіонів за участю України щодо розробки спільних маркетингових механізмів та проектів. Розглянуто такі механізми як інформаційні веб-портали, маркетингові та комунікаційні агентства, події, розробка та просування бренду транскордонного регіону, маркетингові інструменти для цільового ринку молоді тощо. Розроблено класифікацію подій як маркетингового інструменту. 
маркетинг транскордонного регіону, маркетингові механізми, маркетингові інструменти, транскордонний простір, спільні маркетингові стратегії, транскордонні проекти Репозитарій ІРД НАНУ УДК 33.057.7:001.891
Матвєєв Є. Е. Теоретичні основи дослідження механізмів взаємодії суб’єктів економічних відносин / Є. Е. Матвєєв // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2013. – Вип. 4(102). Механізми взаємодії суб'єктів економічних відносин у транскордонному просторі. – С. 3-12.

Літер.: 6


Проаналізовано сутність поняття "економічний механізм". Встановлено зв'язок між поняттями "економічний інститут" та "економічний механізм". Наведено класифікацію економічних механізмів. Встановлено подібні та відмінні риси у підходах до аналізу економічних явищ як економічних механізмів та інших концепцій (функцій менеджменту та методу дерева рішень). 
економічний механізм, економічний інститут, теорія ігор, функції менеджменту, метод дерева рішень Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332:339.13:339.5
Гусєва М. О. Ініціативи щодо розвитку транскордонного ринку праці в контексті регулювання міграційних процесів у регіоні / М. О. Гусєва // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 3(101). Територіальні міграційні системи: теорія і практика. – С. 405-413.

Літер.: 5


Висвітлено основні проблемні аспекти процесів транскордонної міграції населення українсько-польського транскордонного регіону та ініціативи щодо розвитку транскордонного ринку праці як чинника регулювання цих процесів. Запропоновано низку заходів в рамках транскордонної суспільної інтеграції для розвитку ефективного транскордонного ринку праці з метою стабілізації міграційних процесів у регіоні. 
міграційні процеси, транскордонний ринок праці, транскордонна міграція, транскордонний регіон Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК [332.1:353]:[338.49:[331.5:339.91]]
Цісінська О. Б. Роль регіонального менеджменту у формуванні інфраструктури транскордонного ринку праці / О. Б. Цісінська // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 3(101). Територіальні міграційні системи: теорія і практика. – С. 396-404.

Літер.: 5


Представлено поняття «інфраструктура транскордонного ринку праці». Визначено об’єкти інфраструктури транскордонного ринку праці. Проаналізовано основні і притаманні функції об’єктів інфраструктури транскордонного ринку праці. Виділено основну задачу інфраструктури транскордонного ринку праці. Окреслено основні фактори впливу внутрішнього та зовнішнього середовища на інфраструктуру транскордонного ринку праці. 
інфраструктура транскордонного ринку праці, елементи інфраструктурного забезпечення, регіональний менеджмент, фактори впливу Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 331.556.4
Цибульська Ю. О. Теоретичні засади розвитку транскордонних ринків праці / Ю. О. Цибульська // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 3(101). Територіальні міграційні системи: теорія і практика. – С. 386-395.

Літер.: 15


Висвітлено теоретичні засади розвитку транскордонних ринків праці. Окреслено сутність транскордонного ринку праці та основні чинники, які впливають на його формування. У статті акцентується увага на основних характеристиках та особливостях транскордонних маятникових трудових мігрантів. Виокремлено основні чотири рівні, на яких здійснюється регулювання транскордонних ринків праці та міграційних процесів на них. 
транскордонний регіон, ринок праці, транскордонний ринок праці, міграція, транскордонна маятникова міграція Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.1:331.5
Тимечко І. Р. Особливості зайнятості мешканців прикордоння на транскордонному ринку товарів / І. Р. Тимечко, Є. Е. Матвєєв // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 3(101). Територіальні міграційні системи: теорія і практика. – С. 361-368.

Літер.: 4


Проаналізовано вплив наявності кордону на соціально-економічний розвиток громади прикордоння. Досліджено особливості зайнятості мешканців прикордоння на транскордонному ринку України з ЄС. Виявлено чинники, що сприяють чи стримують неформальну зайнятість на транскордонних ринках товарів. 
зайнятість мешканців прикордоння, транскордонний ринок, транскордонний ринок товарів, суб’єкти транскордонного ринку Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.352
Федоришин О. З. Узагальнення підходів щодо визначення ролі міста / О. З. Федоришин // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / Ін-т регіональних досліджень НАН України ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 2(100). Метрополійні функції обласних центрів Західного регіону. – С. 268-275.

Літер.: 14


Визначено роль міста у життєдіяльності його мешканців. Висвітлено іноземний досвід виявлення конкурентних переваг міста та їх вплив на життєдіяльність його мешканців. Запропоновано напрями розвитку міста як підґрунтя успіху його мешканців. 
місто, роль міста, розвиток міста Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.1(477.83)
Матвєєв Є. Е. Вплив просторового розташування прикордонних громад на їх добробут / Є. Е. Матвєєв, І. Р. Тимечко // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / Ін-т регіональних досліджень НАН України ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 2(100). Метрополійні функції обласних центрів Західного регіону. – С. 256-267.

Літер.: 5


Проаналізовано вплив просторового розташування на добробут громад прикордоння. Виявлено фактори впливу на добробут громад прикордоння, зокрема близькість до центру з метрополійними функціями, функціонування та розвиток туристично-рекреаційної сфери тощо. Встановлено відмінності у впливовості визначених факторів на добробут громади в докризовий, в кризовий і післякризовий періоди. 
метрополізація, громада, громада прикордоння, добробут громад Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.122:911.375(430)
Черторижський В. М. Деякі напрями дослідження та аналізу метрополійних регіонів на прикладі Рурської та Штутгартської метрополій (Німеччина) / В. М. Черторижський, Р. Я. Старик // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / Ін-т регіональних досліджень НАН України ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 2(100). Метрополійні функції обласних центрів Західного регіону. – С. 225-231.

Літер.: 8


Акцентовано деякі напрями дослідження та аналізу метрополійних регіонів. Розглядається закордонний досвід розвитку метрополійних регіонів (на прикладі Рурської та Штутгартської метрополій (Німеччина)). 
урбанізація, метрополійні регіони, метрополії, міжнародний вплив та інтеграція 

 


Веб-майстер П. Попадюк