Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ
Відділ проблем соціально-гуманітарного розвитку регіонів

Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону

Завідувач відділу –
Васильців Тарас Григорович,
доктор економічних наук, професор.

Телефон: (032)297-38-91; 270-64-45, (098)11-555-01, (063)854-01-50

E-mail : tgvas77@ukr.net

Відділ створено у 2009 році.

На базі відділу діє філія кафедри менеджменту організацій Львівського інституту Міжрегіональної академії управління персоналом.

Проблематика наукових досліджень

Основні напрямки наукових досліджень відділу:

  • теоретико-методологічні засади розвитку системи наукових знань про людину та суспільство в контексті соціальної економіки та нових парадигм регіону;
  • проблеми відтворення соціально-демографічного, трудового, культурно-освітнього потенціалу регіону в умовах розвитку регіональних ринків;
  • розробка методів та прийомів аналізу та прогнозу явищ та процесів соціально-гуманітарної сфери регіону;
  • побудова моделей регіональної соціальної політики та механізмів її реалізації;
  • медико-демографічні, соціально-трудові, історико-світоглядні, етнокультурні, міграційні аспекти соціального менеджменту у регіоні.

Науково-дослідні теми відділу:

  • Регіональна міграційна політика в умовах поліетнічного середовища
  • Регіональні особливості організації праці в умовах системної кризи

Склад відділу:

завідувач відділу доктор економічних наук, професор Васильців Тарас Григорович

провідний науковий співробітник доктор економічних наук, професор Семів Любов Казимирівна

старший науковий співробітник доктор економічних наук, професор Садова Уляна Ярославівна

старший науковий співробітник доктор економічних наук, старший науковий співробітник Біль Мар'яна Михайлівна

старший науковий співробітник доктор економічних наук Риндзак Ольга Тадеївна

старший науковий співробітник доктор економічних наук, старший дослідник Мульска Ольга Петрівна

старший науковий співробітник кандидат економічних наук, старший науковий співробітник Бідак Володимир Ярославович

старший науковий співробітник, докторант кандидат географічних наук, старший науковий співробітник Теслюк Роман Тадейович

старший науковий співробітник кандидат економічних наук Андрусишин Наталія Іванівна

старший науковий співробітник кандидат економічних наук, старший дослідник Левицька Ольга Олександрівна

науковий співробітник, вчений секретар підрозділу кандидат економічних наук Бачинська Марія Володимирівна

молодший науковий співробітник кандидат економічних наук Махонюк Олександр Володимирович

молодший науковий співробітник кандидат економічних наук Бараняк Ігор Євгенович

провідний інженер Ковальчук Людмила Василівна

 

Історія підрозділу

 

Основнi публікації:

l1


Файл Adobe Reader УДК 338.487/.488(477)
Біль М. М. Інформаційне забезпечення управління конкурентоспроможністю в туризмі: макро-, мезо- і мікрорівень / М. М. Біль, О. С. Гринькевич // Управління конкурентоспроможністю в туризмі: макро- і мікрорівень : монографія / Львівський інститут економіки і туризму ; [редкол.: І. О. Бочан, С. В. Васильчак, О. С. Гринькевич, А. В. Івануса, О. М. Вітер]. – Львів : Ліга-Прес, 2012. – 208 с. – С. 131-151. (фрагмент - с. 2)Левицька О. О. Проблеми вітчизняної системи охорони здоров’я в сучасних соціально-економічних умовах / О. О. Левицька // Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні : матеріали VІІІ науково-технічної конференції наук.-пед. прац. та студентів (м. Львів, 26-31 березня 2012 р.) / Інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету «Львівська політехніка». – 2012. – 358 с. – С. 36-38.Левицкая О. А. Защищенность здоровья мигрантов: международный опыт / О. А. Левицкая // Социальная сфера общества: инновационные тенденции развития : материалы ІІ Международной научно-практической конференции (г. Краснодар, 22 ноября 2012 г.) / Институт экономики и управления в медицине и социальной сфере. – 2012. – 456 с. – С. 205-209. – Режим доступа: http://elibrary.ru/item.asp?id=22441322Биль М. М. Туризм и миграция: проблемные аспекты взаимовлияния и управления ими / М. М. Биль // Социальная сфера общества: инновационные тенденции развития : материалы ІІ Международной научно-практической конференции (г. Краснодар, 22 ноября 2012 г.) / Институт экономики и управления в медицине и социальной сфере. – 2012. – 456 с. – С. 197-202. – Режим доступа: http://elibrary.ru/item.asp?id=22441338Бидак В. Я. Проблемы управления трудомиграционными процессами в социальной политике Украины / В. Я. Бидак // Социальная сфера общества: инновационные тенденции развития : материалы ІІ Международной научно-практической конференции (г. Краснодар, 22 ноября 2012 г.) / Институт экономики и управления в медицине и социальной сфере. – 2012. – 456 с. – С. 72-77. – Режим доступа: http://elibrary.ru/item.asp?id=21903305

2011Гарбаж Й. Л. Формування превентивної тривекторної системи охорони здоров'я як шлях збереження генофонду нації / Й. Л. Гарбаж, М. С. Яворський, О. О. Левицька // Сталий розвиток економіки. – 2011. – №1. – С. 17-23.

 


Веб-майстер П. Попадюк